Απολογισμός Σεπ 2014 – Αυγ 2019

Α. Λειτουργία Καταστήματος Τοπικής Κοινότητας

Για τη λειτουργία του Τοπικού Καταστήματος της Κοινότητας, με αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου, ζητήθηκαν από το Δήμο τα κάτωθι:

Υλοποιήθηκαν:

 • Χορήγηση στρογγυλής σφραγίδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στον Πρόεδρο για τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και ακριβούς αντιγράφου. Το υπ’ αριθμ.923/16-1-2015 έγγραφο του Δήμου Ελασσόνας.
 • Επανασυνδέθηκε το τηλέφωνο (24930-92064) και το φαξ, ενώ διατέθηκε και νέα συσκευή τηλεομοιοτυπίας σε αντικατάσταση της παλαιάς λόγω βλάβης (το από2-1-2015 και το υπ’ αριθμ. 23951/28-9-2015 έγγραφα προς τον Δήμαρχο).
 • Προγραμματίσθηκε η τακτική εβδομαδιαία καθαριότητα του καταστήματος από την καθαρίστρια του δημοτικού σχολείου, με απόφαση του Δημάρχου (αρ. αποφ. 2007/7-10-2014).
 • Έγινε προμήθεια νέων κόρνων για τα μεγαφωνικά συστήματα, αλλά δυστυχώς με μειωμένη απόδοση (2015).
 • Δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα ενημέρωσης και επικοινωνίαςdoliche.gr έπειτα από απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου,με ευθύνη και δαπάνη του Προέδρου  (doliche.gr), Πρακτ. 1/ Απόφ. 1Η/ 25.9.14.
 • Χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός υπολογιστής και εκτυπωτής – πολυμηχάνημα για τις λειτουργικές ανάγκες της Κοινότητας, με δαπάνη του Προέδρου.
 • Δόθηκαν αρμοδιότητες στον Πρόεδρο για θεώρηση γνησίου υπογραφής.
 • Έγινε νέα σύνδεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (προφορικό αίτημα 6/2017).
 • Επισκευάστηκαν οι τουαλέτες WC του κοινοτικού καταστήματος (6/2017).

Σημειώνεται ότι κατά την παραλαβή της Προεδρίας της Τοπικής Κοινότητας οι εγκαταστάσεις του κοινοτικού καταστήματος ήταν σε άσχημη κατάσταση από πλευράς καθαριότητας και τάξης, παρόλο που ολόκληρο το κτίριο προηγουμένως είχε βαφτεί εσωτερικά και εξωτερικά. Καθαρίστηκαν (με την εθελοντική συμμετοχή και της δημοτικού υπαλλήλου Αναστασίας Β. Λιόλιου) και διακοσμήθηκαν όλες οι αίθουσες ώστε τα γραφεία να είναι λειτουργικά και φιλόξενα.

Έγινε καταγραφή όλων των υλικών της κοινότητας και του υλικού που φιλοξενείται σ’ αυτήν. Το πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, το οποίο συντάχθηκε, κοινοποιήθηκε στο Δήμο, μαζί με το Πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης Τ.Σ. και την κατάσταση Εθελοντών Πυρόσβεσης και φυσικών καταστροφών (αρ. Πρωτ. 30211/26-9-2014). Εκ των υστέρων ζητήθηκε με το υπ’ αριθμ. 6126/24-3-2015 έγγραφο της Αντιδημαρχίας Πολιτικής Προστασίας η συγκρότηση εθελοντικής ομάδας Πυρασφάλειας.

Αντικαταστάθηκαν όλες οι κλειδαριές των κτιρίων (τοπικό κατάστημα, αποθήκες, πολιτιστικό κέντρο, δημοτικό σχολείο).

Δεν υλοποιήθηκαν:

 1. Τοποθέτηση κλιματιστικού σώματος στο γραφείο Τοπ. Κοινότητας.
 2. Ανακαίνιση τουαλετών wc στο δημοτικό κατάστημα της τοπικής κοινότητας.
 3. Προγραμματισμός σε τακτική εβδομαδιαία βάση για τη λειτουργία του Γραφείου με αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου.
 4. Δεν παραχωρήθηκε η δυνατότητα έκδοσης βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας και πιστοποιητικών από τον Πρόεδρο για την εξυπηρέτηση των δημοτών.

Β. Αγροτικό Ιατρείο

Η πρώτη ενέργεια ήταν η καταγραφή του πραγματικού πληθυσμού της Δολίχης, από την οποία αναδείχθηκε και διαπιστώθηκε η γήρανση του πληθυσμού και η αναγκαιότητα επαρκούς λειτουργίας του ιατρείου.

Κατά την ανάληψη των καθηκόντων μας, ο χώρος του αγροτικού ιατρείου δεν χρησιμοποιούταν επειδή δεν διέθετε ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκτυπωτή και σύνδεση στο διαδίκτυο, για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Έπειτα από ενημέρωση της διαχειριστικής υπηρεσίας του Κέντρου Υγείας Ελασσόνας πληροφορηθήκαμε ότι οι αγροτικοί ιατροί είχαν εφοδιαστεί με φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και κινητή σύνδεση στο διαδίκτυο.

