Βιβλιογραφία

Αρχαία Περραιβία | Περραιβική Τρίπολις 
Αρχαϊκά – κλασικά χρόνια | Ελληνιστικά – Ρωμαϊκά χρόνια | Παλαιοχριστιανικοί χρόνοι | Από τους βυζαντινούς χρόνους, στις οθωμανικές απογραφές και στα μοναστικά έγγραφα | Περιηγητές του 19ου και 20ού αιώνα | Από τον 20ό αιώνα μέχρι τις μέρες μας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τοπωνύμια | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Προσωπογραφία Δολιχαίων | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Κοινοτικό Συμβούλιο | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Αγωνιστές και Θύματα της περιόδου 1940-1950 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Οι εκπαιδευτικοί στη Δολίχη, περιόδου 1977-1998 Βιβλιογραφία

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΕΡΡΑΙΒΙΑΣ

Αρχαίες Πηγές

Titus Livius. History of Rome. V.III. Στο: Haystack. Electronic Literature Archive. Διαθέσιμο στο:  http://standardlibrary.com /authors/l/ titus_livius/00012582_history_of_rome_vol_iii/ 00012582_english_ascii_p026.htm [Ημερομηνία Πρόσβασης: 12.9.2012].

Titus Livius. Roman History From The Building of the City. The Supplement of John Freinsheim. Translated into English, and illustrated with notes historical and geographical, 1761. Vol. VIII. Edinburgh: Printed by A. Donaldson and J. Reid. For Alexander. Donaldson.

Αισχύλος. Ικέτιδες. Μτφρ. Μαυρόπουλος, Θ., 2007. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος.

Αππιανός. Άπαντα 4. Νομαδική, Μακεδονική, Ιλλυρική, Συριακή. (Συριακή 9,55-56). Μτφρ. Μεταφραστική Ομάδα Κάκτου., 2000. τ. 4. Αθήνα: Κάκτος.

Αρριανός. Αλεξάνδρου Ανάβασις. Μτφρ. Μεταφραστική Ομάδα Κάκτου, 1992. τ. 4, (Ινδική 7,22,5). Αθήνα: Κάκτος.

Διόδωρος Σικελιώτης. Βιβλιοθήκης Ιστορικής, Βίβλος Τέταρτη. Άπαντα 4. Μτφρ. Φιλολογική Ομάδα Κάκτου, 1997. Αθήνα: Κάκτος.

Ηρόδοτος. Ιστορίαι. Βιβλίον Έβδομον «Πολύμνια». παρ. 131-2. Μτφρ. Σκαλίδου, Α., 1875. τ. Β. Αθήνα: Καταστήματα Κοραής, Ανέστη Κωνσταντινίδου. Διαθέσιμο στο: www.gutenberg.org/files/38213/38213-h/38213-h.htm [Ημερομηνία πρόσβασης: 31.8.2013].

Ησύχιος. Λεξικόν, Συναγωγή πασών λέξεων κατά στοιχείων, Α-Β και Ρ-Ω. τ. 1ος και 5ος. Επιμ. Φιλολογική Ομάδα Κάκτου, 2004. Αθήνα: Κάκτος.

Θουκυδίδης. Ιστορίαι. Βιβλίο Δ΄. παρ. 78. Μτφρ. Βενιζέλος, Ελ. Στο Μικρός Απόπλους. Διαθέσιμο στο: www.mikrosapoplous.gr/thucy/vivlia/vivlio4.htm [Ημερομηνία πρόσβασης: 27.8.2012].

Οβίδιος. Μεταμορφώσεις. Τα Οκτώ Πρώτα Βιβλία. Μτφρ. Παπαγεωργίου, Α. Παπαφωτίου, Γ., 1886. Αθήνα: Ανέστης Κωνσταντινίδης.

Ομηρικοί Ύμνοι. Προς Πύθιο Απόλλωνα. Μτφρ-επιμ. Τριτσιμπίδας, Γ. Στο tritsibidas.gr. Διαθέσιμο στο: http://goo.gl/mW86CG [Ημερομηνία πρόσβασης: 23.8.2012].

Όμηρος. Ιλιάς. Μτφρ. Πολυλάς, Ι. Στο Μικρός Απόπλους. Διαθέσιμο στο: www.mikrosapoplous.gr/iliada [Ημερομηνία Πρόσβασης: 13.9.2012].

Πλούταρχος. Βίοι Παράλληλοι. Αιμίλιος Παύλος – Τιμολέων. Μτφρ. Μεταφραστική Ομάδα Κάκτου, 1993. τ. 10. Αθήνα: Κάκτος.

Πλούταρχος. Βίοι Παράλληλοι. Φιλοποίμην – Τίτος Φλαμινίνος. Μτφρ. Μεταφραστική Ομάδα Κάκτου, 1993. τ. 14. Αθήνα: Κάκτος.

Σουίδας. Λεξικό. Μτφρ. Bekkeri, E., 1854. Berolini: Typis Et Impensis Georgii Reimeri.

Στράβων. Γεωγραφικά. Στο ΒΙΚΙΘΗΚΗ. Διαθέσιμο στο: http://goo.gl/kK424 [Ημερομηνία πρόσβασης: 3.9.2012].

Στράβων. Γεωγραφικών Ζ΄. Άπαντα 7. (Ανατολική Ευρώπη – Βόρεια Ελλάδα). Μτφρ. Θεοδωρίδης, Π. Σχόλια: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου, 1994. Αθήνα: Κάκτος.

