Η θέση της Δολίχης στη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας

Μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους (1912) και τη νίκη της Ελλάδας προσαρτήστηκαν σ’ αυτήν οι νέες χώρες. Έτσι, με το νόμο 1615/1919, παρ. 25 (ΦΕΚ 3, τ. Α΄) «Περί συστάσεως κοινοτήτων εν τη Επαρχία Ελασσόνας» ο συνοικισμός «Σέλος» (Πύθιο) αναγνωρίστηκε με το όνομα «Κοινότητα Σέλου» και ενώθηκαν με αυτήν οι συνοικισμοί «Δούχλιστα» (Δολίχη), «Δεμιράδες» (Κοκκινόγη) και «Μονή Αγίου Αντωνίου». “Η απόφαση αυτή υπογράφτηκε από τον Βασιλέα Αλέξανδρο στις 31.12.1918.

Με το Διάταγμα του Προέδρου της Δημοκρατίας Παύλου Κουντουριώτου (19.7.1928), ΦΕΚ 156/1929. τ. Α΄, η κοινότης Σέλου μετονομάστηκε σε «Κοινότητα Πυθίου» και ο συνοικισμός «Δούχλιστα» της ίδιας κοινότητας μετονομάστηκε σε «Δολίχη».

Με το Βασιλικό Διάταγμα του Κωνσταντίνου υπ’ αριθμ. 5754.6.1966, (ΦΕΚ 136/1966, τ. Α΄) ο συνοικισμός «Δολίχη» αναγνωρίστηκε ως ίδια Κοινότητα με το όνομα «Κοινότητα Δολίχης«, με έδρα τον ομώνυμο συνοικισμό, στην Επαρχία Ελασσόνας του Νομού Λαρίσης.

Τα κοινοτικά συμβούλιο που εξελέγησαν από εκείνη την περίοδο έχουν ως εξής:

1/1/1967-31/8/1967: Πρώτος πρόεδρος της νεοσύστατης κοινότητας Δολίχης ήταν ο Χρήστος  Φ. Γκόγκος
Λιόλιος Γ. Θωμάς Αντιπρόεδρος
Γκόγκος Κ. Αθανάσιος
Τσιόγκας Ζ. Αθανάσιος
Μαντζάρας Στ. Ευθύμιος

Ο πρόεδρος και το κοινοτικό συμβούλιο απολύθηκαν από το στρατιωτικό καθεστώς, το οποίο διόρισε τους κάτωθι:

1967-1974: Πρόεδρος ο Σόλων Αθ. Φωτίου
Σύμβουλοι:
Γκόγκος Ι. Αντώνιος
Γκουτζουρέλας Δημ. Αθανάσιος
Μαντζάρας Στ. Ευθύμιος
Παπαδημητρίου Κ. Γεώργιος (1967-1970)
Τσακνάκης Ν. Ζήσης (1971-1974)
Τσιόγκας Ζ. Αθανάσιος

Μετά από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη χώρα εκλέχθηκαν τα παρακάτω συμβούλια:

1975-1978: Πρόεδρος ο Αριστείδης Ν. Γκόγκος
Σύμβουλοι
:
Αστερίου Νικ. Ηλίας (ψηφοδέλτιο Γκόγκου Α.)
Θεοδωράκης Ι. Αναστάσιος (ψηφοδέλτιο Γκόγκου Α.)
Φωτίου Αθ. Σόλων (ψηφοδέλτιο Γκόγκου Α.)
Παπαδημητρίου Κ. Γεώργιος (υποψήφιος Πρόεδρος)
Λιόλιος Θ. Γεώργιος (ψηφοδέλτιο Παπαδημητρίου Γ.)

19791982: Πρόεδρος ο Γεώργιος Δημ. Λιόλιος
Σύμβουλοι
:
Κατσάρας Ι. Αθανάσιος (ψηφοδέλτιο Λιόλιου Γ.)
Μαντζάρας Δ. Θωμάς (ψηφοδέλτιο Λιόλιου Γ.)
Γκόγκος Θ. Βασίλειος (υποψήφιος Πρόεδρος)
Μπαλανίκας Νικ. Φώτιος (ψηφοδέλτιο Γκόγκου Β.)

