Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

Γ. Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

Στοιχείο Απολογισμού 9/2014-2/2017

  • Διεξήχθη δημοπρασία των σχολικών κτημάτων στις θέσεις «Ράχες» 23 στρ, «Αυλαγάδες» 6,721 στρ. και «Αυλαγάδες» 2,360 στρ., το μίσθωμα των οποίων είχε ήδη λήξει.Πρακτ. 1/ Απόφ. 11Α/ 25.9.14
  • Περιουσία Αγροτικού Συνεταιρισμού

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός της Δολίχης διαλύθηκε το έτος 2012 με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία μεταφέρθηκαν τα ακίνητα στοιχεία του στο νεοσύστατο τότε Αγροτικό Συνεταιρισμό «Ολύμπια Γη» της Ελασσόνας.

Στη συνέχεια η «Ολύμπια Γη» διαλύθηκε και την οικονομική της εκκαθάριση ανέλαβε πληρεξούσιος δικηγόρος. Έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του, ενημερωθήκαμε ότι τα οικονομικά στοιχεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού της Δολίχης προς εκκαθάριση στο συγχωνευμένο συνεταιρισμό αφορούν μέχρι 31-12-2015 και ότι η ακίνητη περιουσία του θα εκποιηθεί στο πλαίσιο της οικονομικής εκκαθάρισης της «Ολύμπιας Γης».

Η ακίνητη περιουσία του πρώην Αγροτικού Συνεταιρισμού της Δολίχης αποτελείται από μια μεγάλη ηλεκτροδοτούμενη αποθήκη δυτικά της κεντρικής πλατείας την οποία εκμεταλλεύονται οι τοπικοί φορείς της Δολίχης, μια αποθήκη στα ανατολικά της πλατείας η οποία παραχωρήθηκε για είκοσι χρόνια στον πρώην Δήμο Λιβαδίου και έχει μετατραπεί σε πολιτιστικό κέντρο και μια γεφυροπλάστιγγα η οποία αποφέρει έσοδα στα πρόσωπα που τη διαχειρίζονται.

Η ακίνητη περιουσία δημιουργήθηκε από τους ίδιους τους Συνέταιρους και κατοίκους της Δολίχης με προσωπική δουλειά σε δημοτική και δημόσια γη. Η εν λόγω ακίνητη περιουσία δεν έχει μεταβιβαστεί στην πρώην «Ολύμπια Γη» και δεν έχει μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο για το σκοπό αυτό.

Το ζητούμενο είναι η περιουσία του πρώην Αγροτικού Συνεταιρισμού και η γεφυροπλάστιγγα η οποία αποφέρει έσοδα να παραμείνουν στην Κοινότητα της Δολίχης.

  • Δημοτικό Σχολείο

Σχετικά με τη χρήση του δημοτικού σχολείου και με τη συνέχιση της χρήσης από την κ. Αγλαΐα Αβρανά, η οποία 1. καταβάλλει την οφειλή κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος του Δημοτικού Σχολείου Δολίχης, συμπεριλαμβανομένης και της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για τη λειτουργία του λέβητα πετρελαίου για τη θέρμανση του Νηπιαγωγείου, όπως προκύπτει από την επισυναπτόμενη ειδοποίηση του λογαριασμού της ΔΕΗ (7/2015- 9/2015) και τις αποδείξεις πληρωμής που μας προσκόμισε, 2. δεν κάνει χρήση του λέβητα πετρελαίου για τη θέρμανση της αίθουσας, καθώς η δυνατότητα αυτή δόθηκε μια (1) ημέρα μόνο τον Ιανουάριο του 2015 για τις ανάγκες διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών του εκλογικού τμήματος στην ίδια αίθουσα, ενώ πλέον έχει ρυθμιστεί η αποκοπή του κτηρίου του δημοτικού σχολείου από τη θέρμανση, 3. διδάσκει σε δεκαπέντε (15) παιδιά της Δολίχης, τα οποία εξυπηρετούνται από αυτή την κατάσταση, 4. η αίθουσα είναι κενή, ενώ διαθέτει ελάχιστα μόνο θρανία και καρέκλες, και δεν υπάρχει ο κίνδυνος για την ασφάλεια υλικών και 5. είναι η μόνη ιδιώτης φροντιστηριακής εκπαίδευσης αγγλικής γλώσσας που ενδιαφέρθηκε να διδάξει σε παιδιά της Δολίχης στην αίθουσα του δημοτικού σχολείου και δεν τέθηκε θέμα ανταγωνισμού από άλλο ιδιώτη ίδιου ενδιαφέροντος για τη χρήση της αίθουσας του σχολείου, το Τοπικό Συμβούλιο γνωμοδότησε (Πρακτ.1/Αποφ. 1/27-1-2016) να συνεχιστεί η χρήση της αίθουσας από την κυρία Αγλαΐα Αβρανά εφόσον το επιθυμεί και εφόσον συνεχίζονται να πληρούνται οι προαναφερθέντες προϋποθέσεις 1-5, συνάπτοντας έγγραφο συμφωνητικό με το δήμο και με την πρόβλεψη της περίπτωσης που προκύψουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι για τη χρήση της ίδιας αίθουσας να οριστούν οι συνέπειες που θα απορρέουν από μια τέτοια πιθανή ζήτηση (π.χ άμεση απομάκρυνσή της, δημοπράτηση του χώρου).

Advertisements