Αγροτικό Ιατρείο

Β. Αγροτικό Ιατρείο

Στοιχείο Απολογισμού 9/2014-2/2017

Η πρώτη ενέργεια ήταν η καταγραφή του πραγματικού πληθυσμού της Δολίχης ώστε να αναδειχθεί η γήρανση του πληθυσμού και η αναγκαιότητα επαρκούς λειτουργίας του ιατρείου.

Κατά την ανάληψη των καθηκόντων μας, ο χώρος του αγροτικού ιατρείου δεν χρησιμοποιούταν επειδή δεν διέθετε ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκτυπωτή και σύνδεση στο διαδίκτυο, για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Έπειτα από ενημέρωση της διαχειριστικής υπηρεσίας του Κέντρου Υγείας Ελασσόνας πληροφορηθήκαμε ότι οι αγροτικοί ιατροί είχαν εφοδιαστεί με φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και κινητή σύνδεση στο διαδίκτυο.

Οι άμεσες ενέργειες της Κοινότητας ήταν η καθαριότητα του ιατρείου και η προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Τοποθετήθηκε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής από το γραφείο της Κοινότητας, εκτυπωτής τον οποίο δώρισε ο φαρμακοποιός Κυριάκος Φωτίου και η σύνδεση στο διαδίκτυο επιτυγχάνεται είτε μέσω του ασύρματου δικτύου sarantaporo.gr είτε μέσω της κινητής σύνδεσης που διαθέτουν οι ιατροί. Το αγροτικό ιατρείο εφοδιάστηκε επίσης με ένα παλμικό οξύμετρο (δωρεά Κ. Φωτίου), ένα πιεσόμετρο (δωρεά Χρ. Καραγιάννη), μια φιάλη οξυγόνου (δωρεά Γ. Κατσάρα) και με αναλώσιμα υλικά και φάρμακα τα οποία προμήθευσε το Κέντρο Υγείας. Για την καθαριότητα του χώρου ορίστηκε από τον Δήμαρχο η καθαρίστρια του Νηπιαγωγείου.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ:

  1. Η τακτική Καθαριότητα στο Αγροτικό Ιατρείο (Πρακτ. 1/ Απόφ. 3Β/ 25.9.14) από την καθαρίστρια του δημοτικού σχολείου με απόφαση του Δημάρχου (αρ. αποφ. 2007/7-10-2014).

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ:

  1. Η ανακαίνιση των τουαλετών wc του αγροτικού ιατρείου.Πρακτ. 1/ Αποφ. 3Γ/ 25.9.14. Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(33)/ 20.10.14  Πρακτικό 2/25.11.2016 και το από 23-10-2014 έγγραφο προς την αρμόδια αντιδημαρχία.
Advertisements