Διάταξη Καυσοξύλευσης

Η καυσοξύλευση από τους μόνιμους κατοίκους της Κοινότητας Δολίχης θα γίνεται από 16-10-2017 μέχρι 31 10-2017, στη θέση “Ξύλο“,από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.

Σύμφωνα με τη δασική ρυθμιστική διάταξη, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να δηλώσουν τα ονόματά τους (αρχηγών οικογενειών) και το όχημα μεταφοράς στον Πρόεδρο της Κοινότητας ώστε να είναι διαθέσιμα στο δασοφύλακα της περιοχής.

Απαγορεύεται:

  • Η υλοτομία καυσοξύλων από άλλη θέση
  • η μεταφορά σε άλλον οικισμό
  • η μεταφορά σε άλλη οικία

Όποιος επιθυμεί να περάσει τα καυσόξυλα από πριονοκορδέλα μάνδρας για τεμαχισμό θα υποβάλει υποχρεωτικά από την προηγούμενη ημέρα υπεύθυνη δήλωση στο Δασαρχείο.

ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ ΑΔΑ 7ΝΗ2ΟΡ10-ΣΨ3

Advertisements

Απομάκρυνση Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων – Μηχανημάτων

Ανακοίνωση:

Σύμφωνα με το άρθρο17, κεφ. Δ΄ του Κανονισμού Καθαριότητας (αρ. απόφ. 188/2015) του Δήμου Ελασσόνας[1] οι τυχόντες ιδιοκτήτες των εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μηχανημάτων[2] που βρίσκονται στην επικράτεια της Κοινότητας Δολίχης, καλούνται άμεσα να τα απομακρύνουν από τους δημόσιους δρόμους και χώρους για λόγους καθαριότητας.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τα οχήματα θα μεταφερθούν αναγκαστικά στα Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλους Ζωής του Δήμου, επιβάλλοντας, εκτός από τα ανάλογα έξοδα, και πρόστιμο στους ιδιοκτήτες.

[1] Άρθρο 17: Εγκαταλελειμμένα οχήματα

Όλα τα αντικείμενα (αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς καθώς και μέρη τους άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα κατά τις κείμενες διατάξεις) που αναφέρονται στο άρθρο 3.2 περίπτωση Ε  του παρόντος μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες τους στα Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλους Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.). Όσα από αυτά εγκαταλείπονται σε χώρους που προβλέπονται από το Π.Δ 116/04 (ΦΕΚ 81 Ά /5-3-04) θεωρούνται εγκαταλελειμμένα, επικολλάται ειδικό αυτοκόλλητο από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και μεταφέρονται στα Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλους Ζωής.

Σε περίπτωση εγκατάλειψης οχημάτων επιβάλλεται πρόστιμο πέρα από τη διαδικασία των προστίμων και των εξόδων που προβλέπει ο Νόμος για τη μεταφορά στα Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλους Ζωής.

Πρόστιμο: 100,00 Ευρώ

[2] Π.Δ 116/04 (ΦΕΚ 81 Ά /5-3-04): Νοείται εγκαταλειμμένο όχημα:

Α) εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες.

Β) εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους χώρους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής.

Γ) εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κύριου ή νομέα του χώρου κατά δήλωσή του.

Δ) αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για την δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως λόγω της καταστάσεως που βρίσκεται δεν δύναται να ανταποκριθεί στο σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Εγκαταλειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 9, παρ. 1 του παρόντος Π.Δ., είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής.

 

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου

Το Σάββατο 30-09-2017 συνεδρίασε το Τοπικό Συμβούλιο Δολίχης για τα παρακάτω θέματα:

1. Προτάσεις για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2018 του Δήμου Ελασσόνας 

2. Γνωμοδότηση για τη δημιουργία Νέου Δήμου Ολύμπου (Δ.Ε. Λιβαδίου, Σαρανταπόρου, Ολύμπου και Καρυάς)