Στράβων. Γεωγραφικών Θ΄. Άπαντα 9. (Ανατολική Ελλάδα). Μτφρ. Θεοδωρίδης, Π. σχόλια: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου, 1994. Αθήνα: Κάκτος.

Τα Ορφικά. Γενική Εισαγωγή Πασσά, Ι. Μτφρ. Μαγγίνα, Σπ., άνευ χρονολογία έκδοσης. Αθήνα: Εγκυκλοπαίδεια του Ήλιου.

Νεότερες Βιβλιογραφικές Πηγές

Buxton, R., 2005. Οι Ελληνικοί Μύθοι. Ένας ολοκληρωμένος οδηγός. Μτφρ. Τυφλόπουλος, Τ. Αθήνα: Πατάκη.

Cohen, G.., 2006. The Hellenistic settlements in Syria, the Red Sea Basin, and North Africa. California: The Regents of the University of Califonia.

Graves, R., 1979. Οι Ελληνικοί Μύθοι. τ. Α-Β. Μτφρ. Ζενάκος, Λ. Αθήνα: Πλειάς Ρούγκας.

Griman, P., 1991. Λεξικό της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Μυθολογίας. Μτφρ. Άτσαλος, Β. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Hansen, M. and Nielsen, T., 2004. An Inventory Οf Archaic and Classical Poleis. Oxford: University Press.

Heuzey, L., 1860. Le mont Olympe et l’Acarnanie. Paris: Librairie De Firmin Didot Freres, Fils ET C.

Hodder, I., 2002. Διαβάζοντας το παρελθόν. Τρέχουσες ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην αρχαιολογία. Μτφρ. Μουτζουρίδης, Π., Νικολέντζος, Κ., Τσούλη, Μ., επιμ. Κωτσάκης, Κ. Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου.

Leake, W. M., 1835. Travels In Northern Greece. Vol. III. London: J. Rodwell, New Bond Street.

Mackay, M., 2007. Αρχαία Ρώμη. Στρατιωτική και Πολιτική Ιστορία. Μτφρ. Ζάννη, Δ. Αθήνα: Παπαδήμα.

Marwick, A., 1985. Εισαγωγή στην Ιστορία. Μτφρ. Τρίγκου, Κ., επιμ. Παπαγκίπα, Ε. Αθήνα: Π. Κουτσομπός Α.Ε.

Mondadori, A., 2000. Σύγχρονη Παγκόσμια Εγκυκλοπαίδεια. 1. Ιστορία. Μτφρ. Μπαριάμη, Τζ. Γαϊτατζή, Φ. Κοτσιφός, Β. Μπουζάνης, Δ. Παπαρίζος, Γ. Σκαρβέλη, Γ. Τουλούπη, Ε., επιμ. Αποστολοπούλου, Μ. Χεκίμογλου, Ε. Κούρση, Μ. Αθήνα: Μοτίβο Α.Ε.

Mosse, C., 2009. Επίτομη Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας (2.000 – 31 π.Χ.). Μτφρ. Στεφάνου, Λ. Αθήνα: Παπαδήμα.

Renfrew, C. και Bahn, P., 2001. Αρχαιολογία, Θεωρίες, Μεθοδολογία και Πρακτικές Εφαρμογές. Μτφρ. Καραλή-Γιαννακοπούλου, Ι., επιμ. Καλλέγια, Α. Αθήνα: Καρδαμίτσα.

Smith, W., 1854. Dictionary of Greek and Roman Geography. Vol. I. Boston: Little, Brown and Company.

Smith, W., 1856. Dictionary of Greek and Roman Geography. Vol. II. Michigan: University of Michigan Libraries.

Stählin, F., 1924. Das hellenische Thessalien. Stuttgart: Verlag Von J. Engelhorns Nachf.

Walbank, F., 1999. Ο Ελληνιστικός Κόσμος. Μτφρ. Δερβέρης, Τ., επιμ. Μανωλόπουλος, Λ. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.

Williams, R., 1994. Κουλτούρα και Ιστορία. Μτφρ. Αποστολίδου, Β. Αθήνα: Γνώση.

Αρβανιτόπουλος, Α., 1913. Αγγελίαι Περραιβίας και άνω Εστιαιώτιδος. Στην Αρχαιολογική Εφημερίδα. Περιοδικόν της Αρχαιολογικής Εταιρίας. Περίοδος Τρίτη, 1913. Μετά 2 Πινάκων και 224 Εν τωι Κειμένωι Εικονων. Αθήνησι: Τύποις Π.Δ. Σακελλαρίου, σ. 107.

Αρβανιτόπουλος, Α., 1913. Αι Απελευθερωθείσαι Χώραι. Άνω Εστιαιώτις· Μακεδονία, Περραιβία. Στα Πρακτικά της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας του έτους 1912. Αθήνησιν: Εκ του Τυπογραφείου Π.Δ. Σακελλαρίου, σ.σ. 234-246.

Αρβανιτόπουλος, Α., 1929. Προσωπογραφία Τριπολιτών Περραιβών. Απόσπασμα εκ της Αρχαιολογικής Εφημερίδος 1925-1926. Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Ελλάδος.

Βανχάγεντορεν, Κ., 2008. Οι μάγισσες της Θεσσαλίας: Μία αρχαία παράδοση. Στο 1o Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας & Πολιτισμού της Θεσσαλίας. Πρακτικά Συνεδρίου 9-11 Νοεμβρίου 2006. τ. I. Θεσσαλονίκη: Περιφέρεια Θεσσαλίας, σ.σ. 169-175.