Οι άμεσες ενέργειες του Προέδρου της Κοινότητας αφορούσαν την καθαριότητα του ιατρείου και την προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Τοποθετήθηκε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής από το γραφείο της Κοινότητας, εκτυπωτής τον οποίο δώρισε ο φαρμακοποιός Κυριάκος Φωτίου και η σύνδεση στο διαδίκτυο επιτυγχάνεται είτε μέσω του ασύρματου δικτύου sarantaporo.gr είτε μέσω της κινητής σύνδεσης που διαθέτουν οι ιατροί είτε με τη νέα σύνδεση του ΟΤΕ (2017) του γραφείου της Κοινότητας. Το αγροτικό ιατρείο εφοδιάστηκε επίσης με ένα παλμικό οξύμετρο (δωρεά Κ. Φωτίου), ένα πιεσόμετρο (δωρεά Χρ. Καραγιάννη), μία φιάλη οξυγόνου (δωρεά Γ. Κατσάρα) και με αναλώσιμα υλικά και φάρμακα τα οποία προμηθευτήκαμε από το Κέντρο Υγείας. Για την καθαριότητα του χώρου ορίστηκε από τον Δήμαρχο η καθαρίστρια του Νηπιαγωγείου.

Αιτήματα που υλοποιήθηκαν από το Δήμο:

 1. Η τακτική Καθαριότητα στο Αγροτικό Ιατρείο (Πρακτ. 1/ Απόφ. 3Β/ 25.9.14) από την καθαρίστρια του δημοτικού σχολείου με απόφαση του Δημάρχου (αρ. αποφ. 2007/7-10-2014).
 2. Η επισκευή των τουαλετών wc του αγροτικού ιατρείου (αντικατάσταση λεκάνης, επισκευή υδραυλικών).Πρακτ. 1/Αποφ. 3Γ/ 25.9.14Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(33)/ 20.10.14, Πρακτικό 2/Απόφ. 2(Θ34)/25.11.2016 και το από 23-10-2014 έγγραφο προς την αρμόδια αντιδημαρχία.

Γ. Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

 • Διεξήχθη δημοπρασία των σχολικών κτημάτων στις θέσεις «Ράχες» 23 στρ, «Αυλαγάδες» 6,721 στρ. και «Αυλαγάδες» 2,360 στρ., το μίσθωμα των οποίων είχε ήδη λήξει.Πρακτ. 1/ Απόφ. 11Α/ 25.9.14.
 • Υπάρχει η πρόθεση λειτουργίας του περιπτέρου δυτικά της πλατείας (δημοπρασία 3/2018 και 12/2018)
 • Περιουσία Αγροτικού Συνεταιρισμού

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός της Δολίχης διαλύθηκε το έτος 2012 με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία μεταφέρθηκαν τα ακίνητα στοιχεία του στο νεοσύστατο τότε Αγροτικό Συνεταιρισμό «Ολύμπια Γη» της Ελασσόνας.

Στη συνέχεια η «Ολύμπια Γη» διαλύθηκε και την οικονομική της εκκαθάριση ανέλαβε πληρεξούσιος δικηγόρος. Έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του, ενημερωθήκαμε ότι τα οικονομικά στοιχεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού της Δολίχης προς εκκαθάριση στο συγχωνευμένο συνεταιρισμό αφορούν μέχρι 31-12-2015 και ότι η ακίνητη περιουσία του θα εκποιηθεί στο πλαίσιο της οικονομικής εκκαθάρισης της «Ολύμπιας Γης».

Η ακίνητη περιουσία του πρώην Αγροτικού Συνεταιρισμού της Δολίχης αποτελείται από μια μεγάλη ηλεκτροδοτούμενη αποθήκη δυτικά της κεντρικής πλατείας την οποία εκμεταλλεύονται οι τοπικοί φορείς της Δολίχης, μια αποθήκη στα ανατολικά της πλατείας η οποία παραχωρήθηκε για είκοσι χρόνια στον πρώην Δήμο Λιβαδίου και έχει μετατραπεί σε πολιτιστικό κέντρο και μια γεφυροπλάστιγγα η οποία λειτουργεί με κερματοδέκτη.

Η ακίνητη περιουσία δημιουργήθηκε από τους ίδιους τους Συνέταιρους και κατοίκους της Δολίχης με προσωπική δουλειά σε δημοτική και δημόσια γη.

Το ζητούμενο είναι η περιουσία του πρώην Αγροτικού Συνεταιρισμού και η γεφυροπλάστιγγα η οποία λειτουργεί με κερματοδέκτη και μπορεί να αποφέρει έσοδα για λογαριασμό της Κοινότητας να περιέλθουν επισήμως στην κυριότητα της Κοινότητας της Δολίχης.

Στη συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου στις 20-3-2017, οι Τοπικοί Σύμβουλοι δεν έκαναν δεκτή την εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος υποστήριξε την παραπάνω θέση. Ο Πρόεδρος, με τη σειρά του, πρότεινε την εισήγηση στο Δήμο Ελασσόνας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες και νόμιμες ενέργειες ώστε όλα τα ακίνητα που διαχειριζόταν ο πρώην Αγροτικός Συνεταιρισμός της Δολίχης και η ΚΥΔΕΠ να αποκτήσουν τίτλους ιδιοκτησίας υπέρ της Κοινότητας Δολίχης (και του Δήμου κατά συνέπεια). Σχετικά με τα έσοδα που αποφέρει η γεφυροπλάστιγγα, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου να προβεί στις διαδικασίες της νόμιμης είσπραξης των εσόδων υπέρ της Κοινότητας της Δολίχης, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου. Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες του Δήμου κωλύονται να διαχειριστούν τα έσοδα, ο Δήμος να αναλάβει την ευθύνη συντήρησης και επίβλεψης της γεφυροπλάστιγγας για τη δωρεάν λειτουργία της και εξυπηρέτηση των γεωργών Πρακτ. 1 /Απόφ. 3/2017. Ακολούθησε έγγραφο προς το Δήμαρχο και τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το θέμα, το οποίο ανέφερε όλα τα παραπάνω και πρότεινε την εισήγηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο (το υπ’ αριθμ. 6597/11-4-2017έγγραφο του Προέδρου της Κοινότητας προς το Δήμο). Το θέμα συζητήθηκε και στη Συνέλευση Κατοίκων Πρακτικό 3/Συνέλευση Κατοίκων/ Απόφ. 22/ 31-3-2018. Δεν συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο Ελασσόνας και μέχρι σήμερα δεν έγινε καμία ενέργεια για τη διευθέτηση του θέματος από το Δήμο.