3. Δημοπρασία Κοινοτικών Αγροτεμαχίων

4. Επίλυση του χρόνιου προβλήματος του πόσιμου νερού

Δείτε εδώ ολόκληρο το Πρακτικό της Συνεδρίασης

Πληρωμή Βοσκοτόπου εκτός ορίων του Δήμου Ελασσόνας

Οι παρακάτω αναγραφόμενοι στην κατάσταση θα πρέπει στις 11 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρες 9:00 – 14:00 να παραλάβουν τις ειδοποιήσεις από το Δημαρχείο Ελασσόνας, που αφορούν πληρωμή του δικαιώματος βοσκής 2016.
Θα βρίσκεται υπάλληλος από την Καλαμπάκα καθώς η πληρωμή σχετίζεται με βοσκότοπο εκτός των ορίων του Δήμου Ελασσόνας.
ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΟΛΙΧΗ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΔΟΛΙΧΗ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΟΛΙΧΗ
ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΟΛΙΧΗ
ΛΙΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΛΙΧΗ
ΛΙΟΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΟΛΙΧΗ
ΜΑΝΤΖΑΡΑ ΘΕΑΝΩ ΔΟΛΙΧΗ
ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΟΛΙΧΗ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΔΟΛΙΧΗ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΛΙΧΗ
ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΘΕΟΦΑΝΗ ΔΟΛΙΧΗ
ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΚΑΛΙΟΠΗ ΔΟΛΙΧΗ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΟΛΙΧΗ
ΤΣΟΥΡΕΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΟΛΙΧΗ
ΦΩΤΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΟΛΙΧΗ
ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΟΛΙΧΗΣ

Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμου Ελασσόνας

Δημοπρασία: 11 Οκτ 2017, ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 μ.

Δολίχη: Αγροτεμάχιο στη θέση «Ξηρολάκκι» έκτασης 5,898 στρεμμάτων.

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμαρχος του Δήμου Ελασσόνας – Νομού Λάρισας προσκαλεί τους ενδιαφερομένους, σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη προσφορά για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμου Ελασσόνας που η μίσθωση τους έχει λήξη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της έδρας του Δήμου Ελασσόνας οδός 6ης Οκτωβρίου 57, την 11η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 π.μ. Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης ή ολοκλήρωσης των δημοπρασιών για οποιαδήποτε λόγο, αυτές θα επαναληφθούν την ίδια ώρα, την 18η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017 και ημέρα Τετάρτη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Ελασσόνας καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Καπετάνος Δημήτριος τηλ. 24933 50243).

Η παρούσα διατίθεται δωρεάν στο site του Δήμου http://www.dimoselassonas.gr, στο Διαύγεια και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και των ανωτέρω αναφερόμενων Οικισμών για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Για την 162/2017 Απόφαση ΟΕ περί «Καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμου Ελασσόνας», πατήστε εδώ

Ξενάγηση στη Δολίχη

Φιλοξενήθηκαν σήμερα, 14.9.17, οι εκδρομείς της εθελοντικής δράσης «Περπατάμε και γνωρίζουμε τον τόπο μας», με επικεφαλής την αντιδήμαρχο Πολιτισμού Αλεξάνδρα Τσιαντέ, την πρόεδρο της κοινότητας Ελασσόνας Ασπασία Χατζηβασίλη και την Βίκη Παγγέα.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το βυζαντινό ναό και το λαογραφικό μουσείο. Για τον αρχαιολογικό χώρο του Καστριού Δολίχης ενημερώθηκαν μέσα από ειδικό έντυπο.

Από τον πολιτιστικό σύλλογο Δολίχης προσφέρθηκαν νερά, αναψυκτικά και γλυκά.

Ο πρόεδος της Κοινότητας Ευάγγελος Τσακνάκης σε έναν ουσιαστικό διάλογο που έκανε με την αντιδήμαρχο Πολιτισμού συζήτησε την αναγκαιότητα σύνδεσης του Ολύμπου, των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων, των βυζαντινών μνημείων, των ιερών μονών και της ιστορίας, αρχαίας και νεότερης, για την παραγωγή ενός ιδιαίτερου πολιτισμικού προϊόντος που θα παράγεται στο κέντρο της Ελασσόνας προς όφελος ολόκληρης της επαρχίας.

Πανηγύρι Δολίχης

Παραμονή και ανήμερα της Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, 5 και 6 Αυγούστου, κάθε χρόνο, η Δολίχη πανηγυρίζει για τον ομώνυμο βυζαντινό ναό της.

Στις 5 Αυγούστου, ώρα 18:30, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός στο βυζαντινό ναό με αρτοκλασία και περιφορά της Εικόνας.

Στις 6 Αυγούστου, το πρωί, θα τελεστεί η πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου.

Και τα δύο βράδια από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δολίχης διοργανώνεται λαϊκοδημοτικό γλέντι στην κεντρική πλατεία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα, όπως έχει δημοσιευθεί στο dolihi.gr:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:

9:00-12:00 μεσημέρι: Εθελοντική Αιμοδοσία
11:00 μ.μ. Πάρτι νεολαίας στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:

Γλέντι στην πλατεία:
Στο κλαρίνο ο Αλέξης Κασιάρας, βιολί Σάκης Κασιάρας και στο τραγούδι, ο Λάμπρος Μιαρίτης και η Φαίδρα Διαμάντη. θα παρουσιαστούν χοροί από το χορευτικό του συλλόγου κάτοικων Πολίχνης “Ο Νόστος”.