Βλαχάκη, Μ., 2009. Θησαυρός Νομισμάτων από το Πύθιο Ελασσόνας. Στα Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης με τίτλο Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 2, 2006, τ. Ι: Θεσσαλία. Βόλος: Υπουργείο Πολιτισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σ.σ. 489-504.

Βλάχος, Α., 2000. Ηροδότου Ιστορίαι (Βιβλία Στ΄ -Θ΄). τ. 3ος. Αθήνα: Ωκεανίδα.

Γεωργιάδης, Ν., 1880. Θεσσαλία. Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου Ερμού. Παρά την οδόν Μουσών αριθ. 2.

Δεριζιώτης Λ. και Κουγιουμτζόγλου, Σπ., 2000. Τοπογραφικές και Ανασκαφικές έρευνες στην περιοχή της Αζώρου επαρχίας Ελασσόνας, Νομού Λαρίσης. Στο Το Έργο των Εφορειών Αρχαιοτήτων και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ. στη Θεσσαλία και στην ευρύτερη περιοχή της» (1990-1998), 1η Επιστημονική Συνάντηση. Βόλος: Υπουργείο Πολιτισμού, ΙΓ´ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, σ.σ. 189-195.

Δεριζιώτης Λ. και Κουγιουμτζόγλου, Σπ., 2004. Ανακαλύπτοντας την Άγνωστον Χριστιανικήν Περραιβικήν Τρίπολιν. Στο Θωράκιον, Αφιέρωμα στη μνήμη του Παύλου Λαζαρίδη. Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού.

Δεριζιώτης Λ. και Κουγιουμτζόγλου, Σπ., 2006. Αρχαιολογικά Ευρήματα της Παλαιοχριστιανικής Περραιβικής Τρίπολις. Στο 1o Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας & Πολιτισμού της Θεσσαλίας. Πρακτικά Συνεδρίου 9-11 Νοεμβρίου 2006. τ. II. Θεσσαλονίκη: Περιφέρεια Θεσσαλίας, σ.σ. 632-643.

Δεριζιώτης Λ. και Κουγιουμτζόγλου, Σπ., 2006. Χριστιανική Περραιβία. Τοπογραφικές και Ανασκαφικές Έρευνες. Στα Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης με τίτλο «Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 2003», τ. Ι: Θεσσαλία. Βόλος: Υπουργείο Πολιτισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σ.σ. 389-401.

Δεριζιώτης Λ. και Κουγιουμτζόγλου, Σπ., 2007. Η Περραιβική Τριπολίτις κατά την Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή Περίοδο. Το Καστρί της Δολίχης του Δήμου Λιβαδίου. Στο Θεσσαλικό Ημερολόγιο. τ. 51. Λάρισα: Κώστας Σπανός, σ.σ. 33-64.

Δεριζιώτης Λ. και Κουγιουμτζόγλου, Σπ., 2009. Νεώτερες Έρευνες στην Χριστιανικήν Περραιβίαν. Ανασκαφικές Εργασίες στο «Καστρί» Δολίχης-Λιβαδίου. Στα Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης με τίτλο «Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 2, 2006», τ. Ι: Θεσσαλία. Βόλος: Υπουργείο Πολιτισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σ.σ. 475-487.

Ζαφειρόπουλος, Χ., 2008. Η γη του «αλλόκοτου»: Η Θεσσαλία στην αθηναϊκή τραγωδία του 5ου αι. π.Χ. Στο 1o Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας & Πολιτισμού της Θεσσαλίας. Πρακτικά Συνεδρίου 9-11 Νοεμβρίου 2006. τ. I. Θεσσαλονίκη: Περιφέρεια Θεσσαλίας, σ.σ. 153-159.

Κουγιουμτζόγλου, Σπ., 2010. Παλαιοχριστιανική κεραμική από τους αρχαιολογικούς χώρους της Αζώρου και της Μηλέας της επαρχίας Ελασσώνος του Νομού Λαρίσης. Στα Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης με τίτλο «Κεραμική της Ύστερης Αρχαιότητας από τον Ελλαδικό Χώρο (3ος-7ος αι. μ.Χ.), 2006», τ. β’. Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού – Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας – Τομέας Αρχαιολογίας, σ.σ. 548-562.

Κραβαρίτου, Σ., 2012. Εισαγωγή. Στο Αρχαίες Πόλεις Θεσσαλίας και περιοίκων περιοχών. Λάρισα: Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας, σ.σ. 13-36.

Νικολάου, Ε., 2012. Η «περραιβική Τρίπολις»: Πύθιον, Άζωρος, Δολίχη. Στο Αρχαίες Πόλεις Θεσσαλίας και περιοίκων περιοχών. Λάρισα: Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας, σ.σ. 222-224.

Ντάσιος, Φ., 2012. Περραιβία. Στο Αρχαίες Πόλεις Θεσσαλίας και περιοίκων περιοχών. Λάρισα: Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας, σ.σ. 217-222.

Παπαρρηγόπουλος, Κ., 2009. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. 5. Ελληνιστικοί και ρωμαϊκοί χρόνοι. Αθήνα: Λυμπέρη Α.Ε.

Πασσαλή, Α., 1990. Ο Ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Δολίχη. Στο Δέκατο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης. Πρόγραμμα και Περιλήψεις ανακοινώσεων. Αθήνα: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρία, σ.σ. 73-74.

