Συναντήσεις για την Κτηνοτροφία και τη Φέτα

Εσπερίδα, Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018, ώρα 17:00  “Οι εμπορικές συμφωνίες CETA και Ν. Αφρικής κοστίζουν την απώλεια της φέτας” στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ Ελασσόνας

Ημερίδα, Σάββατο 20  Ιανουαρίου 2018, ώρα 10:00 «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ και ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ» στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ Ελασσόνας

Ο Δήμος Ελασσόνας και οι δημοσιογράφοι της ΕΣΕΤ σας προσκαλούν στην εσπερίδα που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ Ελασσόνας, την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018, ώρα 17:00 με θέμα “Οι εμπορικές συμφωνίες CETA και Ν. Αφρικής κοστίζουν την απώλεια της φέτας”

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας (ΠΕΔΘ) σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στην ημερίδα με θέμα:

”ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ και ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ”

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 20/01/2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. στην πόλη της Ελασσόνας, στην αίθουσα δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελασσόνας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

10:00 – 10:30 Προσέλευση Προσκεκλημένων

10:30 – 10:40 Χαιρετισμός Δημάρχου Δήμου Ελασσόνας κ. Ευαγγέλου Νικόλαου

10:40 – 11:00 Χαιρετισμοί Επισήμων

11:00 – 11:15 Έναρξη εργασιών Ημερίδας από τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Θεσσαλίας και Δήμαρχο Δήμου Μουζακίου κ. Κωτσό Γεώργιο

11:15 – 11:30 Οι τοπικές φυλές προβάτων και αιγών ως στοιχείο των παραγωγικών συστημάτων . Επιλογή και Γενετική βελτίωση Εισηγητής : Λίγδα Χριστίνα Αναπληρώτρια Ερευνήτρια Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ( ΕΛΓΟ Δήμητρα )

11:30 – 11:45 Πρόγραμμα αναχλόασης βοσκοτόπων : Αποτελέσματα – συνεργασίες Ερευνητικών Ιδρυμάτων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Εισηγητής: Γάκη Δήμητρα ΕΔΙΠ – Γεωπόνος , Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

11:45 – 12:00 Τα οικονομικά της Αιγοπροβατοτροφείας και η σημασία της διατροφής στην οικονομική βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών της Εισηγητής: Τσιμπούκας Κωνσταντίνος Καθηγητής Αγροτικής Οικονομίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

12:00 – 12:15 Πιστοποιημένα Προϊόντα Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. Εισηγητής: Γούλας Παναγιώτης Πρώην Πρόεδρος Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας ,

12:15 – 12:30 Νέες μορφές συνεργασίας και καινοτομικά εργαλεία για την αύξηση της αξίας των κτηνοτροφικών προϊόντων Εισηγητής: Γούσιος Δημήτριος Καθηγητής Ανάπτυξης και Χωροταξίας Αγροτικού Χώρου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

12:30 – 13: 00 Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις

13:00 – 13: 15 Συμπεράσματα – Αποφώνηση από τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ. Κωτσό Γεώργιο

Advertisements

ΟΑΕΔ: Ανοιχτά προγράμματα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων

layout_set_logoΤα προγράμματα του ΟΑΕΔ που αφορούν ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και είναι ΑΝΟΙΚΤΑ για ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 

1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών (πλήρους απασχόλησης):

a. Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 450 € μηνιαίως (για πρόσληψη ανέργου με χρόνο ανεργίας τουλάχιστον 12 μηνών), σε 375 € μηνιαίως (για άνεργο από 3-11 μήνες) και 550 € μηνιαίως (για άνεργο δικαιούχο Κοιν. Εισοδ. Αλληλεγγύης)

b. Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες και 3 μήνες δέσμευση (χωρίς επιχορήγηση) μόνο για τις επιχειρήσεις που θα προσλάβουν μη μακροχρόνια ανέργους.

2. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων µε Προσωπικό έως είκοσι θέσεων Πλήρους απασχόλησης, για την Πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών (πλήρους απασχόλησης):

a. Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται μέχρι 500 € μηνιαίως (υπολογιζόμενο στο μισό μισθολογικό κόστος = μισθός + εργοδοτικές εισφορές).

b. Η επιχορήγηση διαρκεί:
i. 12 μήνες (για πρόσληψη ανέργου με χρόνο ανεργίας τουλάχιστον 12 μήνες) με δυνατότητα επέκτασης επιπλέον 9 μήνες και 3 μήνες δέσμευση χωρίς επιχορήγηση.
ii. 9 μήνες (για πρόσληψη ανέργου με χρόνο ανεργίας από 3 μέχρι 12 μήνες) και 3 μήνες δέσμευση, με δυνατότητα επέκτασης επιπλέον 9 μήνες και 3 μήνες δέσμευση χωρίς επιχορήγηση.

3. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων µε προσωπικό άνω των είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε µειονεκτική και ιδιαίτερα µειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών (πλήρους απασχόλησης):

a. Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται μέχρι 500 € μηνιαίως (υπολογιζόμενο στο μισό μισθολογικό κόστος = μισθός + εργοδοτικές εισφορές).

b. Η επιχορήγηση διαρκεί:
i. Για ανέργους που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση (άνεργος με χρόνο ανεργίας τουλάχιστον 12 μήνες) η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης επιπλέον 9 μήνες και 3 μήνες δέσμευση χωρίς επιχορήγηση.
ii. Για ανέργους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση (άνεργος με χρόνο ανεργίας τουλάχιστον 6 μήνες) η επιχορήγηση διαρκεί 9 μήνες χωρίς δυνατότητα επέκτασης και 3 μήνες δέσμευση χωρίς επιχορήγηση.

4. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για 50 Άτομα με Αναπηρίες (πλήρους απασχόλησης):

a. Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται μέχρι 700 € μηνιαίως (υπολογιζόμενο στο μισό μισθολογικό κόστος- μισθός + εργοδοτικές εισφορές).

b. Η επιχορήγηση διαρκεί:
i. Για 12 μήνες με επέκταση άλλους 12 μήνες και επιπλέον 12 μήνες (3 έτη σύνολο) και 3 μήνες δέσμευση χωρίς επιχορήγηση για κάθε 12μηνο απασχόλησης (μέχρι 9 μήνες δέσμευση συνολικά) για πρόσληψη ανέργου με χρόνο ανεργίας από 2 έως 11 μήνες.
ii. Για πρόσληψη ανέργου με χρόνο ανεργίας μεγαλύτερο από 12 μήνες η επιχείρηση δεν δεσμεύεται να διατηρήσει των ωφελούμενο.

5. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την Απασχόληση 10.000 δικαιούχων «Επιταγής Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας» (αφορά πρόσληψη επιδοτούμενου ανέργου από το ταμείο ανεργίας, είτε αρχική είτε συνέχιση, τουλάχιστον 5μηνης διάρκειας ή 2μηνης τουλάχιστον υπολειπόμενης διάρκειας για μακροχρόνια ανέργους, πλήρους απασχόλησης):

a. Στο α΄ στάδιο η επιχείρηση επιδοτείται με το ποσό του επιδόματος ανεργίας (+δώρα, επιδόματα) του ανέργου μέχρι την ημερομηνία που θα έληγε η επιδότηση ανεργίας του επιδοτούμενου ανέργου. Στην περίπτωση μακροχρονίου ανέργου η επιδότηση ορίζεται στο ποσό του επιδόματος μακροχρονίου ανέργου και 8 € επιπλέον ως ημερήσιο ποσό επιχορήγησης.

b. Στο β΄ στάδιο, το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 360 € μηνιαίως μέχρι να συμπληρωθούν συνολικά (α΄+ β΄ στάδιο) 12 μήνες επιδότησης από την ημερομηνία πρόσληψης. Ακολουθούν 3 μήνες δέσμευση (χωρίς επιχορήγηση).

6. Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών (αφορά πρόσληψη ανέργων από 18 ετών και άνω με χρόνο ανεργίας τουλάχιστον 3 μηνών, πλήρους απασχόλησης):

a. Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται μέχρι 500 € μηνιαίως (υπολογιζόμενο στο μισό μισθολογικό κόστος = μισθός + εργοδοτικές εισφορές).

b. Η επιχορήγηση διαρκεί στους 18 μήνες για την πρόληψη ανέργου μέχρι 29 ετών και στους 12 μήνες για την πρόληψη ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω.

7. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του Δημοσίου Τομέα και επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών, για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών (πλήρους απασχόλησης).

8. Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης (πλήρους απασχόλησης).

9. Πρόγραμμα επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε. (πλήρους απασχόλησης).

10. Πρόγραμμα Επιχορήγησης Ιδιωτικών Επιχειρήσεων για Απασχόληση Σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι-ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ), (πλήρους απασχόλησης).

ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 Ελασσόνας
Πληροφορίες:

Ευάγγελος Τσακνάκης
Εργασιακός Σύμβουλος Εργοδοτών

Δημήτριος Τιβικέλης
Αν. Προϊστάμενος

Τηλέφωνο: 24930-24977

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στα ανωτέρω προγράμματα περιγράφονται αναλυτικά στις σχετικές Δημόσιες Προσκλήσεις που είναι αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Πληρωμή Βοσκοτόπου του Δήμου Καλαμπάκας

foto3

Στις 17 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρες 9:30 – 14:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελασσόνας θα επιδοθούν τα ειδοποιητήρια του δικαιώματος βοσκής 2017 στους δημότες Ελασσόνας, που έχουν βοσκότοπο στο Δήμο Καλαμπάκας.
Για τη Δολίχη:
 

ΓΚΟΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΓΚΟΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 
ΛΙΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 
ΛΙΟΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΜΑΝΤΖΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΘΕΟΦΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΤΣΟΥΡΕΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΦΩΤΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Παράταση πληρωμής βοσκοτόπου

Η πληρωμή του ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥ έτους 2016-2017 πήρε παράταση μέχρι 15-2-2018.

Η κατάσταση που έχει δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της κοινότητας Δολίχης περιλαμβάνει τους παρακάτω υπόχρεους:

Ο Δολιχαίος από τη Θεσσαλία στις Επιγραφές της Άνω Μακεδονίας

Επιγραφή 1ου αι. π.Χ. στην οποία αναφέρεται ο Δολιχαίος από τη Θεσσαλία και ο Ηρακλής Κυναγίδας.

Ριζάκης, Θ., Τουράτσογλου, Γ. 1985. Επιγραφές Άνω Μακεδονίας. Τ. Α΄ Κατάλογος Επιγραφών . Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

Πληρωμή Βοσκοτόπου 2017

Οι παρακάτω αναγραφόμενοι στην κατάσταση (συνημ. αρχείο) θα πρέπει να εξοφλήσουν την οφειλή τους για το βοσκότοπο του 2017, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, αφού παραλάβουν την ειδοποίησή πληρωμής από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου Ελασσόνας (δημαρχείο).

Η κατάσταση έχει δημοσιευθεί και στον πίνακα ανακοινώσεων της κοινότητας Δολίχης.

Οδηγίες Προστασίας για το χειμώνα

politiki-prostasiaΤο πρώτο με τίτλο «Οδηγίες προστασίας για το χειμώνα» αποτελεί επανέκδοση του περσινού με μια αλλαγή στο τελευταίο πλάνο. Το δεύτερο με τίτλο «Διασταύρωση δρόμου με χείμαρο»αποτελεί νέα παραγωγή και αφορά στην προστασία για εποχούμενους και πεζούς κατά τη διάβαση χειμάρρων.

