ΟΡΑΜΑ

«Η χάραξη στρατηγικής από εκπροσώπους της δημοτικής αρχής, οι οποίοι έχουν ως γνώμονα το κοινό συμφέρον και μόνο, για τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των δημοτών. Μετά από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, καθώς και με τη λειτουργία τουριστικών υποδομών, η περιοχή της Ελασσόνας δύναται να αναδειχθεί ως ιδιαίτερο τμήμα της χώρας με μοναδικά χαρακτηριστικά και οφέλη για τους δημότες».

FB_IMG_1554216215175

Τα κίνητρα, τα οποία μας παρακινούν και καθορίζουν τη συμπεριφορά μας, όταν είναι απαλλαγμένα από στοιχεία προσωπικού οφέλους θα δώσουν ανάλογους καρπούς ως αποτέλεσμα των προσπαθειών μας, ενώ όταν τα κίνητρά μας σχετίζονται με άλλους σκοπούς τα αποτελέσματα των ενεργειών μας θα είναι ανάλογα. Ως έχοντες την οποιαδήποτε εξουσία και ευθύνη, μικρή ή μεγάλη, από τη θέση των τοπικών αρχόντων, εάν τα κίνητρά μας ταυτίζονται με τους λόγους που η πλειοψηφία των δημοτών μάς εξέλεξε, δηλαδή με τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής τους, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες τους. Όταν όμως τα κίνητρά μας σχετίζονται με προσωπικά, οικονομικά ή άλλα, συμφέροντα ή συμφέροντα ορισμένων δημοτών, ή, ακόμη καμιά φορά, με τη φιλαρέσκεια και τη ματαιοδοξία μας, το αποτέλεσμα θα είναι σίγουρα μη ωφέλιμο για το ευρύτερο σύνολο, ίσως σε περιπτώσεις και βλαβερό.

Όσον αφορά την υλοποίηση των ζητούμενων πραγμάτων θα πρέπει τα αυτονόητα να μην γίνονται ζητούμενα, όπως, για παράδειγμα, η επιβεβλημένη επίλυση του χρόνιου προβλήματος της ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού της Δολίχης. Δεδομένου του νέου ρόλου των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων, μάλιστα, καθώς ο νόμος του Καλλικράτη διεύρυνε αρκετά το δήμο Ελασσόνας και τα τοπικά συμβούλια έχουν μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, πρέπει να έχουν καλή οργάνωση και να ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά στα αιτήματα της κάθε κοινότητας.

Προκειμένου, λοιπόν, να εξυπηρετηθεί το κοινό συμφέρον, κρίνεται, αρχικά, απαραίτητη η ανάλυση του περιβάλλοντος του δήμου στον τομέα των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, των υποδομών και του ανθρώπινου πληθυσμού. Η οικονομική κατάσταση του δήμου, τα προϋπολογιζόμενα έξοδα  και τα προσδοκώμενα έσοδα, η κατάσταση των υποδομών κάθε κοινότητας και του δήμου συνολικά, οι ανάγκες των δημοτών σε επίπεδο επαγγελματικό, διαβίωσης και πολιτισμού αποτελούν στοιχεία ανάλυσης του εσωτερικού περιβάλλοντος του δήμου, τα οποία θα λαμβάνονται πάντα υπ’ όψιν σε συνάρτηση με τα στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως είναι η εικόνα της γενικότερης οικονομίας της χώρας. Για τον λόγο αυτό αναλύθηκε το εσωτερικό περιβάλλον της Κοινότητας της Δολίχης (ενότητα «Πού είμαστε;»).

Ο σαφής προσανατολισμός της δημοτικής Αρχής αποτελεί προϋπόθεση ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα και να επιτευχθούν οι στόχοι της. Από τις αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου, οι οποίες έχουν μόνο εισηγητικό χαρακτήρα, προκύπτουν οι στόχοι που τέθηκαν για να επιλυθούν τα μικρά και τα μεγάλα προβλήματα της Δολίχης (ενότητα «Πού θέλουμε να πάμε;»).

