Πληρωμή Βοσκοτόπου 2017

Οι παρακάτω αναγραφόμενοι στην κατάσταση (συνημ. αρχείο) θα πρέπει να εξοφλήσουν την οφειλή τους για το βοσκότοπο του 2017, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, αφού παραλάβουν την ειδοποίησή πληρωμής από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου Ελασσόνας (δημαρχείο).

Η κατάσταση έχει δημοσιευθεί και στον πίνακα ανακοινώσεων της κοινότητας Δολίχης.

Advertisements

Οδηγίες Προστασίας για το χειμώνα

politiki-prostasiaΤο πρώτο με τίτλο «Οδηγίες προστασίας για το χειμώνα» αποτελεί επανέκδοση του περσινού με μια αλλαγή στο τελευταίο πλάνο. Το δεύτερο με τίτλο «Διασταύρωση δρόμου με χείμαρο»αποτελεί νέα παραγωγή και αφορά στην προστασία για εποχούμενους και πεζούς κατά τη διάβαση χειμάρρων.

Τα δύο μηνύματα έχουν χαρακτηριστεί ως κοινωνικά με την υπ’ αριθμ. 323-30.12.2016 απόφαση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου και προβάλλονται ήδη από τους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας.

Για την προβολή του βίντεο «Οδηγίες προστασίας για το χειμώνα», πατήστε εδώ

Για την προβολή του βίντεο «Διασταύρωση δρόμου με χείμαρο», πατήστε εδώ

Διάταξη Καυσοξύλευσης

Η καυσοξύλευση από τους μόνιμους κατοίκους της Κοινότητας Δολίχης θα γίνεται από 16-10-2017 μέχρι 31 10-2017, στη θέση “Ξύλο“,από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.

Σύμφωνα με τη δασική ρυθμιστική διάταξη, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να δηλώσουν τα ονόματά τους (αρχηγών οικογενειών) και το όχημα μεταφοράς στον Πρόεδρο της Κοινότητας ώστε να είναι διαθέσιμα στο δασοφύλακα της περιοχής.

Απαγορεύεται:

  • Η υλοτομία καυσοξύλων από άλλη θέση
  • η μεταφορά σε άλλον οικισμό
  • η μεταφορά σε άλλη οικία

Όποιος επιθυμεί να περάσει τα καυσόξυλα από πριονοκορδέλα μάνδρας για τεμαχισμό θα υποβάλει υποχρεωτικά από την προηγούμενη ημέρα υπεύθυνη δήλωση στο Δασαρχείο.

ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ ΑΔΑ 7ΝΗ2ΟΡ10-ΣΨ3

Απομάκρυνση Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων – Μηχανημάτων

Ανακοίνωση:

Σύμφωνα με το άρθρο17, κεφ. Δ΄ του Κανονισμού Καθαριότητας (αρ. απόφ. 188/2015) του Δήμου Ελασσόνας[1] οι τυχόντες ιδιοκτήτες των εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μηχανημάτων[2] που βρίσκονται στην επικράτεια της Κοινότητας Δολίχης, καλούνται άμεσα να τα απομακρύνουν από τους δημόσιους δρόμους και χώρους για λόγους καθαριότητας.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τα οχήματα θα μεταφερθούν αναγκαστικά στα Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλους Ζωής του Δήμου, επιβάλλοντας, εκτός από τα ανάλογα έξοδα, και πρόστιμο στους ιδιοκτήτες.

[1] Άρθρο 17: Εγκαταλελειμμένα οχήματα

Όλα τα αντικείμενα (αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς καθώς και μέρη τους άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα κατά τις κείμενες διατάξεις) που αναφέρονται στο άρθρο 3.2 περίπτωση Ε  του παρόντος μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες τους στα Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλους Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.). Όσα από αυτά εγκαταλείπονται σε χώρους που προβλέπονται από το Π.Δ 116/04 (ΦΕΚ 81 Ά /5-3-04) θεωρούνται εγκαταλελειμμένα, επικολλάται ειδικό αυτοκόλλητο από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και μεταφέρονται στα Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλους Ζωής.

Σε περίπτωση εγκατάλειψης οχημάτων επιβάλλεται πρόστιμο πέρα από τη διαδικασία των προστίμων και των εξόδων που προβλέπει ο Νόμος για τη μεταφορά στα Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλους Ζωής.

Πρόστιμο: 100,00 Ευρώ

[2] Π.Δ 116/04 (ΦΕΚ 81 Ά /5-3-04): Νοείται εγκαταλειμμένο όχημα:

Α) εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες.

Β) εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους χώρους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής.

Γ) εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κύριου ή νομέα του χώρου κατά δήλωσή του.

Δ) αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για την δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως λόγω της καταστάσεως που βρίσκεται δεν δύναται να ανταποκριθεί στο σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Εγκαταλειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 9, παρ. 1 του παρόντος Π.Δ., είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής.