Τα δύο μηνύματα έχουν χαρακτηριστεί ως κοινωνικά με την υπ’ αριθμ. 323-30.12.2016 απόφαση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου και προβάλλονται ήδη από τους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας.

Για την προβολή του βίντεο «Οδηγίες προστασίας για το χειμώνα», πατήστε εδώ

Για την προβολή του βίντεο «Διασταύρωση δρόμου με χείμαρο», πατήστε εδώ

Διάταξη Καυσοξύλευσης

Η καυσοξύλευση από τους μόνιμους κατοίκους της Κοινότητας Δολίχης θα γίνεται από 16-10-2017 μέχρι 31 10-2017, στη θέση “Ξύλο“,από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.

Σύμφωνα με τη δασική ρυθμιστική διάταξη, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να δηλώσουν τα ονόματά τους (αρχηγών οικογενειών) και το όχημα μεταφοράς στον Πρόεδρο της Κοινότητας ώστε να είναι διαθέσιμα στο δασοφύλακα της περιοχής.

Απαγορεύεται:

  • Η υλοτομία καυσοξύλων από άλλη θέση
  • η μεταφορά σε άλλον οικισμό
  • η μεταφορά σε άλλη οικία

Όποιος επιθυμεί να περάσει τα καυσόξυλα από πριονοκορδέλα μάνδρας για τεμαχισμό θα υποβάλει υποχρεωτικά από την προηγούμενη ημέρα υπεύθυνη δήλωση στο Δασαρχείο.

ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ ΑΔΑ 7ΝΗ2ΟΡ10-ΣΨ3

Απομάκρυνση Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων – Μηχανημάτων

Ανακοίνωση:

Σύμφωνα με το άρθρο17, κεφ. Δ΄ του Κανονισμού Καθαριότητας (αρ. απόφ. 188/2015) του Δήμου Ελασσόνας[1] οι τυχόντες ιδιοκτήτες των εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μηχανημάτων[2] που βρίσκονται στην επικράτεια της Κοινότητας Δολίχης, καλούνται άμεσα να τα απομακρύνουν από τους δημόσιους δρόμους και χώρους για λόγους καθαριότητας.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τα οχήματα θα μεταφερθούν αναγκαστικά στα Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλους Ζωής του Δήμου, επιβάλλοντας, εκτός από τα ανάλογα έξοδα, και πρόστιμο στους ιδιοκτήτες.

[1] Άρθρο 17: Εγκαταλελειμμένα οχήματα

Όλα τα αντικείμενα (αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς καθώς και μέρη τους άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα κατά τις κείμενες διατάξεις) που αναφέρονται στο άρθρο 3.2 περίπτωση Ε  του παρόντος μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες τους στα Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλους Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.). Όσα από αυτά εγκαταλείπονται σε χώρους που προβλέπονται από το Π.Δ 116/04 (ΦΕΚ 81 Ά /5-3-04) θεωρούνται εγκαταλελειμμένα, επικολλάται ειδικό αυτοκόλλητο από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και μεταφέρονται στα Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλους Ζωής.

Σε περίπτωση εγκατάλειψης οχημάτων επιβάλλεται πρόστιμο πέρα από τη διαδικασία των προστίμων και των εξόδων που προβλέπει ο Νόμος για τη μεταφορά στα Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλους Ζωής.

Πρόστιμο: 100,00 Ευρώ

[2] Π.Δ 116/04 (ΦΕΚ 81 Ά /5-3-04): Νοείται εγκαταλειμμένο όχημα:

Α) εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες.

Β) εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους χώρους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής.

Γ) εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κύριου ή νομέα του χώρου κατά δήλωσή του.

Δ) αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για την δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως λόγω της καταστάσεως που βρίσκεται δεν δύναται να ανταποκριθεί στο σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Εγκαταλειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 9, παρ. 1 του παρόντος Π.Δ., είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής.