Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας

Με αφορμή την επέτειο υπογραφής της πρώτης Διεθνούς Σύμβασης Telegraph και τη δημιουργία της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας.
Σκοπός της ημέρας αυτής είναι η ενημέρωση των πολιτών για τη σωστή χρήση και τις δυνατότητες του Διαδικτύου και των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας. 
Advertisements

Διεθνής Ημέρα Οικογένειας

Κάθε 15 Μαΐου γιορτάζεται η Διεθνής Ημέρα της Οικογένειας η οποία καθιερώθηκε το 1993 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η οικογένεια, η οποία αποτελεί βασικό κύτταρο της κοινωνίας, υφίσταται βαθιές αλλαγές τα τελευταία χρόνια, καθώς ο μέσος όρος του μεγέθους της έχει μειωθεί παγκοσμίως, οι νέοι παντρεύονται σε μεγαλύτερη ηλικία, οι γυναίκες γίνονται μητέρες σε μεγαλύτερη ηλικία και τα ζευγάρια αποκτούν λιγότερα παιδιά.

Αποτελεί ανάγκη να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον το οποίο θα συντηρεί και θα υποστηρίζει την οικογένεια, καθώς και θα ενισχύει τη θετική οικογενειακή ζωή.

Πρόσληψη Υδρονομέων 2018

Ο Δήμος Ελασσόνας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από τις 11/05/2018 έως και τις 17/05/2018 στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού , και τις ώρες από 9:00 – 13:00.
Κανονι3

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

Έντυπο Αίτησης

Υπεύθυνη δήλωση

Αρ. απόφασης 106/2018

 

dimoselassonas.gr

Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου

Η Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου η σημερινή.

Ξεκίνησε να εορτάζεται στην Ινδία το 1998 με πρωτοβουλία του δρ. Μαντάν Κατάρια, που πιστεύει στις θεραπευτικές ιδιότητες του γέλιου. Στη συνέχεια εξαπλώθηκε στις αγγλοσαξονικές χώρες, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, τις σκανδιναβικές χώρες και έκτοτε εορτάζεται την πρώτη Κυριακή κάθε Μαΐου.

Μία τυπική Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου περιλαμβάνει Πορεία Ειρήνης, ασκήσεις γιόγκα με γέλιο και συγκέντρωση των συμμετεχόντων σε ανοιχτό χώρο με δραστηριότητες γέλιου και προσευχή για την Παγκόσμια Ειρήνη.

Πηγή: sansimera

Νέος Κανονισμός Άρδευσης Δήμου Ελασσόνας

Ο Δήμος Ελασσόνας εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση, η οποία συνοδεύει το νέο Κανονισμό Άρδευσης που ψηφίστηκε στο δημοτικό συμβούλιο στις 21-6-2017.

ceaccf81ceb4ceb5cf85cf83ceb7-ceb4cf81ceb1ceb3ceb1cf83ceb9ceac

 

Δείτε εδώ τον κανονισμό άρδευσης όπως αναρτήθηκε στη Διάυγεια

Η γεωργία αποτελεί τον κυριότερο τομέα της πρωτογενούς παραγωγής του Δήμου Ελασσόνας και συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη της περιοχής του.

Με την έκδοση του παρόντος Κανονισμού προσδιορίζεται η σχέση του Δήμου και των αγροτών ως προς την χρήση του αρδευτικού δικτύου, που ανήκει στoν Δήμο Ελασσόνας για την άρδευση γεωργικών καλλιεργειών με στόχο :

A) Την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του δημοτικού δικτύου άρδευσης.

B) Την ορθολογική χρήση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων που διατίθενται για την άρδευση γεωργικών καλλιεργειών.

Γ) Την αειφόρο διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων της περιοχής σύμφωνα με τους όρους που τίθενται από υπερκείμενα πλαίσια σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο, όπως τα σχέδια διαχείρισης υδατικών πόρων των Υδατικών Διαμερισμάτων Θεσσαλίας (08).

Στον Κανονισμό Άρδευσης περιλαμβάνονται διατάξεις με τις οποίες προσδιορίζονται:

1. Η διάρκεια της αρδευτικής περιόδου.