1983-1986: Πρόεδρος ο Βασίλειος Δημ. Λιόλιος
Σύμβουλοι
:
Γκόγκος Φ. Γεώργιος (ψηφοδέλτιο Λιόλιου Β.)
Γκόγκος Ελ. Γρηγόριος (ψηφοδέλτιο Λιόλιου Β.)
Λιόλιος Θ. Παναγιώτης (ψηφοδέλτιο Λιόλιου Β.)
Μπαλανίκας Ανδ. Αριστείδης (ψηφοδέλτιο Λιόλιου Β.)
Καμαγιάννης Παναγιώτης (υποψήφιος Πρόεδρος)
Τσακνάκης Αθανάσιος.(υποψήφιος Πρόεδρος)

1987-1990: Πρόεδρος ο Ηρακλής Θ. Λιόλιος
Σύμβουλοι
:
Γκόγκος Ι. & Ε. Κωνσταντίνος (ψηφοδέλτιο Λιόλιου Ηρ.)
Λιόλιος Δημ. Ιωάννης (ψηφοδέλτιο Λιόλιου Ηρ.)
Μαντζάρας Θ. Αθανάσιος (ψηφοδέλτιο Λιόλιου Ηρ.)
Παπαδημητρίου Κ. Γεώργιος (υποψήφιος Πρόεδρος)
Παπακωνσταντίνου Αθ. Γεώργιος (ψηφοδέλτιο Παπαδημητρίου Γ.)
Τσακνάκης Αθ. Γεώργιος (ψηφοδέλτιο Λιόλιου Ηρ.)

1991-1994: Πρόεδρος ο Παναγιώτης Αθ. Τσακνάκης
Σύμβουλοι
:
Μαντζάρας Ανδ. Θωμάς (ψηφοδέλτιο Τσακνάκη Π.)
Μαντζάρας Δ. Παναγιώτης (ψηφοδέλτιο Τσακνάκη Π.)
Λιόλιος Ι. Θωμάς (ψηφοδέλτιο Τσακνάκη Π.)
Παπακωνσταντίνου Ζ. Σπυρίδων (ψηφοδέλτιο Τσακνάκη Π.)
Βαλιώτης Χρήστος (υποψήφιος Πρόεδρος)
Τσακνάκης Θωμάς (υποψήφιος Πρόεδρος)

1995-1998: Πρόεδρος ο Φώτιος Αθ. Παπακωνσταντίνου
Σύμβουλοι
:
Μαντζάρας Δ. Θωμάς (ψηφοδέλτιο Παπακωνσταντίνου Φ.)
Παπαδημητρίου Γ. Κωνσταντίνος (ψηφοδέλτιο Παπακωνσταντίνου Φ.)
Τσακνάκης Ν. Ελευθέριος (ψηφοδέλτιο Παπακωνσταντίνου Φ.)
Τσιόγκας Ζ. Θωμάς (ψηφοδέλτιο Παπακωνσταντίνου Φ.)
Τσακνάκης Αθ. Παναγιώτης (υποψήφιος Πρόεδρος)
Τσακνάκης Ηλ. Παναγιώτης (υποψήφιος Πρόεδρος)
Γκόγκος Κ. Φώτιος (σε αντικατάσταση του Τσακνάκη Ηλ. Παναγιώτη)

Με το νόμο 2539/1997, Προέδρου Ελληνικής Δημοκρατίας Κων/νου Στεφανόπουλου, «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα Καποδίστριας)» (ΦΕΚ 244/1997, τ. Α΄), συστάθηκε (31.16) ο Δήμος Λιβαδίου αποτελούμενος από τις κοινότητες Δολίχης και Λιβαδίου οι οποίες καταργήθηκαν. Η έδρα του δήμου ορίστηκε ο οικισμός Λιβάδι της τέως κοινότητας Λιβαδίου.

Τα τοπικά συμβούλια του δημοτικού διαμερίσματος της Δολίχης είχαν ως εξής:

1999-2002: Πρόεδρος ο Θεόκλητος Ανδ. Τσιόγκας (υποψήφιος με το συνδυασμό του Καψάλη Ν., Δήμαρχος Λιβαδίου ο ΑθανάσιοςΝίκος Καψάλης)
Τοπικοί Σύμβουλοι Δολίχης:
Λιόλιος Θ. Διονύσιος (ψηφοδέλτιο Καψάλη Ν.)
Λιόλιος Ι. Θωμάς (ψηφοδέλτιο Καψάλη Ν.)
Μαντζάρας Απ. Στέφανος (ψηφοδέλτιο Μαμάρα Μ.)
Σουγλής Απ. Αθανάσιος (ψηφοδέλτιο Μαμάρα Μ.)
Δολιχαίοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Λιβαδίου:
Μπαλανίκας Ν. Φώτιος (ψηφοδέλτιο Καψάλη Ν.)
Τσιόγκας Ανδ. Θεόκλητος (Πρόεδρος Τ.Σ. ως δημοτικός σύμβουλος)