 

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου

Το Σάββατο 30-09-2017 συνεδρίασε το Τοπικό Συμβούλιο Δολίχης για τα παρακάτω θέματα:

1. Προτάσεις για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2018 του Δήμου Ελασσόνας 

2. Γνωμοδότηση για τη δημιουργία Νέου Δήμου Ολύμπου (Δ.Ε. Λιβαδίου, Σαρανταπόρου, Ολύμπου και Καρυάς)

3. Δημοπρασία Κοινοτικών Αγροτεμαχίων

4. Επίλυση του χρόνιου προβλήματος του πόσιμου νερού

Δείτε εδώ ολόκληρο το Πρακτικό της Συνεδρίασης

Πληρωμή Βοσκοτόπου εκτός ορίων του Δήμου Ελασσόνας

Οι παρακάτω αναγραφόμενοι στην κατάσταση θα πρέπει στις 11 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρες 9:00 – 14:00 να παραλάβουν τις ειδοποιήσεις από το Δημαρχείο Ελασσόνας, που αφορούν πληρωμή του δικαιώματος βοσκής 2016.
Θα βρίσκεται υπάλληλος από την Καλαμπάκα καθώς η πληρωμή σχετίζεται με βοσκότοπο εκτός των ορίων του Δήμου Ελασσόνας.
ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΟΛΙΧΗ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΔΟΛΙΧΗ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΟΛΙΧΗ
ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΟΛΙΧΗ
ΛΙΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΛΙΧΗ
ΛΙΟΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΟΛΙΧΗ
ΜΑΝΤΖΑΡΑ ΘΕΑΝΩ ΔΟΛΙΧΗ
ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΟΛΙΧΗ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΔΟΛΙΧΗ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΛΙΧΗ
ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΘΕΟΦΑΝΗ ΔΟΛΙΧΗ
ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΚΑΛΙΟΠΗ ΔΟΛΙΧΗ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΟΛΙΧΗ
ΤΣΟΥΡΕΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΟΛΙΧΗ
ΦΩΤΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΟΛΙΧΗ
ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΟΛΙΧΗΣ

Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμου Ελασσόνας

Δημοπρασία: 11 Οκτ 2017, ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 μ.

Δολίχη: Αγροτεμάχιο στη θέση «Ξηρολάκκι» έκτασης 5,898 στρεμμάτων.

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμαρχος του Δήμου Ελασσόνας – Νομού Λάρισας προσκαλεί τους ενδιαφερομένους, σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη προσφορά για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμου Ελασσόνας που η μίσθωση τους έχει λήξη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της έδρας του Δήμου Ελασσόνας οδός 6ης Οκτωβρίου 57, την 11η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 π.μ. Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης ή ολοκλήρωσης των δημοπρασιών για οποιαδήποτε λόγο, αυτές θα επαναληφθούν την ίδια ώρα, την 18η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017 και ημέρα Τετάρτη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Ελασσόνας καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Καπετάνος Δημήτριος τηλ. 24933 50243).

Η παρούσα διατίθεται δωρεάν στο site του Δήμου http://www.dimoselassonas.gr, στο Διαύγεια και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και των ανωτέρω αναφερόμενων Οικισμών για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Για την 162/2017 Απόφαση ΟΕ περί «Καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμου Ελασσόνας», πατήστε εδώ

Ξενάγηση στη Δολίχη

Φιλοξενήθηκαν σήμερα, 14.9.17, οι εκδρομείς της εθελοντικής δράσης «Περπατάμε και γνωρίζουμε τον τόπο μας», με επικεφαλής την αντιδήμαρχο Πολιτισμού Αλεξάνδρα Τσιαντέ, την πρόεδρο της κοινότητας Ελασσόνας Ασπασία Χατζηβασίλη και την Βίκη Παγγέα.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το βυζαντινό ναό και το λαογραφικό μουσείο. Για τον αρχαιολογικό χώρο του Καστριού Δολίχης ενημερώθηκαν μέσα από ειδικό έντυπο.

Από τον πολιτιστικό σύλλογο Δολίχης προσφέρθηκαν νερά, αναψυκτικά και γλυκά.

Ο πρόεδος της Κοινότητας Ευάγγελος Τσακνάκης σε έναν ουσιαστικό διάλογο που έκανε με την αντιδήμαρχο Πολιτισμού συζήτησε την αναγκαιότητα σύνδεσης του Ολύμπου, των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων, των βυζαντινών μνημείων, των ιερών μονών και της ιστορίας, αρχαίας και νεότερης, για την παραγωγή ενός ιδιαίτερου πολιτισμικού προϊόντος που θα παράγεται στο κέντρο της Ελασσόνας προς όφελος ολόκληρης της επαρχίας.