Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Καυσοξύλευσης

Με τη Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Καυσοξύλευσης ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΟΡ10-Γ14 (25.11.2013), καθορίστηκε όπως η καυσοξύλευση των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Δολίχης θα πραγματοποιείται για μία διετία (2 έτη) από 25 Νοεμβρίου μέχρι 10 Δεκεμβρίου για το 2013 και από 1 Οκτωβρίου έως 15 Οκτωβρίου το 2014 στη θέση Νικολίτσα (730στρεμ περίπου) σε Κοινόχρηστη έκταση της Τοπικής Κοινότητας Δολίχης και ορίζεται ως εξής: Ανατολικά: Από το υδραγωγείο […]