ΟΡΑΜΑ

«Η χάραξη στρατηγικής από εκπροσώπους της δημοτικής αρχής, οι οποίοι έχουν ως γνώμονα το κοινό συμφέρον και μόνο, για τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των δημοτών. Μετά από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, καθώς και με τη λειτουργία τουριστικών υποδομών, η περιοχή της Ελασσόνας δύναται να αναδειχθεί ως ιδιαίτερο τμήμα της χώρας με μοναδικά χαρακτηριστικά και οφέλη για τους δημότες».

FB_IMG_1554216215175

Τα κίνητρα, τα οποία μας παρακινούν και καθορίζουν τη συμπεριφορά μας, όταν είναι αγαθά, θα δώσουν ανάλογους καρπούς ως αποτέλεσμα των προσπαθειών μας, ενώ όταν τα κίνητρά μας σχετίζονται με άλλους σκοπούς τα αποτελέσματα των ενεργειών μας θα είναι παρόμοια. Ως έχοντες την οποιαδήποτε εξουσία και ευθύνη, μικρή ή μεγάλη, από τη θέση των τοπικών αρχόντων, εάν τα κίνητρά μας ταυτίζονται με τους λόγους που η πλειοψηφία των δημοτών μάς εξέλεξε, δηλαδή με τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής τους, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες τους. Όταν όμως τα κίνητρά μας σχετίζονται με προσωπικά, οικονομικά ή άλλα, συμφέροντα ή συμφέροντα ορισμένων δημοτών, ή, ακόμη καμιά φορά, με τη φιλαρέσκεια και τη ματαιοδοξία μας, το αποτέλεσμα θα είναι σίγουρα μη ωφέλιμο για το ευρύτερο σύνολο, ίσως σε περιπτώσεις και βλαβερό.

Όσον αφορά την υλοποίηση των ζητούμενων πραγμάτων θα πρέπει τα αυτονόητα να μην γίνονται ζητούμενα, όπως, για παράδειγμα, η επιβεβλημένη επίλυση του χρόνιου προβλήματος της ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού της Δολίχης. Δεδομένου του νέου ρόλου των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων, μάλιστα, καθώς ο νόμος του Καλλικράτη διεύρυνε αρκετά το δήμο Ελασσόνας και τα τοπικά συμβούλια έχουν μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, εφόσον θα έχουν πλήρη οργάνωση, θα πρέπει να ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά στα αιτήματα της κάθε κοινότητας.

Προκειμένου, λοιπόν, να εξυπηρετηθεί το κοινό συμφέρον, κρίνεται, αρχικά, απαραίτητη η ανάλυση του περιβάλλοντος του δήμου στον τομέα των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, των υποδομών και του ανθρώπινου πληθυσμού. Η οικονομική κατάσταση του δήμου, τα προϋπολογιζόμενα έξοδα  και τα προσδοκώμενα έσοδα, η κατάσταση των υποδομών κάθε κοινότητας και του δήμου συνολικά, οι ανάγκες των δημοτών σε επίπεδο επαγγελματικό, διαβίωσης και πολιτισμού αποτελούν στοιχεία ανάλυσης του εσωτερικού περιβάλλοντος του δήμου, τα οποία θα λαμβάνονται πάντα υπ’ όψιν σε συνάρτηση με τα στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως είναι η εικόνα της γενικότερης οικονομίας της χώρας.

Εστιάζοντας στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του δήμου, κυρίαρχο πλεονέκτημα αποτελεί η τοποθεσία του δήμου στις δυτικές παρυφές του Ολύμπου, το όνομα του οποίου αποτελεί διεθνές “brand name”. Η οποιαδήποτε αναφορά στο μυθικό βουνό, όπως και οι «ολυμποκεντρικές» ενέργειες, π.χ. η δημιουργία μυθολογικού πάρκου, ενδείκνυνται σαφώς. Στο Πύθιο, τη Δολίχη, την Άζωρο, τη Μηλέα και το Σαραντάπορο υφίστανται αναξιοποίητοι αρχαιολογικοί χώροι. Στο Κεφαλόβρυσο ανακαλύφθηκαν σημαντικά σπήλαια. Η Μάχη του Σαρανταπόρου, ο Γεωργάκης Ολύμπιος και ο Νικοτσάρας αποτελούν ιστορικά στοιχεία του δήμου Ελασσόνας. Οι μονές, τα βυζαντινά μνημεία και τα μουσεία βρίσκονται διάσπαρτα στις κοινότητες και την Ελασσόνα. Η “Φέτα Ελασσόνας” και η Προστατευμένη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) για τα αμνοερίφια Ελασσόνας κατοχυρώθηκαν έπειτα από πολλές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια και αποτελούν διαφημιζόμενα προϊόντα. Στον Όλυμπο ευδοκιμούν βότανα και αρωματικά φυτά. Τα στοιχεία αυτά οφείλουμε να τα συνδέσουμε και να τα προωθήσουμε ως ενιαίο προϊόν στο πλαίσιο του αρχαιολογικού, θρησκευτικού, ορειβατικού και γευσιγνωστικού τουρισμού, ευνοώντας, παράλληλα, την επιχειρηματικότητα στους τομείς αυτούς. Με την λειτουργία τουριστικού κέντρου στις υποδομές του δήμου, αφού το καταρτισμένο προσωπικό του οποίου θα έχει πλήρως και λεπτομερώς καταγράψει τα σχετικά στοιχεία, θα πραγματοποιούνται συντονισμένες εκδρομές, ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα στην περιοχή, τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία. Η συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας και με άλλες Υπηρεσίας είναι αυτονόητη, όπως επίσης απαραίτητη είναι και η συμβολή των τοπικών συλλόγων, οι οποίοι έχουν να επιδείξουν αξιόλογο έργο που το χαρακτηρίζουν μοναδικότητες.

Ο προσανατολισμός της εκάστοτε δημοτικής αρχής προς αυτή την κατεύθυνση είναι αναγκαίος για να επιτευχθεί η τουριστική ανάδειξη της περιοχής. Το γεγονός ότι η ανατολική πλευρά του Ολύμπου είναι περισσότερο αναπτυγμένη τουριστικά δεν σημαίνει ότι εμποδίζει την ανάπτυξη της δυτικής πλευράς, αντιθέτως, μάλιστα, μπορεί να συμβάλλει θετικά καθώς ο τουριστικός πληθυσμός θα έχει επιπλέον επιλογές μετακίνησης και ξενάγησης.

Ευάγγελος Β. Τσακνάκης
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Δολίχης

Advertisements