Ρακατσάνης, Κ. και Τζιαφάλιας, Α., 2004. Λατρείες και Ιερά στην Αρχαία Θεσσαλία. Περραιβία. τ. Β΄. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Σωτηριάδης, Γ., 1931. Αι κινήσεις του ρωμαϊκού στρατού εν Περραιβία υπό τον ύπατον Μάρκιον Φίλιππον εν έτει 168 π.Χ. Στο Ελληνικά. Ιστορικόν Περιοδικόν Δημοσίευμα εκδιδόμενον κάθ’ εξάμηνον. τ. 4ος. Εν Αθήναις: Γραφεία Συντάξεως: Ακαδημίας 46, Συνδρομαί: Βιβλιοπωλείον Ι. Ν. Σιδέρη, Σταδίου 52, σ.σ. 5-14.

Τζιαφάλιας, Α. και Ζαούρη, Ά., 1999. Από τη βόρεια Περραιβία ως την αρχαία Κραννώνα: Νεκροταφεία της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου. Στα Πρακτικά του Α΄ Διεθνούς Διεπιστημονικού Συμποσίου με τίτλο (1994): Η Περιφέρεια του Μυκηναϊκού Κόσμου». Λαμία: Υπουργείο Πολιτισμού – ΙΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, σ.σ. 143-152.

Τσαγκάρη, Δ., 2004. Η Θεσσαλία στη σφαίρα επιρροής του Κοινού των Αιτωλών. Κυκλοφορία Αιτωλικών Νομισμάτων στην περιοχή. Στα Πρακτικά Συνεδρίων της Γ΄ Επιστημονικής Συνάντησης με τίτλο: Το Νόμισμα στο Θεσσαλικό Χώρο Αθήνα: Έκδοση των Φίλων του Νομισματικού Μουσείου, σ.σ. 223-232.

Χωρέμη – Σπετσιέρη, Α., 2004. Τα γλυπτά του Παρθενώνα. Αθήνα: Έφεσος.

Διαδικτυακές πηγές

Shepherd, W. R., 1911. Historical Atlas. New York: Henry Holt and Company. Στο The University Of Texas At Austin», Reference Map of Ancient Greece. Northern Part. Διαθέσιμο στο: http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/shepherd/greece_ancient_n_ref_1926.jpg [Ημερομηνία Πρόσβασης: 22.8.2012].

Γλωσσάρι. Στο «ΟΔΥΣΣΕΥΣ» Υπουργείο Πολιτισμού. Διαθέσιμο στο: http://odysseus.culture.gr/a/5/ga50.jsp?fletter=1 [Ημερομηνία πρόσβασης 24.8.2012].

Δεριζιώτης, Λ. Άζωρος. Στο «ΟΔΥΣΣΕΥΣ» Υπουργείο Πολιτισμού. Διαθέσιμο στο: http://odysseus.culture.gr/h/3/gh352.jsp?obj_id=9442 [Ημερομηνία πρόσβασης: 25.8.2012].

Δωδώνη. Στο «ΟΔΥΣΣΕΥΣ» Υπουργείο Πολιτισμού. Διαθέσιμο στο: http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2365 [Ημερομηνία πρόσβασης: 16.9.2012].

Αναζήτηση Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Στο Εθνικό Τυπογραφείο. Διαθέσιμο στο: http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=104&lang=el [Ημερομηνία πρόσβασης 25.8.2012].

ΙΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Περραιβική Τρίπολη. Στο «ΟΔΥΣΣΕΥΣ» Υπουργείο Πολιτισμού. Διαθέσιμο στο: http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=6766 [Ημερομηνία πρόσβασης: 25.8.2012].

Μπάτζιου-Ευσταθίου, Α., 2012. Προϊσταμένη της ΙΕ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Λάρισας. Η Κοιλάδα των Τεμπών (Μέρος Β’). Στο περιοδικό Αρχαιολογία και Τέχνες. Διαθέσιμο στο: http://goo.gl/ajPeL8 [Ημερομηνία πρόσβασης: 24/8/2012].

Σύγχρονοι Έλληνες συγγραφείς. Βιογραφικό Χριστόφορου Περραιβού. Στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. Διαθέσιμο στο: http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=462&t=1789 [Ημερομηνία πρόσβασης 23.8.2012].

Τσιάκα Ασημίνα. 2012. Ευρήματα από τις Ανασκαφές στη Δολίχη και την ευρύτερη περιοχή. 5ο Φεστιβάλ Περραιβική Τρίπολις. Στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δολίχης «Η Τριπολίτιδα». Διαθέσιμο στο: http://dolihi.gr/politistika/festival-perraiviki-tripolis [Ημερομηνία πρόσβασης: 4/9/2012].

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΟΛΙΧΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Απολλώνιος Σοφιστής, λήμμα: δολιχόν.

Ηρόδοτος (περ. 484 – 410 π.Χ), 7.131.1, 7.132.1-2 .

Θουκυδίδης (περ. 460-399 π.Χ.), 4.78.5-6.

Ομηρικός Ύμνος προς Απόλλωνα (στίχ. 214-219).

Ομήρου Ιλιάδα, Β, 738-755, Ν, 162, Π, 233-238.

Ορφικά κείμενα,  στίχ. 928-956.

Πολύβιος (200 π.Χ. – 118 π.Χ.), LXXVIII.XI.

Πτολεμαίος Κλαύδιος (100-170 μ.Χ.), Γεωγραφία Μακεδονίας.

Σουίδας ή Σούδας (10ος αι. μ.Χ.), λήμμα: Δολιχός, ά, όν.

Στράβων (64 π.Χ.-24 μ.Χ.), Γεωγραφικά,Θ.5.19.

