2η Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου

Πραγματοποιήθηκε η 2η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Δολίχης, την 20η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. όπου συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 1. Προτάσεις για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2015 του Δήμου Ελασσόνας. 2. Εξέταση της υπ. αριθμ. 1/2014 αίτησης του Συλλόγου Γυναικών Δολίχης “Φίλα Ευβιότου” για παραχώρηση χρήσης […]

Συνεδρίαση Τ.Σ. (20.10.2014)

Τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 12:00 μ. θα πραγματοποιηθεί η 2η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Δολίχης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: Προτάσεις για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2015 του Δήμου Ελασσόνας. Εξέταση της υπ. αριθμ. 32329 /2014 αίτησης του Συλλόγου Γυναικών Δολίχης “Φίλα Ευβιότου” για παραχώρηση χρήσης της αίθουσας […]

Πραγματοποιήθηκε η 1η Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Δολίχης

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Δολίχης την 25η Σεπτεμβρίου 2014, στην οποία  συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: Λειτουργία Τοπικής Κοινότητας Προβλήματα καθαριότητας στον αρχαιολογικό χώρο “Καστρί Δολίχης” […] Λειτουργία αγροτικού ιατρείου Προβλήματα εσωτερικής οδοποιίας Προβλήματα αγροτικής οδοποιίας Προβλήματα ύδρευσης και αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων Προβλήματα άρδευσης Προβλήματα δημοτικού φωτισμού Προβλήματα καθαριότητας και διαχείρισης […]

Λειτουργία Τοπικών Κοινοτήτων

Εγκύκλιος 49/2010 Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρωμένης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Λειτουργία Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων«. Κατεβάστε την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ για τη λειτουργία των Κοινοτήτων 1. Γενικά Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010, τοπικές κοινότητες είναι εφόσον έχουν πληθυσμό έως και 2000 κατοίκους: α) όλα τα σημερινά τοπικά διαμερίσματα από τα οποία αποτελείται ο […]