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:

7:00 μ.μ.: ΚουκλοθέατροΜην κρατάς μυστικό” από το θεατρικό εργαστήρι «Δημιουργική πόρτα», στην αίθουσα «Τάκη Τσιόγκα» του πολιτιστικού κέντρου Δολίχης. 

Γλέντι στην πλατεία:
Στο κλαρίνο ο Αλέξης Κασιάρας, βιολί Σάκης Κασιάρας και στο τραγούδι, ο Γιώργος Αγγέλης και η Φαίδρα Διαμάντη. Θα παρουσιαστούν χοροί από το χορευτικό του Συλλόγου Γυναικών Δολίχης «Φίλα Ευβοιότου«.

Η Περραιβική Τριπολίτις κατά την Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή Περίοδο

Το Καστρί της Δολίχης

Καστρί ΔολίχηςΤρία περίπου χιλιόμετρα δυτικά της Δολίχης και σε μικρή απόσταση από τη θέση της Αγίας Τριάδας Μηλέας (3 χλμ.) βρίσκεται το ΚΑΣΤΡΙ. Η θέση αυτή εντοπίζεται επί ενός λόφου με μέγιστο υψόμετρο 5,13 μ. που σχηματίζει πλάτωμα εκτάσεως 7 περίπου στρεμμάτων. Η βόρεια και δυτική πλευρά του λόφου παρουσιάζει απότομες πλαγιές που πιθανότατα να σχηματίστηκαν από τη διάβρωση των πετρωμάτων (αργιλώδη) αφού από κάτω περνά ο ποταμός Τιταρήσιος ο οποίος δημιούργησε μία πλατιά κοίτη.

Ο Γάλλος περιηγητής Leon Heuzey, που επισκέφθηκε την περιοχή της Περραιβίας κατά το 1860, αναφέρει στο έργο του ότι θα τοποθετούσε καλύτερα τη μία από τις 3 πόλεις της Τριπολίτιδος, ανάλογα με τα ερείπια που συναντούμε προχωρώντας προς τα δυτικά, σε απόσταση ενός μιλίου, στο ΚΑΣΤΡΙ και ότι κάποτε εκεί υπήρξε οχυρωμένη πόλη και βρέθηκαν νομίσματα και επιγραφές.

Λίγα χρόνια μετά τον Heuzey επισκέφθηκε την περιοχή ο Νικόλαος Γεωργιάδης και αναφέρει ότι θεωρεί τη θέση της αρχαίας Δολίχης στη θέση Καστρί.

Αρκετά χρόνια αργότερα, ο Απόστολος Αρβανιτόπουλος γράφει ότι: «Δολίχη δέ επί της θέσεως Καστρί παρά τό χωρίον Δούχλιστα, ου τό όνομα φαίνεται ον τό Δολίχης αυτής παρεφθαρμένογ τήν γνώμην ταύτην, ην πάντες σχεδόν οί νεώτεροι γεωγράφοι, απεδέχθησαν, πλήν τών Αυστριακών στρατιωτικών τοπογράφων, οιτινες εσημείωσαν τάς θέσεις αυτών αντιθέτως (’ζωρος-Δολίχη)». «Τά δέ ερείπια τής Δολίχης δέν έσχον, δυστυχώς, τόν απαιτούμενον χρόνον νά εξερευνήσω, μάλιστα ενεκα του χειμωνος». Το όνομά της το οφείλει, πιθανόν, στην έκτασή της.

Αργότερα, ο γερμανός αρχαιολόγος Friedrich Stahlin αναφέρει ότι: «Εάν η ’ζωρος βρισκόταν όπου είναι τώρα η Βουβάλα, τότε η Δολίχη πρέπει να αναζητηθεί στα ανατολικά της, μια και στο Λυκούδι, περίπου, χωρίζεται ο δρόμος ανάμεσα στις δύο πόλεις. Πέρα από αυτό, η Δολίχη βρισκόταν οπωσδήποτε στα βόρεια της Τριπολίτιδας, μια και συνόρευε με την Ελιμιώτιδα.