Τίτος Λίβιος (59 π.Χ. – 17 μ.Χ.), 42, 43, 44, 2.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Archibald 2013 Z. Archibald. «Archaeology In Greece 2012-2013». Archaeological Reports. The Society for the Promotion of Hellenic Studies, 59 (2013), 1-119.

 

Bates 1916 W. Bates. «Archaeological Discussions’ Summaries Of Original Articles Chiefly In Current Publications».  Archaeological Institute of America, 20, 2 (1916), 213-265.

 

Bouchon 2016-a R. Bouchon (μετ. Κ. Σαμαράς). «Ο Δημόφιλος από τη Δολίχη, ο Παύλος Αιμίλιος και οι συνέπειες του Γ΄ Μακεδονικού Πολέμου στους Γόννους». Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 69 (Λάρισα 2016) 295-308.

 

Bouchon 2016-b R. Bouchon (μετ. Κ. Σαμαράς). «Ο Δημόφιλος από τη Δολίχη, ο Παύλος Αιμίλιος και οι συνέπειες του Γ΄ Μακεδονικού Πολέμου στους Γόννους». Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 70 (Λάρισα 2016) 87-95.

 

Cohen 2006 G. Cohen. The Hellenistic Settlements in Syria, the Red Sea Basin, and North Africa. University of California Press, California 2006.

 

Encyclopedia, Britannica, 2006 Encyclopedia, Britannica, Inc., Britannica Concise Encyclopedia, Encyclopedia Britannica, Inc., 2006. Pro Quest Ebook Central,

http://ebookcentral.proquest.com/lib/ouc-ebooks/detail.action?docID=361914

 

Graninger 2011 D. Graninger. Cult and Koinon in Hellenistic Thessaly. Brill, Boston 2011.

 

Graves 1979 R. Graves (μετ. Λ. Ζενάκος). Οι Ελληνικοί Μύθοι. Πλειάς, Αθήνα 1979, τ. Α-Β.

 

Hansen, Nielsen 2004

 

 

 

M. Hansen, Τ. Nielsen. An Inventory Οf Archaic and Classical Poleis. Oxford University Press, Oxford 2004.

 

Helly 1984 Bruno Helly (μετ. Β. Χατζηαντωνίου), «Ένας κατάλογος των πόλεων της Περραιβίας στο α΄ μισό του 4ου αι. π.Χ.», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 7 (Λάρισα 1984) 161-170.

 

Heuzey 1860 L. Heuzey. Le mont Olympe et l’Acarnanie. Librairie Firmin Didot Freres, Fils ET C. Paris 1860.

 

Heuzey 1988 L. Heuzey (μετ. G. Polese). «Τα χωριά του Θεσσαλικού Ολύμπου στα 1860». Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 13 (Λάρισα 1988) 13-60.

 

Kiel 2014 M. Kiel (μετ. Στ. Σδρόλια). «Πληθυσμός και παραγωγή επτά οικισμών της Ελασσόνας το 1570 κατά το φορολογικό κατάστιχο T.D. 695 (Βαλανίδα, Δολίχη, Δομένικο, Ευαγγελισμός, Πύθιο, Συκιά και Τσαριτσάνη)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 66 (Λάρισα 2014) 3-16.

 

Leake 1835 W. M., Leake. Travels in northern Greece. J. Rodwell, New Road Street, London, 1835, vol. III.

 

Lucas 1992 G. Lucas (μετ. G. Polese). «Οι αρχαίες μαρτυρίες για τις πόλεις της Άνω Κοιλάδας του Τιταρησίου». Θεσσαλικό Ημερολόγιο. 22 (Λάρισα 1992) 101-119.

 

Méndez-Dosuna 2015 J. Méndez-Dosuna. «Η αρχαία Μακεδονική», Ο Γλωσσικός Χάρτης της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας κατά την Αρχαιότητα (επιμ. Γ. Γιαννάκης), Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη 2015, 105-114.

 

Roisman, Worthington 2010 J. Roisman – I. Worthington. A Companion to Ancient Macedonia. Blackwell Publishing Ltd, London 2010.

 

Smith 1854 W. Smith. Dictionary of Greek and Roman Geography. Little Brown, and Company, Boston 1854.

 

Stählin 1924 F. Stählin. Das hellenische Thessalien. Landeskundliche und geschichtliche Beschreibung Thessaliens in der hellenischen und römischen Zeit.  Verlag Von J. Engelhorns Nachf, Stuttgart 1924.

 

Wace, Thompson 1911 A.J.B. Wace, M.S. Thompson. «A Latin Inscription from Perrhaebia». The Annual of the British School at Athens, 17 (/1911), 193-204.

 

Zelnick-Abramovitz 2013 R. Zelnick-Abramovitz. Taxing Freedom in Thessalian Manumission Inscriptions. Brill, Boston 2013.

 

Weigand 2019 G. Weigand. «Ταξίδι στο Βλαχολίβαδο της Ελασσόνας (1888)». Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 75 (Λάρισα 2019) 27-32.

 

Αγγελόπουλος 1974 Αθ. Αγγελόπουλος. «Η συμβολή της Επισκοπής Πέτρας εις τα εθνικά και εκπαιδευτικά προβλήματα του Ελληνισμού της περιοχής Ολύμπου (1890-1896)». Μακεδονικά, 14 (Θεσσαλονίκη1974) 64-84.

 

Αναστασιάδου 2014 Α. Αναστασιάδου. «7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Λάρισας». Αρχαιολογικόν Δελτίον. Υπουργείο Πολιτισμού, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, (Αθήνα2014) 639-654.