 • Δημοτικό Σχολείο

Σχετικά με τη χρήση του δημοτικού σχολείου και με τη συνέχιση της χρήσης από την κ. Αγλαΐα Αβρανά, η οποία 1. καταβάλλει την οφειλή κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος του Δημοτικού Σχολείου Δολίχης, συμπεριλαμβανομένης και της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για τη λειτουργία του λέβητα πετρελαίου για τη θέρμανση του Νηπιαγωγείου, όπως προκύπτει από την ειδοποίηση του λογαριασμού της ΔΕΗ (7/2015- 9/2015) και τις αποδείξεις πληρωμής που προσκόμισε, 2. δεν κάνει χρήση του λέβητα πετρελαίου για τη θέρμανση της αίθουσας, καθώς η δυνατότητα αυτή δόθηκε μια (1) ημέρα μόνο τον Ιανουάριο του 2015 για τις ανάγκες διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών του εκλογικού τμήματος στην ίδια αίθουσα, ενώ πλέον έχει ρυθμιστεί η αποκοπή του κτηρίου του δημοτικού σχολείου από τη θέρμανση, 3. διδάσκει σε δεκαπέντε (15) παιδιά της Δολίχης, τα οποία εξυπηρετούνται από αυτή την κατάσταση, 4. η αίθουσα είναι κενή, ενώ διαθέτει ελάχιστα μόνο θρανία και καρέκλες, και δεν υπάρχει ο κίνδυνος για την απώλεια υλικών και 5. είναι η μόνη ιδιώτης φροντιστηριακής εκπαίδευσης αγγλικής γλώσσας που ενδιαφέρθηκε να διδάξει σε παιδιά της Δολίχης στην αίθουσα του δημοτικού σχολείου και δεν τέθηκε θέμα ανταγωνισμού από άλλο ιδιώτη ίδιου ενδιαφέροντος για τη χρήση της αίθουσας του σχολείου, το Τοπικό Συμβούλιο γνωμοδότησε (Πρακτ. 1/Αποφ. 1/27-1-2016) να συνεχιστεί η χρήση της αίθουσας από την κ. Αγλαΐα Αβρανά εφόσον το επιθυμεί και εφόσον συνεχίζονται να πληρούνται οι προαναφερθέντες προϋποθέσεις 1-5, συνάπτοντας έγγραφο συμφωνητικό με το δήμο και με την πρόβλεψη της περίπτωσης που προκύψουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι για τη χρήση της ίδιας αίθουσας να οριστούν οι συνέπειες που θα απορρέουν από μια τέτοια πιθανή ζήτηση (π.χ άμεση απομάκρυνσή της, δημοπράτηση του χώρου).

 • Χρήση βοσκοτόπων εντός των ορίων της Κοινότητας Δολίχης

Σχετικά με τη χρήση βοσκοτόπων εντός των ορίων της Κοινότητας Δολίχης το Τοπικό Συμβούλιο γνωμοδότησε σχετικά με την Απόφ. 29/Πρακτ. 5/30-8-2018.

Δ. Υπέρ Συλλόγου – Φορέων

Σχετικά αιτήματα:

 • Έγκρισηαίτησης του Συλλόγου Γυναικών Δολίχης “Φίλα Ευβιότου” για την παραχώρηση της χρήσης του Γραφείου του Πολιτιστικού Κέντρου Δολίχης με την προϋπόθεση ότι το εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Γυναικών θα έχει την ευθύνη για την καθαριότητα της αίθουσας «Τάκη Τσιόγκα», των τουαλέτων wc και του περιβάλλοντα χώρου του Πολιτιστικού Κέντρου. Η δε χρήση του γραφείου από το Σύλλογο Γυναικών θα έχει μεν αποκλειστικό χαρακτήρα, αλλά θα μπορεί να μεταβληθεί με νέα απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου. Πρακτ. 2/ Απόφ. 13/ 20.10.14.
 • Στήριξη Πολιτιστικών Εκδηλώσεων (Πανηγύρι – Φεστιβάλ). Διαβιβαστικό Έγγραφο 23.10.14.
 • Επισκευή των δύο υφιστάμενων πάγκων στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου. Εγκατάσταση ενός νέου ώστε να εξυπηρετούνται απόλυτα οι ανάγκες του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος. Διαμόρφωση της εισόδου (τσιμεντόστρωση) της δυτικής πλευράς του γηπέδου. Κατασκευή στεγάστρου μεταξύ των δύο κτιρίων των αποδυτηρίων.Πρακτ. 2/ Απόφ. 14/ 20.10.14, Πρακτικό 2/ Απόφ. 2 (22-2) 25.11.2016, Πρακτικό 3/Συνέλευση Κατοίκων/ Απόφ. 13/31-3-2018.
 • Αντιμετώπιση προβλήματος στο εσωτερικό του γηπέδου από τα δέντρα που το περιβάλλουν, οι ρίζες των οποίων καταστρέφουν τον χλοοτάπητα του γηπέδου, εισηγούμενοι την προώθηση του αιτήματος στο Δασαρχείο Ελασσόνας (Πρακτ. 1/ αποφ. 2/29.1.2015).

