Πρoστατευμένο: Απολογισμός Διετίας (2014-2016) Τ.Κ. Δολίχης

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με κωδικό. Για να το δείτε εισάγετε τον κωδικό σας παρακάτω:

Advertisements

Πρόσληψη Υδρονομέων στο Δήμο Ελασσόνας. Προσεχώς οι αιτήσεις…

Το δημοτικό συμβούλιο Ελασσόνας στη συνεδρίασή του (17.3.2015) αποφάσισε την πρόσληψη τριάντα οκτώ (38) υδρονομέων άρδευσης και δύο (2) εποπτών άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2015, εκ των οποίων:

13 υδρονομείς άρδευσης πλήρους απασχόλησης
25 υδρονομείς άρδευσης μερικής απασχόλησης
2 επόπτες άρδευσης πλήρους απασχόλησης

Η πρόσληψη των υδρονομέων θα γίνει με επόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα εκδοθεί από τον Δήμαρχο και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και στα δημοσιότερα σημεία των Δημοτικών Ενοτήτων.

Δείτε την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εδώ

Η Δολίχη στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2015

Στη συνεδρίαση του Δήμου Ελασσόνας την 22η Δεκεμβρίου 2014 ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2015.

Συγκεκριμένα για την Τοπική Κοινότητα της Δολίχης προβλέφθηκαν δαπάνες για τα παρακάτω έργα:

Κωδικός Αριθμός

Περιγραφή

Ποσά σε Ευρώ

Πηγή Χρηματοδότησης

Προϋπολογισμός

02.30.7341.09

Ανάπλαση Ιστορικού κέντρου Τ.Δ. Δολίχης (Δ.Ε. Λιβαδίου)

183.900,00

Ε.Σ.Π.Α. για έργο «Ανάπλαση Ιστορικού κέντρου ΤΔ Δολίχης (ΔΕ Λιβαδίου)

183.900,00

02.30.7341.18

Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας ΤΚ Δολίχης

12130

Ε.Σ.Π.Α.(Τεχνική Υποστήριξη
Εφαρμογής)

12130

Για την Δημοτική Ενότητα Λιβαδίου (δηλαδή Τ.Κ. Λιβαδίου και Τ.Κ. Δολίχης) προβλέφθηκαν τα εξής έργα:

Κωδικός Αριθμός

Περιγραφή

Ποσά σε Ευρώ

Πηγή Χρηματοδότησης

Προϋπολογισμός

02.25.7312.09

Επέκταση δικτύων άρδευσης στην ΔΕ Λιβαδίου

12700

ΣΑΤΑ

12700

02.30.7322.05

Αποκαταστάσεις παιδικών χαρών ΔΕ Σαρανταπόρου – Λιβαδίου

30000

ΣΑΤΑ

1

02.30.7323.27

Ασφαλτοστρώσεις στην ΔΕ Λιβαδίου

12700

ΣΑΤΑ

12700

02.30.7323.31

Τσιμεντοστρώσεις στην Δ.Ε. Λιβαδίου

12700

ΣΑΤΑ

12700

02.30.7324.13

Κατασκευή πεζοδρομίου στην ΔΕ Λιβαδίου

12700

ΣΑΤΑ

12700

02.30.7326.47

Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην ΔΕ Λιβαδίου

12700

ΣΑΤΑ

12700

02.30.7326.57

Κατασκευή ραμπών και τεχνικών στην ΔΕ Λιβαδίου

12700

ΣΑΤΑ

12700

02.45.7326.13

Διαμόρφωση – επέκταση κοιμητηρίων ΔΕ Λιβαδίου

7200

ΣΑΤΑ

7200

Εν αναμονή, λοιπόν, για την ορθολογική κατανομή των ποσών στις Κοινότητες και την υλοποίηση των έργων.

Δείτε το απόσπασμα του Πρακτικού για το Τεχνικό Πρόγραμμα εδώ

Εξέταση αιτήματος Συλλόγου Γυναικών

Την Παρασκευή 28.11.2014 – ώρα 14:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Ελασσόνας. Μεταξύ των θεμάτων ημερησίας διατάξεως θα εξεταστεί και το αίτημα του Συλλόγου Γυναικών Δολίχης για παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας γραφείου του Πολιτιστικού Κέντρου Δολίχης προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τις δραστηριότητες του Συλλόγου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας (θέμα 38).

Η αίτηση του Συλλόγου Γυναικών υποβλήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με τη θετική εισήγηση του Τοπικού Συμβουλίου Δολίχης (Πρακτικό 2, απόφ. 3, 20.10.2014).

Δείτε όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης της επικείμενης συνεδρίασης του Δ. Ελασσόνας εδώ.

Δημοπρασία δημοτικών αγροτεμαχίων Δολίχης κ.ά. Κοινοτήτων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δημοπρασία«Διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων των Δ.Κ /Τ.Κ. /Οικισμών: Βαλανίδας, Γαλανόβρυσης, Δρυμού, Δολίχης, Ελασσόνας, Λουτρού, Μαγούλας, Σκοπιάς, Στεφανοβούνου, Συκαμινέας, Τσαριτσάνης».

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμαρχος του Δήμου Ελασσόνας – Νομού Λάρισας προσκαλεί τους ενδιαφερομένους, σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη προσφορά για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων των Δ.Κ/ Τ.Κ./Οικισμών: Βαλανίδας, Γαλανόβρυσης, Δρυμού, Δολίχης, Ελασσόνας, Λουτρού, Μαγούλας, Σκοπιάς, Στεφανοβούνου, Συκαμινέας, Τσαριτσάνης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της έδρας του Δήμου Ελασσόνας οδός 6ης Οκτωβρίου 57 την 27η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 π.μ. ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης ή ολοκλήρωσης των δημοπρασίων για οποιαδήποτε λόγο, αυτές θα επαναληφθούν την ίδια ώρα την 3η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Δευτέρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Ελασσόνας καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Κων/νος Πέγιος τηλ. 2493 350205).

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στα καφενεία των ανωτέρω αναφερόμενων Οικισμών για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Ελασσόνα 14 -10-2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Απόσπασμα από το πρακτικό της αριθµ. 10/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήμου Ελασσόνας