 

Αρβανιτόπουλος 1913 Α. Αρβανιτόπουλος. Αρχαιολογική Εφημερίς, Περιοδικόν της Αρχαιολογικής Εταιρείας. Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου. Αθήνησι 1913.

 

Αρβανιτόπουλος 1914 Α. Αρβανιτόπουλος. Ανασκαφαί και έρευναι εν Θεσσαλία και Μακεδονία κατά τα έτη 1913 και 1914.  Πρακτικά του 1914. Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Αθήνα 1914.

 

Αρβανιτόπουλος 1929 Α. Αρβανιτόπουλος. «Προσωπογραφία Τριπολιτών Περραιβών». Αρχαιολογική Εφημερίς 1925-1926. Περιοδικόν της Αρχαιολογικής Εταιρείας, Αθήνα 1929, 198-219.

 

Ασημάκης 2017 Στ. Ασημάκης «Προσεγγίσεις στα θεσσαλικά τοπωνύμια με καταλήξεις: -οβα, -οβο, -ιστα, -ιτσα». Θεσσαλικό Ημερολόγιο. 71 (Λάρισα 2017) 371-396.

 

Βλαχάκη 2009 Μ. Βλαχάκη. «Θησαυρός Νομισμάτων από το Πύθιο Ελασσόνας», Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης,  Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, τ. Ι: Θεσσαλία, Βόλος 2006, Υπουργείο Πολιτισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΙΔΕΑ & ΤΥΠΟΣ – Φίλιππος Σπ. Λένης, Βόλος 2009,ΙΙ, 489-504.

 

Βλαχάκη 2017 Μ. Βλαχάκη. Αγροτικές και άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες στην υστερορωμαϊκή Θεσσαλία (3ος – 7ος αιώνας): η μαρτυρία των μεταλλικών εργαλείων, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος 2017.

 

Γεωργιάδης 1880 Ν. Γεωργιάδης, Θεσσαλία, εν Αθήναις 1880.

 

Δεριζιώτης –

Κουγιουμτζόγλου

2004

Λ. Δεριζιώτης, Σπ. Κουγιουμτζόγλου. «Ανακαλύπτοντας την άγνωστον χριστιανικήν περραιβικήν Τρίπολιν», Θωράκιον, Αφιέρωμα στη μνήμη του Παύλου Λαζαρίδη, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα 2004, 63-74.

 

Δεριζιώτης –

Κουγιουμτζόγλου

2006-α

Λ. Δεριζιώτης, Σπ. Κουγιουμτζόγλου. «Χριστιανική Περραιβία. Τοπογραφικές και ανασκαφικές έρευνες». Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης. Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 2003,τ. Ι: Θεσσαλία. Υπουργείο Πολιτισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος 2006, 389-401.

 

Δεριζιώτης –

Κουγιουμτζόγλου

2006-β

Λ. Δεριζιώτης, Σπ. Κουγιουμτζόγλου. «Αρχαιολογικά Ευρήματα της Παλαιοχριστιανικής Περραιβικής Τρίπολης». Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισμού (1ο: 2006: Λάρισα), Πρακτικά. τ. ΙΙ. Περιφέρεια Θεσσαλίας, Αλέξανδρος Ε.Π.Ε., Θεσσαλονίκη 2006, 633-643.

 

Δεριζιώτης,

Κουγιουμτζόγλου

2007

Λ. Δεριζιώτης, Σπ. Κουγιουμτζόγλου. Σπ. «Η Περραιβική Τριπολίτις κατά την Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή Περίοδο. Το Καστρί της Δολίχης του Δήμου Λιβαδίου». Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 51 (2007) 33-64.

 

Δεριζιώτης –

Κουγιουμτζόγλου

2009

Λ. Δεριζιώτης, Σπ. Κουγιουμτζόγλου. «Νεώτερες έρευνες στην χριστιανικήν Περραιβίαν: ανασκαφικές εργασίες στο «Καστρί» Δολίχης – Λιβαδίου». Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (2006: Βόλος), Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης. τ. Ι: Θεσσαλία. Υπουργείο Πολιτισμού – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΙΔΕΑ & ΤΥΠΟΣ – Φίλιππος Σπ. Λένης, Βόλος 2009, 475-487.

 

Ζάχος 2018 Αρ. Ζάχος. «Ψηφιακή Τεκμηρίωση Ιερού Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Δολίχη Ελασσόνας». 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2017, Βόλος). Δίκτυο «Περραιβία», Βόλος 2018, 468-471.

 

Κεραμόπουλος 1933 Α. Κεραμόπουλος. «Ανασκαφαί και Έρευναι εν τη Άνω Μακεδονία». Αρχαιολογική Εφημερίς, Περιοδικόν της Αρχαιολογικής Εταιρείας. Τυπογραφείον Εστία, Αθήνα 1933, 25-67.

 

Κραβαρίτου 2012 Σ. Κραβαρίτου. «Εισαγωγή». Αρχαίες Πόλεις Θεσσαλίας και περιοίκων περιοχών. Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών, Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Θεσσαλίας, Λάρισα 2012, 13-36.

 

Λιόλιος 2007 Θ. Λιόλιος  «Η Δολίχη της Ελασσόνας στη δεκαετία 1940-1950. Ονόματα αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και του ΔΣΕ», Ελασσονίτικα Γράμματα 2007, 11, 11-12.