Υλοποιήθηκαν:                   

 • Παραχωρήθηκε η χρήση της αίθουσας του γραφείου του πολιτιστικού κέντρου στο Σύλλογο Γυναικών Δολίχης “Φίλα Ευβιότου”.
 • Ο Δήμος Ελασσόνας ενίσχυσε οικονομικά το 9οΦεστιβάλ “Περραιβική Τρίπολις” (6/2016) του Πολιτιστικού Συλλόγου με το ποσό των 300 €.
 • Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού – Νεολαίας – Τουρισμού – Εθελοντισμού στις αποκριάτικες εκδηλώσεις της Καθαράς Δευτέρας 2015, 2016, 2017 και 2018 παρείχε μέρος των εδεσμάτων (φασόλια, ελιές, τουρσί, ταραμοσαλάτα) για την διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Δεν υλοποιήθηκαν:

 1. Η επισκευή των δύο υφιστάμενων πάγκων στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου και η εγκατάσταση ενός νέου. Η διαμόρφωση της εισόδου (τσιμεντόστρωση) της δυτικής πλευράς του γηπέδου και η κατασκευή στεγάστρου μεταξύ των δύο κτιρίων των αποδυτηρίων.
 2. Το αίτημα προς το Δασαρχείο για τα προβλήματα που δημιουργούνται στον χλοοτάπητα του γηπέδου, υλοποιήθηκε μερικώς.

Ε. Προστασία Αρχαιολογικών Πραγμάτων – Μνημείων

Για τον αρχαιολογικό χώρο “Καστρί Δολίχης” και τον Βυζαντινό Ναό Μεταμορφώσεως Του Σωτήρος υποβλήθηκαν τα παρακάτω αιτήματα προς το Δήμο Ελασσόνας:

Κανένα άλλο αίτημα δεν υλοποιήθηκε

Για τον αρχαιολογικό χώρο του Καστριού της Δολίχης, με την παραπάνω απόφαση του Τ.Σ. Δολίχης, ο Δήμος Ελασσόνας είχε ενημερωθεί για την κατάσταση του αρχαιολογικού χώρου, αφενός για την ανάγκη τακτικής αποψίλωσης λόγω επικινδυνότητας για πυρκαγιά και αφετέρου για την ανάγκη περίφραξης λόγω μετατροπής του χώρου σε βοσκότοπο (απόφ. Τ.Σ. Δολίχης, υπ’ αριθμ. 2α/ Πρακτικό 1ο/25.9.2014). Στη συνέχεια, το Μάρτιο 2015 διαπιστώθηκε η καταστροφή μιας επιγραφής εντός του αρχαιολογικού χώρου, η ρίψη νεκρών ζώων στον ίδιο χώρο, καθώς και παράνομη υλοτόμηση. Το Τοπικό Συμβούλιο της Δολίχης συνεδρίασε εκτάκτως (Πρακτικό 3ο/ 30-3-2015) και κατήγγειλε τις εν λόγω ενέργειες, ενημερώνοντας άμεσα το Δήμο Ελασσόνας, την Αρχαιολογική Υπηρεσία Λάρισας και το Δασαρχείο Ελασσόνας, δίνοντας μεγαλύτερη έκταση του θέματος στοντοπικό τύπο. Επιπλέον, γνωμοδότησε στο Δήμο Ελασσόνας για τη σωστή λήψη μέτρων με τη συνεργασία των αρμόδιων Φορέων προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια φαινόμενα (περίφραξη όλου του χώρου, τακτική αποψίλωση και διαμόρφωση της μίας και μοναδικής κεντρικής εισόδου, με την τοποθέτηση πόρτας και αποτρεπτικών πινακίδων εισόδου). Η υπόσχεση του δημάρχου ήταν ότι θα έδειχνε άμεσα ενδιαφέρον για το θέμα.

Ζητήθηκε, επίσης, συναγερμός, αφυγραντήρας και κάγκελα στις πόρτες και παράθυρα στους χώρους όπου φυλάσσεται υλικό αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Στις 30-5-2016 και στις 14-6-2016 έγινε δεύτερη ενημέρωση στο δήμαρχο Ελασσόνας για τα ίδια θέματα, χωρίς αποτέλεσμα.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας απέστειλε το υπ’ αριθμ. 1207/17-4-2015 έγγραφο για την επισήμανση της προστασίας των αρχαιολογικών χώρων της Περραιβικής Τρίπολις προς το Α.Τ. Ελασσόνας, Δήμο Ελάσσόνας, Κοινότητες Δολίχης, Αζώρου, Πυθίου και Σαρανταπόρου, καθώς και στο Δασαρχείο Ελασσόνας για συνεργασία και παροχή βοήθειας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των εκάστοτε Φορέων.

Με το υπ’ αριθμ. 12232/8-6-2016 έγγραφο υποβλήθηκαν οι προτάσεις του Προέδρου προς τον υπεύθυνο για την Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 του Δήμου Ελασσόνας για τη διόρθωση και συμπλήρωση των ιστορικών και αρχαιολογικών στοιχείων της περιοχής. Η σχετική πρόσκληση του Δήμου είχε αποσταλεί με το υπ’  αριθμ. 17780/15-7-2015 έγγραφο.