2003-2006: Πρόεδρος ο Γεώργιος Θ. Μαντζάρας (υποψήφιος με το συνδυασμό του Καπέτη Ι., Δήμαρχος Λιβαδίου ο Ιωάννης Γκούμας)
Τοπικοί Σύμβουλοι Δολίχης:
Βαλιώτης κ. Δημήτριος (ψηφοδέλτιο Καπέτη Ι.)
Λιόλιου Θ. Ευαγγελία (ψηφοδέλτιο Καπέτη Ι., η μοναδική μέχρι τώρα γυναίκα τοπική σύμβουλος Δολίχης)
Σουγλής Ι. Αθανάσιος (ψηφοδέλτιο Γκούμα Ι.)
Τσακνάκης Αθ. Παναγιώτης (ψηφοδέλτιο Γκούμα Ι.)
Δολιχαίοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Λιβαδίου:
Τσακνάκης Ν. Ελευθέριος (ψηφοδέλτιο Γκούμα Ν.)
Μαντζάρας Θ. Γεώργιος (Πρόεδρος Τ.Σ. ως δημοτικός σύμβουλος)

2007-2010: Πρόεδρος ο Παναγιώτης Αθ. Τσακνάκης (υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο του Γαλάνη Γ., Δήμαρχος Λιβαδίου ο Γεώργιος Γαλάνης).
Τοπικοί Σύμβουλοι Δολίχης:
Μαντζάρας Αθ. Φώτιος (ψηφοδέλτιο Γαλάνη Γ.)
Τσιόγκας Α. Θεόκλητος (ψηφοδέλτιο Γαλάνη Γ.)
Δολιχαίοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Λιβαδίου:
Γκόγκος Γ. Γεώργιος (ψηφοδέλτιο Γαλάνη Γ.)
Τσακνάκης Αθ. Παναγιώτης (Πρόεδρος Τ.Σ. ως δημοτικός σύμβουλος)

Με το νόμο 3852/2010, Προέδρου Ελληνικής Δημοκρατίας Καρόλου Παπούλια, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/2010, τ. Α΄), συστάθηκε ο Δήμος Ελασσόνας αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες (πρώην δήμους) Αντιχασίων, Ελασσόνας, Λιβαδίου, Ολύμπου, Ποταμιάς, Σαρανταπόρου και τις κοινότητες Βερδικούσης, Καρυάς και Τσαριτσάνης, οι οποίες καταργήθηκαν.

Τα τριμελή τοπικά συμβούλια της τοπικής κοινότητας Δολίχης (δημοτικής ενότητας Λιβαδίου) αποτελούνταν από τους κάτωθι:

2011-8.2014: Πρόεδρος ο Παναγιώτης Αθ. Τσακνάκης (υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο του Καραγιάννη Χρ., Δήμαρχος Ελασσόνας ο Γεώργιος Πασχόπουλος).
Τοπικοί Σύμβουλοι Δολίχης:
Γκόγκος Αθ. Νικόλαος (ψηφοδέλτιο Καραγιάννη Χρ.)
Τσιόγκας Α. Θεόκλητος (ψηφοδέλτιο Πασχόπουλου Γ.)
Δολιχαίοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ελασσόνας:
Γκόγκου Φ. Κωνσταντίνα (ψηφοδέλτιο Πασχόπουλου Γ., συμμετείχε ως υποψήφια στη Δημοτική Ενότητα Ελασσόνας. Η πρώτη γυναίκα Δολιχαία δημοτική σύμβουλος).
* Ο Πρόεδρος Τ.Σ. είχε δικαίωμα συμμετοχής με ψήφο στο δημοτικό συμβούλιο μόνο για θέματα που αφορούν την Τοπική Κοινότητα.

9.2014-8.2019: Πρόεδρος ο Ευάγγελος Β. Τσακνάκης (υποψήφιος με το συνδυασμό του Λιόλιου Ηρ., Δήμαρχος Ελασσόνας ο Νικόλαος Ευαγγέλου).
Τοπικοί Σύμβουλοι Δολίχης:
Τσακνάκης Φ. Βασίλειος (ψηφοδέλτιο Ευαγγέλου Ν.)
Τσακνάκης Αθ. Παναγιώτης (ψηφοδέλτιο Λιόλιου Ηρ.)
Δολιχαίοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ελασσόνας:
* Ο Πρόεδρος Τ.Σ. έχει δικαίωμα συμμετοχής με ψήφο στο δημοτικό συμβούλιο μόνο για θέματα που αφορούν την Τοπική Κοινότητα.

 

Advertisement

One thought on “Η θέση της Δολίχης στη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας

 1. Πρώτος προεδρος της νεοσύστατης κοινότητας Δολίχης ηταν ο Χρήστος Γκόγκος του Φωτίου αλλά δεν ολοκλήρωσε τήν θητεία του γιατί «απελύθη» οπως και οι κοινοτικοί σύμβουλοι απο τήν δικτατορία. (Απο 1 /1/2967 εως 31/8/1967)
  Το πρώτο κοινοτικό συμβούλιο
  Γκόγκος Χρήστος του Φωτίου Πρόεδρος
  Λιόλιος Θωμάς του Γεωργίου Αντιπρόεδρος
  Γκόγκος Αθανάσιος του Κων/νου
  Τσιόγκας Αθανάσιος του Ζήση
  Μαντζάρας Ευθύμιος του Στεφάνου.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s