Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών και συντήρηση αγροτικής οδοποιίας: Καθορισμός των απαιτούμενων εργασιών

agrotikiodopoiia

Στη Δολίχη, σήμερα την 30η Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00, το Τοπικό Συμβούλιο της Δολίχης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Κοινοτικό Κατάστημα, έπειτα από την υπ’ αριθμ. 4903/13-04-2018 έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου (ν. 3852/2010, αρ. 88, παρ 2).

Η συνεδρίαση άρχισε, αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα δύο (3) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ                                                                             ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Το πρακτικό της συνεδρίασης τηρήθηκε από τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Ευάγγελο Τσακνάκη.

Ο Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο θέμα της Ημερήσιας Διατάξεως ανέφερε τα εξής: από το Δήμο Ελασσόνας προγραμματίστηκε η συντήρηση των αντιπυρικών ζωνών και της αγροτικής οδοποιίας. Όπως αποτυπώνεται στις σχετικές τεχνικές περιγραφές, αρ. 8874/3-7-2018 και 7125/31-5-2018, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός που αφορά την Κοινότητα της Δολίχης και σχετίζεται με τη συντήρηση των αντιπυρικών ζωνών διαμορφώθηκε για το σύνολο 12,50 χιλιομέτρων (ισοπέδωση – διαμόρφωση οδού 4,5 χλμ + καθαρισμός – διαμόρφωση οδού με τάφρους 8,00 χλμ). Ο προϋπολογισμός για τη συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας αφορά δρόμους 10,00 χιλιομέτρων (αξιοποίηση υπάρχοντος αδρανούς υλικού και απομάκρυνση πλεοναζόντων προϊόντων). Κατόπιν των τεχνικών περιγραφών, σας καλώ να ορίσουμε τους δρόμους και τις αντιπυρικές ζώνες που χρειάζονται συντήρηση και να εισηγηθούμε σχετικά προς την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. Η πρότασή μου, για τη συντήρηση των αντιπυρικών ζωνών, αφορά:

  1. Τον οριακό με τη δασική έκταση στο όρος «Ξύλο» δρόμο, βόρεια της περιοχής του Κάμπου μήκους 3,3 χλμ. και περιμετρικά του δρόμου στο όρος «Ξύλο» .
  2. Ο δρόμος και η αντιπυρική ζώνη στο λόφο του Πρ. Ηλία, μήκους 0,8 χλμ.
  3. Οι δρόμοι δυτικά, νότια και ανατολικά του Προφήτη Ηλία και περιμετρικά του υψώματος στη θέση «Περάσα» μήκους 8,50 χλμ.

Οι αγροτικοί δρόμοι που πρέπει να συντηρηθούν είναι: 7,11 χλμ στη θέση «Κάμπος» και οι υπόλοιποι δρόμοι έκτασης 3,00 χλμ στη θέση προς τις «Ράχες». Στο πλαίσιο αυτής της συντήρησης να ικανοποιηθεί και το αίτημα της Σιντόροβα Μαρίνα του Βλαντιμίρ, (υπ’ αριθμ. 4019/21-3-2018 αίτησή της προς το Δήμο και το Τοπικό Συμβούλιο) για την αποκατάσταση των αγροτικών δρόμων στις θέσεις α) Αυλάκι-Λάκα, β) Μπερλάκου – Γκέκα Ράχη και γ) Προσήλιο, έκτασης περίπου 800 μέτρων.

Ο Τοπικός Σύμβουλος Τσακνάκης Βασίλειος συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου Τ.Σ. και προτείνει να βελτιωθεί η αγροτική οδοποιία με αμμοχάλικο όπου χρειάζεται.

Ο Τοπικός Σύμβουλος Τσακνάκης Παναγιώτης συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου Τ.Σ. και προτείνει να βελτιωθεί η αγροτική οδοποιία με αμμοχάλικο όπου χρειάζεται με έμφαση στους δρόμους για τους στάβλους των κτηνοτρόφων.

Κατόπιν των ανωτέρω και έπειτα από διαλογική συζήτηση το Τοπικό Συμβούλιο

ΟΜΟΦΩΝΑ

αποφάσισε να συντηρηθούν οι αντιπυρικές ζώνες και η αγροτική οδοποιία ως εξής:

Για τις αντιπυρικές ζώνες:

  1. Ο οριακός με τη δασική έκταση στο όρος «Ξύλο» δρόμος, βόρεια της περιοχής του Κάμπου μήκους 2,3 χλμ. και περιμετρικά του δρόμου στο όρος «Ξύλο».
  2. Ο δρόμος και η αντιπυρική ζώνη στο λόφο του Πρ. Ηλία, μήκους 0,8 χλμ.
  3. Οι δρόμοι δυτικά, νότια και ανατολικά του Προφήτη Ηλία και περιμετρικά του υψώματος στη θέση «Περάσα» μήκους 9,50 χλμ.

Οι αγροτικοί δρόμοι που πρέπει να συντηρηθούν είναι: 7,11 χλμ στη θέση «Κάμπος» και οι υπόλοιποι δρόμοι έκτασης 3,00 χλμ στη θέση προς τις «Ράχες». Στο πλαίσιο αυτής της συντήρησης να ικανοποιηθεί και το αίτημα της Σιντόροβα Μαρίνα του Βλαντιμίρ, (υπ’ αριθμ. 4019/21-3-2018 αίτησή της προς το Δήμο και το Τοπικό Συμβούλιο) για την αποκατάσταση των αγροτικών δρόμων στις θέσεις α) Αυλάκι-Λάκα, β) Μπερλάκου – Γκέκα Ράχη και γ) Προσήλιο, έκτασης περίπου 800 μέτρων. Απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, για τη συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας είναι η ρήψη αμμοχάλικου για να βελτιωθούν ουσιαστικά οι δρόμοι, επειδή εκτιμούμε ότι χωρίς τη ρήψη αμμοχάλικου γίνεται ζημία στο υφιστάμενο αγροτικό δίκτυο. Επίσης, οι δρόμοι της αγροτικής οδοποιίας να διαμορφωθούν σύμφωνα με το σχέδιο του αναδασμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 28/2018.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφτηκε ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ            

Συνημμένα αρχεία:
28 Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών και αγροτικής οδοποιίας
Πρακτικό 2018-5
Τεχν. Περιγραφή Συντήρ. Αντιπυρικών Ζωνών
Τεχν. Περιγραφή Συντήρ. Αγροτικής οδοποιίας

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s