Το καλοκαίρι του 2018, με την οικονομική συμβολή του Πολιτιστικού Συλλόγου Δολίχης τοποθετήθηκε μηχανισμός συναγερμού όπου ήταν απαραίτητο.

ΣΤ. Κεντρική Πλατεία – Δημοτικό Σχολείο – Κοινωνικές Υποθέσεις

Αιτήματα:

Υλοποιήθηκαν:

 1. Αποφασίστηκε η έκδοση Ρυθμιστικής Διάταξης Καυσοξύλευσης από το Δασαρχείο Ελασσόνας (Αποφ. 251/πρακτικό 18/10-9-15 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας), προτείνοντας την περιοχή του όρους “Ξύλο” για τις ανάγκες καυσοξύλευσης (πουρνάρι) των κατοίκων της Δολίχης, ενώ τα σαφή όρια, όπως και οι όροι υλοτόμησης πουρναριού, ορίστηκαν, ως ειδική, αρμόδια υπηρεσία του Δασαρχείου Ελασσόνας για 2015 – 2016.ΑΔΑ: 7ΜΜ6ΟΡ10-Θ7Τ και για το 2017 – 2018.
 2. Πραγματοποιήθηκε η προμήθεια παγκακιών για την κεντρική πλατεία της Δολίχης. Τα παγκάκια μετέφεραν στη Δολίχη δύο αντιδήμαρχοι, οι κκ Δ. Λέκκας και Ι. Χαλκίδης, στις 13-04-2016 και τα απόθεσαν στην αυλή του Γκόγκου Φίλιππου στη Δολίχη τις πρωινές ώρες, παρόλο που η συνεννόηση ήταν διαφορετική. Κατά τη μετακίνηση των παγκακιών από την αυλή στο Πολιτιστικό Κέντρο μέχρι την εγκατάστασή τους, παρελήφθησαν, παρουσία Προέδρου και Τοπικού Συμβούλου κ. Βασ. Τσακνάκη, 6 παγκάκια και τοποθετήθηκαν στην πλατεία (15-4-2016). Στη συνέχεια και σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο κ. Γκατζιούρα ζητήθηκαν και τοποθετήθηκαν 3 διπλά καλάθια απορριμμάτων στην πλατεία (7/2016).
 3. Δημιουργία νέας παιδικής χαράς στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.
 4. Ηλεκτροδοτήθηκε ο Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και ο προαύλιος χώρος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου.
 5. Εξετάσθηκε και εγκρίθηκε η αίτηση του CELAMI ALBAN του HAMIT, υπηκόου Αλβανίας, για παραχώρηση έκτασης για ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στη θέση “Περάσα” υπό όρους, αν και δεν ήταν απαραίτητη η απόφαση Τοπικού Συμβουλίου.
 6. Από το Δήμο Ελασσόνας παρέχεται στεφάνι για κατάθεση στο μνημείο των Ηρώων Πεσόντων στη Δολίχη, ενώ στις τελευταίες εθνικές εορτές προσφέρονται και γλυκά.

Εικόνα 19: Συμμετοχή στη δράση Let’s Do it Greece

 1. Μοιράστηκαν πορτοκάλια (2014), ρύζι (2015), ακτινίδια x2 (2016) και μήλα (2016). Για όλες τις διανομές παραχωρήθηκε, μετά από αίτηση, αγροτικό αυτοκίνητο στον Πρόεδρο της Κοινότητας από την υπηρεσία καθαριότητας και τη ΔΕΥΑΕΛ.

Εικόνα 20 Δωρεάν διανομή φρούτων

 1. Στις 2-3-2016, με πρωτοβουλία του Δημάρχου, τεχνικοί του ΟΤΕ μελέτησαν την εγκατάσταση δικτύου για παροχή δυνατότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο με υψηλές ταχύτητες.
 2. Λήφθηκε μέριμνα, με ευθύνη του Προέδρου της Κοινότητας, για την εξ ολοκλήρου οικονομική κάλυψη της κηδείας του Γ. Καραπέτση και παραχωρήθηκε βοήθεια και στήριξη σε οικογένεια προσφύγων από τη Συρία που φιλοξενούνταν σε οικία στη Δολίχη (ο βουλευτής Γ. Κατσιαντώνης προσέφερε στην οικογένεια από τη Συρία δύο τόνους ξύλα, τα οποία, στη συνέχεια, αφού έφυγαν οι Σύριοι, προσφέρθηκαν στη Σουγλή Δήμητρα).
 3. Η Τοπική Κοινότητα συμμετείχε το 2017 και το 2018 στην πανελλήνια δράση Lets Do It Greece, με σκοπό την ενεργοποίηση των εθελοντών και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη φροντίδα του περιβάλλοντος. Πρακτικό 1/Απόφ. 1/20-3-2017,Πρακτικό 4/ Απόφ. 23/18-4-2018.

Δεν υλοποιήθηκαν:

 1. Διαμόρφωση της εισόδου στο δημοτικό σχολείο, έξω από τον περίγυρο της βόρειας πλευράς, στην οποία συγκεντρώνονται όμβρια ύδατα και ακαθαρσίες. Πρακτ. 1/ Απόφ. 9Γ/ 25.9.14.
 2. Κατασκευή στάσης λεωφορείου, ανατολικά της κεντρικής πλατείας. Πρακτ. 2/ Απόφ. 12(34)/ 20.10.14.
 3. Εγκατάσταση βιολογικών τουαλετών wc στο χώρο μεταξύ της πλατείας και της εκκλησίας Αγ. Δημητρίου. Πρακτ. 2/ Απόφ. 12(35)/ 20.10.14.
 4. Έλεγχος των παιδικών χαρών στις τρεις θέσεις (γήπεδο, πάρκο “Λιολιάδες” και πάρκο “Μετόχι”) από τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου και συμμόρφωσης αυτών σύμφωνα με τις νόμιμες προδιαγραφές. Πρακτ. 1/ Απόφ. 10Α/ 25.9.14Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(30)/ 20.10.14.
 5. Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων. Πρακτ. 2/ Απόφ. 12(26-29)/ 20.10.14.
 6. Απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων και αγροτικών παρελκόμενων.