 

Μπούμπας 2008

 

Θ. Μπούμπας. Ο Κώδικας της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, Ελασσόνα 2008.
Νικολάου 2012 Ε. Νικολάου. «Η Περραιβική Τρίπολις: Πύθιο, Άζωρος, Δολίχη». Αρχαίες Πόλεις Θεσσαλίας και περιοίκων περιοχών. Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών, Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Θεσσαλίας, Λάρισα 2012, 222-226.

 

Πασσαλή 1990 Α. Πασσαλή. «Ο ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Δολίχη», Δέκατο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης. Πρόγραμμα και Περιλήψεις ανακοινώσεων. Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρία, Αθήνα 1990, 73-74.

 

Πολυχρονόπουλος 2004 Π. Πολυχρονόπουλος. Ο Προσανατολισμός της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής του Καστριού, διπλωματική εργασία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος 2004.

 

Ριζάκης,Τουράτζογλου, 1985 Θ. Ριζάκης – Γ. Τουράτζογλου. Επιγραφές Άνω Μακεδονίας (Ελίμεια, Εορδαία, Νότια Λυγκηστίς, Ορεστίς). Υπουργείο Πολιτισμού, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Αθήνα 1985 τ. Α.

 

Σδρόλια 2014 Στ. Σδρόλια. «Η περιοχή της Ελασσόνας τον 16ο αιώνα. Η μαρτυρία των μνημείων». Θεσσαλικό Ημερολόγιο. 66 (Λάρισα 2014) 17-24.

 

Σκουβαράς 1967 Ευ. Σκουβαράς. Ολυμπιώτισσα. Ακαδημία Αθηνών, ΚΕΜΝΕ, Αθήνα 1967.

 

Σόρκου 2006 Ζ. Σόρκου. Συγκριτική χλωριδική μελέτη φυτοφρακτών και ακαλλιέργητων εκτάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Δολίχης Ελασσόνας, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος 2006.

 

Σπανός Β. 2018 Βασίλης Κ. Σπανός, «Οι οικισμοί της επαρχίας Ελασσόνας στο οθωμανικό κατάστιχο TD 101 του 1521». Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 74 (Λάρισα 2018) 3-16.

 

Σπανός Κ. 2019 Κώστας Σπανός, «Ιστορικά στοιχεία για τη Δολίχη τον 16ο αιώνα». Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 75 (Λάρισα 2019) 49-62.

 

Σπανός Κ. 2011 Κώστας Σπανός, «Η πανούκλα στη Θεσσαλία τον 17ο και 18ο αιώνα», Δέλτος, 41 (Αθήνα 2011) 23-26.

 

Σπανός Κ. 1998

 

 

Κώστας Σπανός, «Οι θεσσαλικοί οικισμοί και τα ονόματα των αφιερωτών τους στην πρόσθεση 421 του Μεγ. Μετεώρου, 1592/93 -19ος αι.», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 33 (Λάρισα 1998) 56-148.

 

Σπανός Κ. 1985 Κώστας Σπανός, Κ. «Ένα μετεωρίτικο χειρόγραφο του 18ου αιώνα. Συμβολή στη μελέτη των θεσσαλικών τοπωνυμίων, των ονομάτων και των επωνύμων», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 8 (Λάρισα 1985), 17-46.

 

Σωτηριάδης 1931 Γ. Σωτηριάδης. «Αι κινήσεις του ρωμαϊκού στρατού εν Περραιβία υπό τον ύπατον Μάρκιον Φίλιππον εν έτει 168 π.Χ.». Ελληνικά. Ιστορικόν Περιοδικόν Δημοσίευμα εκδιδόμενον κάθ’ εξάμηνον. τ. 4ος. Διευθυνταί της Συντάξεως: Κων. Αμάντος  -Σωκρ. Κουγέας, Ακαδημίας 46,εν Αθήναις 1931, 5-14.

 

Τάχατος 2018 Νίκος Τάχατος,. «Μια ληστεία και άλλα γεγονότα στη Μονή των Δεμηράδων (1854-1858) και τρία ενοικιαστήρια (1873-1879)». Θεσσαλικό Ημερολόγιο,73 (Λάρισα 2018) 369-380.

 

Τάχατος 2016

 

 

 

Τάχατος 2019

Νίκος Τάχατος, «Τα κτήματα της Μονής του Αγίου Αντωνίου της Κοκκινόγης Ελασσόνας». Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 69 (Λάρισα 2016) 193-206.

 

Νίκος Τάχατος, «Οι πατριαρχικές πράξεις κατάργησης της Μητρόπολης Δισκάτης και της Επισκοπής Πέτρας», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 75 (Λάρισα 2019) 252-256].

 

Τσαγκάρη 2004 Δ. Τσαγκάρη. «Η Θεσσαλία στη σφαίρα επιρροής του Κοινού των Αιτωλών. Κυκλοφορία Αιτωλικών Νομισμάτων στην περιοχή». Πρακτικά Συνεδρίων της Γ΄ Επιστημονικής Συνάντησης με τίτλο: Το Νόμισμα στο Θεσσαλικό Χώρο. Έκδοση των Φίλων του Νομισματικού Μουσείου, Αθήνα 2004, 223-232.

 

Τσιλιγιάννης 2008 Θ. Τσιλιγιάννης. Επίδραση των χρήσεων γης στην ποικιλότητα και αφθονία της ορνιθοπανίδας στα αγροοικοσυστήματα της περιοχής Ελασσόνας, πτυχιακή εργασία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος 2008.

