Ανατέθηκε η μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας

Σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελασσόνας (1.4.2015) ανατέθηκε,  σε ιδιώτη μηχανικό, η εκπόνηση της μελέτης αντιπλημμυρικών έργων για την προστασία της Δολίχης. Δείτε την απόφαση εδώ

Μελέτη Αντιπλημμυρικής Προστασίας Τ.Κ. Δολίχης

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελασσόνας και στο θέμα «Έγκριση Δαπανών και Διάθεση Πιστώσεων Προϋπολογισμού οικον. έτους 2014», μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε και η δαπάνη για την εκπόνηση Μελέτης Αντιπλημμυρικής Προστασίας Τ.Κ. Δολίχης. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο Δι@υγεια (βλ. εδώ)