Η στήλη, στην οποία είχε καταγραφεί η απόφαση για τα σύνορα των δύο περιοχών, που πήρε ο Αμύντας Γ’, είχε υψωθεί στην αγορά της Δολίχης. Όπως το αρχαίο όνομα της συριακής Δολίχης διασώθηκε έως σήμερα, παραλλαγμένο, βέβαια, στα ονόματα των χωριών Ντολούκ ή Ντελούκ έτσι και το όνομα της θεσσαλικής Δολίχης φαίνεται πως διασώθηκε στο όνομα του χωριού Ντούχλιστα. Όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί μάς οδηγούν στα ερείπια που είναι κοντά στο Καστρί, μία ώρα στα δυτικά του χωριού Δολίχη (τότε Ντούχλιστα), σε έναν παραπόταμο του Τιταρησίου. Εδώ υψώνεται ένας λόφος, του οποίου η κορυφή ισοπεδώθηκε τεχνητά. Το οροπέδιο περικλείεται από τείχος με μικρές πέτρες».

Σύμφωνα με την ’ννα Αβραμέα «δυτικώς του Πυθίου, έκειτο η αρχαία πολίχνη Δολίχη, ερείπια της οποίας επεσημάνθησαν παρά την σημερινήν Δούχλισταν, παρά την θέσιν Καστρίv».

Τέλος, ο Αθανάσιος Τζιαφάλιας, ο οποίος φαίνεται ότι έκανε έρευνες στην περιοχή, αναφέρει. τα εξής: «Πρόσφατες, όμως, επιφανειακές έρευνες του συγγραφέως στους λόφους Καστρί, Αί-Λιας και Περασιά, στην κοινότητα Δολίχη της Ελασσόνας δεν επεσήμαναν αρχιτεκτονικά λείψανα και άλλες αρχαιολογικές ενδείξεις, που να δικαιολογούν ότι σε κάποια από τις θέσεις αυτές απλωνόταν η αρχαία πόλη. Σε καμιά περίπτωση δεν βρέθηκε ίχνος από το αρχαίο τείχος, το οποίο θα αποτελούσε σαφή ένδειξη για την ύπαρξή της. Για τους ειδικούς, ενδείξεις της αρχαίας κατοίκησης αποτελούν, εκτός βέβαια από τα αρχιτεκτονικά στοιχεία, και τα πενιχρά κατάλοιπα της κεραμικής. Στα υψώματα, όμως, αυτά δεν βρέθηκε κανένα αρχαίο όστρακο. Μόνο στη θέση Καστρί παρατηρήθηκαν αρκετά διάσπαρτα όστρακα κεραμικής, των ύστερων όμως βυζαντινών χρόνων, τα οποία δεν είναι δυνατό να υποδηλώσουν την ύπαρξη και αρχαίου οικισμού. Κατά την γνώμη μου, λοιπόν, τουλάχιστον μετά τις εκτεταμένες προανασκαφικές έρευνές μου, πρέπει να αποκλεισθεί η θέση Καστρί, καθώς και τα άλλα δύο υψώματα, ως χώρος της αρχαίας Δολίχης».

Το 1992 ο γάλλος μελετητής Gerard Lucas παρουσίασε τη διατριβή του στο Πανεπιστήμιο της Lyon με θέμα τις αρχαίες πόλεις της άνω πεδιάδας του Τιταρησίου όπου, έπειτα από επιφανειακές έρευνες κατά τα έτη 1984 και 1986, εντοπίστηκε λίγη κεραμεική μελαμβαφής της ελληνιστικής περιόδου, αλλά και ίχνη οχυρώσεως και κυκλικού πύργου στα νοτιοδυτικά τού πλατώματος με πλάτος 1,20 μ. Τέλος, στα νότια της θέσεως εντοπίστηκαν τάφοι και κοντά στο ρέμα κιβωτιόσχημοι τάφοι με κάλυψη από σχιστολιθικές πλάκες καθώς και παλαιοχριστιανικό νεκροταφείο.