Για να επιτευχθούν οι στόχοι, λοιπόν, πρέπει να αναλυθεί η κατάσταση του περιβάλλοντος (εσωτερικό και εξωτερικό), να τεθούν οι υγιείς στόχοι και να υλοποιηθούν από ανθρώπους που τα κίνητρά τους αφορούν μόνο αυτόν τον σκοπό, στο πλαίσιο της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των δημοτών.

Όσον αφορά τη γενικότερη κατάσταση του Δήμου Ελασσόνας, εστιάζοντας στα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, κυρίαρχο πλεονέκτημα αποτελεί η τοποθεσία του στις δυτικές παρυφές του Ολύμπου, το όνομα του οποίου αποτελεί διεθνές “brand name”. Η οποιαδήποτε αναφορά στο μυθικό βουνό, όπως και η δημιουργία μυθολογικού πάρκου ενδείκνυται σαφώς. Στο Πύθιο, τη Δολίχη, την Άζωρο, τη Μηλέα και το Σαραντάπορο υφίστανται αναξιοποίητοι (ή μερικώς αξιοποιημένοι) αρχαιολογικοί χώροι. Η Μάχη του Σαρανταπόρου, ο Γεωργάκης Ολύμπιος, ο Νικοτσάρας και άλλα ιστορικά πρόσωπα αποτελούν ιστορική κληρονομιά του δήμου Ελασσόνας. Οι μονές, οι βυζαντινοί ναοί, τα μουσεία και άλλα μνημεία βρίσκονται διάσπαρτα στις κοινότητες και την Ελασσόνα. Η “Φέτα Ελασσόνας” και η Προστατευμένη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) για τα αμνοερίφια Ελασσόνας κατοχυρώθηκαν έπειτα από πολλές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια και αποτελούν διαφημιζόμενα προϊόντα. Στον Όλυμπο ευδοκιμούν βότανα και αρωματικά φυτά. Τα στοιχεία αυτά οφείλουμε να τα συνδέσουμε και να τα προωθήσουμε ως ενιαίο προϊόν στο πλαίσιο του αρχαιολογικού, θρησκευτικού, ορειβατικού και γευσιγνωστικού τουρισμού, ευνοώντας και την επιχειρηματικότητα στους τομείς αυτούς. Με την λειτουργία τουριστικού γραφείου στις υποδομές του δήμου, αφού το καταρτισμένο προσωπικό του οποίου θα έχει πλήρως και λεπτομερώς καταγράψει τα σχετικά στοιχεία, θα πραγματοποιούνται συντονισμένες εκδρομές, ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα στην περιοχή, τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία. Η συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας και με άλλες Υπηρεσίας είναι απαραίτητη, όπως επίσης απαραίτητη είναι και η συμβολή των τοπικών συλλόγων, οι οποίοι έχουν να επιδείξουν αξιόλογο έργο που το χαρακτηρίζουν μοναδικότητες.

Ο προσανατολισμός της εκάστοτε δημοτικής αρχής προς αυτή την κατεύθυνση είναι αναγκαίος για να επιτευχθεί η τουριστική ανάδειξη της περιοχής. Το γεγονός ότι η ανατολική πλευρά του Ολύμπου είναι περισσότερο αναπτυγμένη τουριστικά δεν σημαίνει ότι εμποδίζει την ανάπτυξη της νοτιοδυτικής πλευράς, αντιθέτως, μάλιστα, μπορεί να συμβάλλει θετικά καθώς ο τουριστικός πληθυσμός θα έχει επιπλέον επιλογές επίσκεψης και ξενάγησης.

Ευάγγελος Β. Τσακνάκης
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Δολίχης
(Σεπ 2014 – Αύγ 2019)

Advertisement