2. Οι προϋποθέσεις για τη σύνδεση των καταναλωτών με το δημοτικό δίκτυο άρδευσης.

3. Oι κανόνες χρήσης του δικτύου και του νερού άρδευσης.

4. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των χρηστών του δικτύου.

5. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των υδρονομέων άρδευσης.

6. Τα αρμόδια δημοτικά όργανα στα θέματα άρδευσης.

7. Το γενικό πλαίσιο για τον καθορισμό και την επιβολή των τελών άρδευσης.

8. Οι απαγορεύσεις, οι παραβάσεις και τα αναλογούντα για κάθε παράβαση πρόστιμα, καθώς και τα αρμόδια δημοτικά όργανα για την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη των προστίμων.

Απογραφή Δολίχης Μαΐου 2018

grafima

Υφίστανται συνολικά 129 νοικοκυριά:

 • 28 νοικοκυριά είναι μονοπρόσωπα
 • 53 νοικοκυριά αποτελούνται από 2 μέλη
 • 26 νοικοκυριά αποτελούνται από 3 μέλη
 • 11 νοικοκυριά αποτελούνται από 4 μέλη
 • 6 νοικοκυριά αποτελούνται από 5 μέλη
 • 3 νοικοκυριά αποτελούνται από 6 μέλη
 • 2 νοικοκυριά αποτελούνται από 8 μέλη

Η Δολίχη αποτελείται από 319 μόνιμους κατοίκους, 163 άνδρες και 156 γυναίκες.

 • Τα άτομα ηλικίας έως 19 ετών ανέρχονται σε 23 (13 αγόρια και 10 κορίτσια).
 • Τα άτομα ηλικίας από 20 έως 29 ετών ανέρχονται σε 17 (11 άνδρες και 6 γυναίκες).
 • Τα άτομα ηλικίας από 30 έως 39 ετών ανέρχονται σε 24 (17 άνδρες και 7 γυναίκες).
 • Τα άτομα ηλικίας από 40 έως 49 ετών ανέρχονται σε 33 (19 άνδρες και 14 γυναίκες).
 • Τα άτομα ηλικίας από 50 έως 59 ετών ανέρχονται σε 47 (20 άνδρες και 27 γυναίκες).
 • Τα άτομα ηλικίας από 60 έως 69 ετών ανέρχονται σε 56 (26 άνδρες και 30 γυναίκες).
 • Τα άτομα ηλικίας από 70 έως 79 ετών ανέρχονται σε 68 (31 άνδρες και 37 γυναίκες).
 • Τα άτομα ηλικίας από 80 έως 89 ετών ανέρχονται σε 47 (25 άνδρες και 22 γυναίκες).
 • Τα άτομα ηλικίας από 90 ετών και άνω ανέρχονται σε 4 (1 άνδρας και 3 γυναίκες).

Οι έγγαμοι άνδρες ηλικίας από 20 έως 59 ετών ανέρχονται σε 27 και οι άγαμοι σε 39

 • 20-29 ετών: 0 έγγαμοι, 11 άγαμοι
 • 30-39 ετών: 6 έγγαμοι, 11 άγαμοι
 • 40-49 ετών: 9 έγγαμοι, 10 άγαμοι
 • 50-59 ετών: 12 έγγαμοι, 7 άγαμοι

Οι έγγαμες γυναίκες ηλικίας από 20 έως 59 ετών ανέρχονται σε 43 και οι άγαμες σε 9

 • 20-29 ετών: 0 έγγαμες, 6 άγαμες
 • 30-39 ετών: 6 έγγαμες, 1 άγαμη
 • 40-49 ετών: 13 έγγαμες, 1 άγαμη
 • 50-59 ετών: 24 έγγαμες, 1 άγαμη

Επίπεδο εκπαίδευσης:

 • 20-29 ετών: ΥΕ 0, ΔΕ 16, ΤΕ 1, ΠΕ 0

 • 30-39 ετών: ΥΕ 2, ΔΕ 15, ΤΕ 3, ΠΕ 4

 • 40-49 ετών: ΥΕ 9, ΔΕ 22, ΤΕ 1, ΠΕ 1

Επαγγέλματα:

Οι γεωργοί (άντρες, γυναίκες) ανέρχονται σε 50

 • 30-39 ετών: 3
 • 40-49 ετών: 14
 • 50-59 ετών: 16
 • 60-69 ετών: 17

Οι κτηνοτρόφοι (άντρες, γυναίκες) ανέρχονται σε 30

 • 20-29 ετών: 2
 • 30-39 ετών: 6
 • 40-49 ετών: 8
 • 50-59 ετών: 5
 • 60-69 ετών: 9

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες (άντρες, γυναίκες) ανέρχονται σε 16

 • 30-39 ετών: 5
 • 40-49 ετών: 4
 • 50-59 ετών: 5
 • 60-69 ετών: 2

Οι ιδιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι ανέρχονται σε 20.

Ο συνταξιούχοι ανέρχονται σε 129.

Με τα οικιακά κυρίως ασχολούνται 39 γυναίκες και οι μαθητές, φοιτητές και στρατιώτες ανέρχονται σε 35.

Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου

Παγκόσμια Ημέρα Ελευθεροτυπίας η σημερινή. Καθιερώθηκε το 1993 από την Παγκόσμια Ένωση Εφημερίδων (ΠΕΕ) και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Μαΐου, σε ανάμνηση της Διακήρυξης του Βίντχουκ, μία έκκληση ελευθεροτυπίας που υπέγραψαν αφρικανοί δημοσιογράφοι το 1991 για ελεύθερα, ανεξάρτητα και πλουραλιστικά Μ.Μ.Ε.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ελευθεροτυπίας μάς υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της προστασίας του θεμελιωδών δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του Τύπου, όπως κατοχυρώνονται από το άρθρο 19 της Παγκόσμιας Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ, αλλά και από το Σύνταγμά μας.

Χωρίς αυτά τα δύο θεμελιώδη δικαιώματα, η Δημοκρατία είναι κενή περιεχομένου.

Συμμετοχή στο Let’s Do It Greece

ΚΥΡΙΑΚΗ 29-4-2018, 10:00 π.μ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
Συμμετοχή στη Μεγαλύτερη Ταυτόχρονη Εθελοντική Δράση της Χώρας

Το Let’s Do It Greece αποτελεί τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη εθελοντική δράση της χώρας! Οργανώνεται αποκλειστικά από εθελοντές – ως επί το πλείστον νέα παιδιά – που αγαπήσαμε τον εθελοντισμό μέσα από το σχολείο. Είναι μια ιδέα που την ξεκινήσαμε έχοντας ως πυξίδα ένα όνειρο και πολύ πάθος…και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί σήμερα η ιδέα μας αυτή έχει αγκαλιαστεί από χιλιάδες εθελοντές και φορείς σε όλη την Ελλάδα, με τους οποίους μας ενώνει ένα ακόμα μεγαλύτερο όνειρο και πολύ περισσότερο πάθος. Το όνειρό μας λοιπόν είναι να ενώσουμε όλη την Ελλάδα μέσα σε 1 μέρα! Μια εθελοντική δράση που γίνεται την ίδια μέρα & την ίδια ώρα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας.

Οι αποφάσεις της Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου (18-4-18)

Πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Δολίχης στις 18-4-2018, 21:00, με τη συμμετοχή δύο (2) μελών από το σύνολο των τριών (3) μελών και λήφθηκαν  αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Συμμετοχή της Τ.Κ. στη δράση Lets Do it Greece
 2. Εξέταση αίτησης Θεοδωράκη Αν. Σωτηρίας για διαμόρφωση αγροτικού δρόμου
 3. Εξέταση αίτησης Μπανάσα Κ. Γεωργίου για επέκταση αγωγού άρδευσης
 4. Εξέταση Αίτησης Σιντόροβα Μαρίνας του Βλαντιμίρ για αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας
 5. Εξέταση αίτησης Τσακνάκη Παναγιώτη κ.ά. τριών δημοτών για επέκταση αγωγού άρδευσης στη θέση Καζατζή-Περάσα

Δείτε ολόκληρο το Πρακτικό 2018-4