 

Τσούφης 1935 Ευθ. Τσούφης. «Επαρχία Ελασσόνας», Θεσσαλικά Χρονικά, 1881-1931, έκτακτος έκδοσις Αθήναι 1935, 384-397.

 

Χατζηϊωάννου 2000 Μ. Χρ. Χατζηιωάννου. Η ιστορική εξέλιξη των οικισμών στην περιοχή του Αλιάκμονα κατά την τουρκοκρατία. Ο κώδικας αρ. 201 της Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ζάβορδας. Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών / Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα 2000.

ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ 

Shepherd 1911 W. Shepherd 1911. Reference Map of Ancient Greece. Northern Part. In: Historical Atlas. New York: Henry Holt and Company, pp. 10-11. Available in: The University Of Texas Libraries, https://legacy.lib.utexas.edu/maps/historical/shepherd_1911/shepherd-c-010-011.jpg  [Access Date: 3.10.2012].

 

Βουλή των Ελλήνων Βουλή των Ελλήνων, Βουλευτές, https://www.hellenicparliament.gr/Vouleftes/Diatelesantes-Vouleftes-Apo-Ti-Metapolitefsi-Os-Simera/?MpId=5b555cae-c880-41d8-823e-e12d26151233 (Ημερ. πρόσβασης 27.2.19).

 

Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε./ Εκλογές στην Τ.Α. Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), Εκλογές στην Τ.Α., Δημοτικές – Κοινοτικές Εκλογές, https://www.eetaa.gr (Ημερ. πρόσβασης 26.9.18).

 

Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε./ Μεταβολές στην Τ.Α. Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), Μεταβολές στην Τ.Α., Πίνακες Απογραφών (1879-2011), https://www.eetaa.gr (Ημερ. πρόσβασης 26.9.18).

 

ΙΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΙΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. ΟΔΥΣΣΕΥΣ, Αρχαιολογικοί Χώροι, http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=6766 (Ημερ. πρόσβασης 15.3.19).

 

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Εσωτερικών, Εκλογές, Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές, Αποτελέσματα Δημοτικών & Νομαρχιακών Εκλογών, http://www.ypes.gr/el/Elections/CityElections/ResultsofElections (Ημερ. πρόσβασης 26.9.18).

 

ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

ΦΕΚ 3/A/1919 Η Δολίχη (Δούχλιστα) ενώθηκε με την Κοινότητα Πυθίου (Σέλους). Νόμος 1615/1919, παρ. 25.

 

ΦΕΚ 156/A/1928 Η Κοινότητα του Σέλου μετονομάστηκε σε Κοινότητα Πυθίου και ο συνοικισμός Δούχλιστα της ίδιας κοινότητας σε Δολίχη. Προεδρικό Διάταγμα 26.7.1928.

 

ΦΕΚ 136/A/1966 Ο συνοικισμός Δολίχη αναγνωρίστηκε ως ίδια Κοινότητα με το όνομα Κοινότητα Δολίχης, με έδρα τον ομώνυμο οικισμό, στην επαρχία της Ελασσόνας του Νομού Λαρίσης. Βασιλικό Διάταγμα 575/ 4.6.1966.

 

ΦΕΚ 647/Β/1985 Κήρυξη ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του  ναού της Μεταμορφώσεως στην Κοινότητα της Δολίχης του Ν. Λάρισας.
ΦΕΚ 720/Δ/1989 Αναθεώρηση του σχεδίου διανομής του οικισμού της Δολίχης Ελασσόνας ν. Λάρισας. Απόφαση του νομάρχη της Λάρισας 17.11.1989.

 

ΦΕΚ 244/A/1997 Με το πρόγραμμα «Καποδίστριας»  συστάθηκε ο Δήμος Λιβαδίου (ν. Λάρισας) αποτελούμενος από τις κοινότητες Δολίχης και Λιβαδίου οι οποίες καταργήθηκαν. Νόμος 2539/1997.

 

ΦΕΚ 639/Β/1997 Ίδρυση μονίμου καταφυγίου θηραμάτων περιοχής Κοινοτήτων Καλλιθέας, Λόφου, Κοκκινόγης, Δολίχης, Λιβαδίου, Γεράνειας, Λυκουδίου, αρμοδιότητας του Δασαρχείου της Ελασσόνας Ν. Λάρισας.

 

ΦΕΚ 2432/Β/2008 Κύρωση αναδασμού του αγροκτήματος «ΔΟΛΙΧΗ

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». Απόφαση του νομάρχη της Λάρισας 6.11.2008.

 

ΦΕΚ 87/Α/2010 Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» συστάθηκε ο Δήμος Ελασσόνας (ν. Λάρισας) αποτελούμενος από τους πρώην δήμους, μεταξύ των οποίων ο Δήμος Λιβαδίου. Νόμος 3852/2010.

 

ΦΕΚ 133/Α/2018 Με το πρόγραμμα «Κλεισθένης» μεταρρυθμίστηκε το θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εφαρμόστηκαν αλλαγές στον αριθμό των μελών του Τοπικού Συμβουλίου (από 3 σε 5 μέλη) και εφαρμόστηκε η διαδικασία της απλής αναλογικής στην εκλογή των μελών.

ΑΡΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) Γενικά Αρχεία του Κράτους, Δημοτικό Σχολείο Δολίχης περιόδου 1949-1995, αριθμός ειδικού ευρετηρίου 195.

 

Αρχείο Κοινότητας Δολίχης Δήμου Ελασσόνας Αρχείο της Κοινότητας Δολίχης, του Δήμου Ελασσόνας, Μητρώα Αρρένων.
Advertisement