Το φθινόπωρο του 2002 η 7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με οδηγούς τους παραπάνω ερευνητές καθώς και με τη βοήθεια αξιόλογων κατοίκων της περιοχής του Δήμου Λιβαδίου και αφού προηγήθηκε συστηματική επιφανειακή έρευνα σε όλη την περιοχή, ξεκίνησε την ανασκαφική διερεύνηση στη θέση Καστρί, τρία περίπου χιλιόμετρα δυτικά της Δολίχης, στο αριστερό άκρο του λόφου όπου εντοπίστηκαν ελάχιστα ίχνη κόγχης ιερού. Κατά την έρευνα αυτή αποκαλύφθηκε το μεγαλύτερο μέρος της βασιλικής Α’, ο νάρθηκας και τμήμα των προσκτισμάτων στη νοτιοδυτική πλευρά της. Την άνοιξη του 2003 και δυτικά της βασιλικής Α’ αποκαλύφθηκε η βασιλική Β’ και μέρος της παλαιοχριστιανικής οχύρωσης. Κατά το 2004 η ανασκαφική έρευνα συνεχίστηκε στη δυτική πλευρά της βασιλικής Β’ όπου αποκαλύφθηκαν τα κτίσματα του αιθρίου και στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ένας οχυρωματικός πύργος και τμήμα της οχυρώσεως. Τέλος, κατά το 2005 η ανασκαφική έρευνα έφερε στο φως ένα τμήμα των κτισμάτων της ακροπόλεως στο νοτιοανατολικό άκρο της.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από την μέχρι τούδε έρευνα προκύπτει ότι αποκαλύφθηκε η ακρόπολη μιας άγνωστης μέχρι στιγμής πόλεως, της οποίας η θέση δεν έχει επισημανθεί. Ίσως πρόκειται για την αρχαία πόλη Δολίχη η οποία συνέχισε να επιζεί κατά τη ρωμαϊκή περίοδο και μέχρι το τέλος του 6 αι. μ.Χ. Τούτο υποθέτουμε εκ των στοιχείων που αποκαλύφθηκαν κατά τις ανασκαφικές εργασίες των βασιλικών Α’ και Β’, καθώς και από την μέχρι τώρα έρευνα του χώρου της ακροπόλεως.

Στο νότιο στυλοβάτη της βασιλικής Α’ βρέθηκαν δύο μαρμάρινες βάσεις κιόνων, οι οποίες σώζουν αποσπασματικά επιγραφές του 3ου και του 2ου αι. π.Χ Στη μία αναφέρεται το όνομα ΦΙΛΑ ΕΥΒΙΟΤΟΥ και στη δεύτερη το όνομα ΔΗΜΟ­ΦΙΛ(ΟΣ). Το όνομα Φίλα Ευβιότου αναγράφεται σε 3 επιγραφές, 2 της Δολίχης και 1 του Πυθίου. Σε αυτή του Πυθίου αναφέρεται με το όνομα Φίλα Ευβιότου Δολιχαία. Το όνομα Δημόφιλοςεπισημαίνεται σε μία επιγραφή ως: Δημόφιλος ήρως αποθανών ανήρ Φίλας.

Ολοκληρώνοντας θα πρέπει να αναφέρουμε τα πορίσματα της διπλωματικής εργασίας του τελειοφοίτου Παναγιώτη Πολυχρονόπουλου για το Καστρί, υπό την επίβλεψη των δρ. Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου ­Λεκτόρων Ε.Μ.Π. Ευαγγελίας Λάμπρου και Γεωργίου Πανταζή και την εποπτεία του διευθυντή του Εργαστηρίου Γενικής Γεωδαισίας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. καθηγητή Δ. Μπαλοδήμου, που αφορά στον αρχαιολογικό χώρο του Καστρίου κατά το 2003 και η οποία παρουσιάστηκε στην Αθήνα τον Μάρτιο του 2004.

Για το Καστρί και για την βασιλική Α’ φαίνεται ως ημερομηνία κτίσης η 5 Σεπτεμβρίου του 553 και η αβεβαιότητα χρονολόγησης είναι + – 24 έτη. Η συγκεκριμένη ημερομηνία συμπίπτει με την εορτή του προφήτη Ζαχαρία, πατέρα του Προδρόμου.

Πηγή: Αρχαιολ. Λάζαρος Δεριζιώτης – Σπύρος Κουγιουμτζόγλου. Από το Θεσσαλικό Ημερολόγιο -51ος Τόμος, έτος 2007.

Κεφαλοθραύστης

Κεφαλοθραύστης

Κεφαλοθραύστης

Κεφαλοθραύστης ή απελατύκιο: το χρησιμοποιούσαν οι Απελάτες σε ένα σώμα στρατιωτικό, είναι μια μολύβδινη μπάλα με σιδερένιες μύτες που από το άγκιστρο της κρεμούσαν μία αλυσίδα και χτυπούσαν τον αντίπαλο, γι΄ αυτό λέγεται και κεφαλοθραύστης.

Βρέθηκε την περίοδο των ανασκαφών στον αρχαιολογικό χώρο του Καστριού Δολίχης κατά την ανασκαφή της Γ΄ Παλαιοχριστιανικής Εκκλησίας.

Από την παρουσίαση των ανασκαφών στην Παλαιοχριστιανική Περραιβική Τρίπολη, του αρχαιολόγου Σπ. Κουγιουμτζόγλου στο 1ο Φεστιβάλ «Περραιβική Τρίπολις» στη Δολίχη (2008).