Ζ. Αντιπλημμυρική Προστασία

Οι βιβλικές πλημμύρες, 15-6-2014, 7-5-2016 και 5-6-2016, προκάλεσαν καταστροφές σε ιδιωτικές περιουσίες και σε υποδομές της Κοινότητας.

Μέχρι σήμερα στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιπλημμυρική προστασία της Δολίχης, η οποία επλήγη τρεις φορές από καταστροφικές πλημμύρες, οι οποίες κατέστρεψαν περιουσίες ιδιωτών και δημοτικές υποδομές (εσωτερική οδοποιία), συγκαταλέγονται τα εξής:

 • Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία ενός νέου αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων βορειότερα του κεντρικού αγωγού, ο οποίος να συνδέεται με τον κεντρικό αγωγό ώστε να αποφευχθούν τα σοβαρά προβλήματα σε περίπτωση παρόμοιας καταστροφικής πλημμύρας με εκείνη της 15ης Ιουνίου 2014.Πρακτ. 1/ Απόφ. 6ΙΒ/ 25.9.14, Πρακτ. 2/Απόφ. 2(4-8)/ 25.11.2016. Κόστος μελέτης: 12.115,50 €, αποφάσεις 211/2015 και 284/2015 Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας.
 • Επέκταση – βελτίωση του κεντρικού αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων στη βορειοανατολική και νοτιοδυτική πλευρά. Στη βορειοανατολική πλευρά τοποθετούνται σχάρες σε μεγαλύτερη επιφάνεια για είσοδο μεγαλύτερου όγκου όμβριων. Στη δε νοτιοδυτική πλευρά προεκτάθηκε και καθαρίστηκε ο αύλακας για να διευκολυνθεί η ροή των υδάτων αφενός και αφετέρου για να αποκατασταθεί ο άνωθεν αγροτικός δρόμος.Πρακτ. 1/ Απόφ. 6ΙΑ/ 25.9.14Πρακτ. 2/ Απόφ. 12(16)/ 20.10.14,Πρακτικό 2/Απόφ. 2(5)/25.11.2016. Υλοποίηση με την απόφαση 164/2017 Οικονομικής Επιτροπής.
 • Παράλληλα της ασφαλτόστρωσης του δρόμου δυτικά του δημοτικού σχολείου διανοίχθηκε ο αύλακας μετακίνησης όμβριων υδάτων.
 • Κατασκευή κρασπεδορείθρων στο δρόμο δυτικά του γηπέδου μέχρι το σημείο του νέου ασφαλτοστρωμένου δρόμου για να αποτρέπονται τα όμβρια ύδατα από τις οικίες που πλημμύρισαν (Τσακνάκη Δέσποινας και Τσακνάκη Αικατερίνης). Έργα αξίας 7.191,69 € με την απόφαση 164/2017 Οικονομικής Επιτροπής. Τα κράσπεδα πρέπει να αφαιρεθούν επειδή πρόκειται για κακοτεχνία καθώς τα όμβρια ύδατα λιμνάζουν πριν από την είσοδο του φρεατίου.
 • Κατασκευή σχάρας μεγάλου ανοίγματος στο ύψος των οικιών Τσιόγκα Ζήση και Λιόλιου Αθανασίου για τη είσοδο μεγαλύτερου όγκου νερού στον υπόγειο αγωγό μετακίνησης όμβριων υδάτων. Η εν λόγω σχάρα αποδίδει, ως ένα βαθμό, ικανοποιητικά.
 • Υπό ένταξη στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ η μελέτη για την αντιπλημμυρική προστασία προϋπολογισμού 531.000 €.

Δεν υλοποιήθηκαν:

Η. Εσωτερική Οδοποιία

Ζητήθηκαν από το Δήμο:

Υλοποιήθηκαν:                                                                           

 • Στις 4/8/2015 καλύφθηκαν όλες οι λακκούβες της εσωτερικής οδοποιίας με πίσσα από την υπηρεσία πρασίνου. Βεβαίως, το πρόβλημα δεν λύθηκε καθώς η λύση αυτή ήταν προσωρινή αφενός και αφετέρου η Κοινότητα έχει πληγεί ξανά από καταστροφικές πλημμύρες (7-5-16 και 5-6-2016). Ορισμένες λακκούβες καλύφθηκαν και στις 28-12-2018.
 • Τοποθετήθηκε ένα κάτοπτρο (2016) στον κεντρικό δρόμο Δολίχης – Λιβαδίου.
 • Ασφαλτόστρωση Οδοστρώματος από το Γήπεδο μέχρι την οικία του Χρήστου Βαλιώτη (11-2017) Πρακτ. 1/ Απόφ. 4Β/ 25.9.14,Πρακτ. 2/ Απόφ. 12(12)/20.10.14, Πρακτικό 2/Απόφ. 2(Γ11)/25.11.2016.
 • Ασφαλτόστρωση Οδοστρώματος από τη γεφυροπλάστιγγα μέχρι τον ασφαλτόδρομο προς το Μετόχι -δυτικά του Δημοτικού Σχολείου (11-2017)Πρακτ. 1/ Απόφ. 4Β/ 25.9.14, Πρακτ. 2/ Απόφ. 12(12)/20.10.14, Πρακτικό 2/Απόφ. 2(Γ11)/25.11.2016.
 • Βελτιώθηκε ο περιφερειακός δρόμος που εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις Δημητρίου Αντωνίου και Θωμά Λιόλιου. Σχετική αίτηση 7113/24.04.2017.
 • Κατασκευάστηκε πεζοδρόμιο από την οικία του Λιόλιου Ηλία, Τσακνάκη Βασιλείου Τσακνάκη Ευθαλίας μέχρι την οικία της Τσακνάκη Θεοδώρας (η κατασκευή του ξεκίνησε στις 30-05-2016). Έργο συνολικού προϋπολογισμού 4.610,66 €.Απόφαση 44/2016 από το πρακτικό της αριθμ. 8/18-4-2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και 6ΞΡ5ΩΡΟ-6ΤΓ -Πληρωμή Πεζοδρομίου Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook) ο Δήμαρχος δημοσίευσε ότι «η κατασκευή του πεζοδρομίου ήταν ένα χρόνιο αίτημα των δημοτών το οποίο και ικανοποιήθηκε». Ωστόσο, δεν δόθηκε ποτέ καμία προτεραιότητα από το Τοπικό Συμβούλιο προς το Δήμο για την κατασκευή του εν λόγω πεζοδρομίου (δεν ήταν καν αίτημα) και δεν αποτελεί αντιπλημμυρικό έργο. Εξάλλου, οι οικίες και οι αποθήκες που πλημμύρισαν έχουν καταγραφεί στην έκθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Δεν υλοποιήθηκαν:

 • Καμία ουσιαστική παρέμβαση για αποκατάσταση των ζημιών από τις καταστροφικές πλημμύρες στις 15-6-2014, 7-5-2016 και 5-6-2016. Υπάρχουν σημεία στο οδόστρωμα εντός οικισμού, τα οποία πλέον είναι δύσβατα, όπως στην περιοχή των Λιολιάδων. Έγγραφα αρ. Πρωτ.: 7654/11.06.2018, 24297/23.11.2017,22561/2.11.2017, 11083/18-05-2016, 23950-28-9-15, 3365-17-2-2015.

Θ. Αγροτική Οδοποιία

 Ζητήθηκαν από το Δήμο:

Υλοποιήθηκαν:

 1. Μέχρι σήμερα, η αγροτική οδοποιία, στο πλαίσιο της συντήρησής της, βελτιώθηκε μερικές φορές συνολικά, τόσο από ιδιώτη που του ανατέθηκε όσο και από μηχανήματα και προσωπικό του Δήμου. Τον Οκτώβριο 2018 εκτελέστηκαν ικανοποιητικές εργασίες συντήρησης στους δρόμους τους οποίους χρησιμοποιούν καθημερινά οι κτηνοτρόφοι για τη μετάβασή τους στα ποιμνιοστάσια (Πρακτικό 5/ Απόφ. 28/30-8-2018). Τον Μάιο 2019, εκτελέστηκαν εργασίες στη βόρεια πλευρά της περιφέρειας της Κοινότητας ώστε να ολοκληρωθεί η βελτίωση όλων των αγροτικών δρόμων.
 2. Ο αγροτικός δρόμος από την οικία του Γ. Κατσάρα μέχρι το ποιμνιοστάσιο του Γ. Τσακνάκη, καθαρίστηκε και διαμορφώθηκε ώστε να είναι λειτουργικός και να εξυπηρετεί τις ανάγκες των γεωργοκτηνοτρόφων.

Ι. Ύδρευση

Ζητήθηκαν από τη ΔΕΥΑΕΛ:

 • Επίλυση του προβλήματος της ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού. Έλεγχος της υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Καλόγηρος», η οποία εξορύχτηκε λόγω της ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού της χρησιμοποιούμενης υδρευτικής γεώτρησης στη θέση “Ξηρολάκι”, για την ακριβή ποσότητα παροχής νερού σε κυβικά και για το ενδεχόμενο, σε βαθύτερη τομή, ύπαρξης μεγαλύτερης ποσότητας νερού. Σε περίπτωση μη αναμενόμενων αποτελεσμάτων να ελεγχθεί η γεώτρηση βορειότερα της γεώτρησης στη θέση “Καλόγηρος” και σε περίπτωση ξανά μη αναμενόμενων αποτελεσμάτων να εξορυχτεί νέα υδρευτική γεώτρηση.Πρακτ. 1/Απόφ. 6Α/ 25.9.14Πρακτ. 2/Απόφ. 12(1)/ 20.10.14, Πρακτικό 2/Απόφ. 2 (Α1)/25.11.2016 και το υπ’ αριθμ. 27657/29.11.2016 διαβιβαστικό υποβολής τουΠρακτικού Απόφασης Κατοίκων (26.11.2016) σχετικά με την επίλυση του θέματος. Ακόμη με τα  25621/15-10-2015 και5837/30-3-2017 έγγραφα ζητήθηκε η επίλυση του προβλήματος όπως και με τις αποφάσεις 12(Α1) και 15 στο Πρακτ. 3/ 30.09.17 (αρ. Πρωτ. 20084/02-10-17).
  • Με το υπ’ αριθμ.1238/15-10-2015 έγγραφο προς τη ΔΕΥΑΕΛ ζητήθηκαν εξηγήσεις για τους λόγους που δεν τοποθετήθηκε το υποβρύχιο για ένα θέμα ζωτικής σημασίας όπως είναι το πόσιμο νερό (Το υποβρύχιο αντικαταστάθηκε στις 10-2-2016, χωρίς ικανοποιητικό αποτέλεσμα στη μείωση των νιτρικών).
  • Στη Λαϊκή Συνέλευση Κατοίκων έγινε ξανά ενημέρωση για την ιστορικότητα του προβλήματος Πρακτικό 3/Συνέλευση Κατοίκων/Απόφ. 1/31-3-2018.
 • Χλωρίωση πόσιμου νερού. Εγκαταστάθηκε συσκευή χλωρίωσης στην υδρευτική γεώτρηση (28.11.2014), μετά από διαπίστωση ότι στην Τοπ. Κοινότητα Δολίχης (και μόνο) το νερό είχε να χλωριωθεί περισσότερο από τρία (3) έτη, Προφορική Ενημέρωση.
 • Στις κτηνοτροφικές ποτίστρες (οι τρεις οι οποίες τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού) να τοποθετηθούν φλοτέρ για να περιοριστεί η σπατάλη, ενώ να τοποθετηθούν και υδρομετρητές για να γνωρίζουμε το μέγεθος της κατανάλωσης. Σε περίπτωση δε που διαπιστώνεται παραβίαση του φλοτέρ και του υδρομετρητή να επιβάλλονται κυρώσεις. Η ποτίστρα, ωστόσο, στη θέση «Ράχες» πρέπει να επισκευαστεί ώστε να διατηρείται το νερό εντός των λεκανών της. Πρακτ. 1/Απόφ. 6(Γ)/25.9.14Πρακτικό 2/Απόφ. 2(Α2)/25.11.2016 και το υπ’ αριθμ. 3366/17-2-2015 έγγραφο προς τον Δήμαρχο.
  • Με το υπ’ αριθμ.1236/15-10-2015 έγγραφο προς τη ΔΕΥΑΕΛ ζητήθηκαν εξηγήσεις για τους λόγους που δεν επιλύθηκε το θέμα και για την πρόθεσή επίλυσης του θέματος.
  • Στη Συνέλευση Κατοίκων Δολίχης προτάθηκαν λύσεις του προβλήματος Πρακτικό 3/Συνέλευση Κατοίκων/Απόφ. 1/31-3-2018.
 • Αποκατάσταση αδικίας της ΔΕΥΑΕΛ και της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Ελασσόνας εις βάρος κτηνοτρόφων της Δολίχης, σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική της κτηνοτροφικής γεώτρησης στη θέση “Ημερόγια” της Δολίχης, βάσει της οποίας οι δημότες της Δολίχης χρεώνονται με 0,65 € και πλέον το κυβικό νερού, συμπεριλαμβανομένης της επιοπλέον φορολογίας από τη ΔΕΥΑΕΛ, ενώ οι δημότες Λιβαδίου χρεώνονται μς 0,22 € ανά κυβικό νερού με ελάχιστη κατανάλωση 15,00 € από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.Πρακτ. 2/Αποφ. 4/12-3-2015.
  • Με το υπ’ αριθμ.1237/15-10-2015 έγγραφο προς τη ΔΕΥΑΕΛ ζητήθηκαν εγγράφως εξηγήσεις για την κατάφωρη αδικία και για την πρόθεση της Επιχείρησης για αποκατάσταση αυτής.
  • Το θέμα συζητήθηκε και στη Συνέλευση Κατοίκων Δολίχης.Πρακτικό 3/Συνέλευση Κατοίκων/ Απόφ. 2/31-3-2018.

Υλοποιήθηκαν:

Η ανταπόκριση της Επιχείρησης στις βλάβες και στον καθαρισμό του αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων ήταν άμεση και αποτελεσματική. Σημειώνεται δε, ότι με την ανάληψη των καθηκόντων μας καταγράφηκαν βλάβες στο δίκτυο οι οποίες ήταν διαχρονικές για τις οποίες η Επιχείρηση δεν είχε ενημέρωση και επισκευάστηκαν άμεσα. Εγκαταστάθηκε άμεσα, επίσης, συσκευή χλωρίωσης στην υδρευτική γεώτρηση (28.11.2014), μετά από διαπίστωση ότι στην Τοπ. Κοινότητα Δολίχης το νερό είχε να χλωριωθεί περισσότερο από τρία (3) έτη. Σημειώνεται, ακόμη, ότι το υποβρύχιο στη γεώτρηση Ξηρολάκκι αντικαταστάθηκε 5 φορές από την 15η Αυγ 2014 έως την 10η Μαΐου 2016.

Δεν υλοποιήθηκαν:

Το σημαντικότερο πρόβλημα, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας, αποτελεί η ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού, καθώς από τις αναλύσεις της ΔΕΥΑΕΛ προκύπτει ότι το επίπεδο των νιτρικών είναι δραματικά αυξημένο.

Η σπατάλη του νερού, επίσης, από τις κτηνοτροφικές ποτίστρες, με ό,τι αυτή συνεπάγεται (σπατάλη του νερού, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, φθορά στο υποβρύχιο, το οποίο αντικαταστάθηκε 5 φορές) επίσης παραμένει άλυτο πρόβλημα.

Η αποκατάσταση της αδικίας με τις παράτυπες χρεώσεις της ΔΕΥΕΛ και του Δήμου στα ποιμνιοστάσια των δημοτών της Δολίχης και του Λιβαδίου αγνοείται επιδεικτικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι το πρόβλημα της ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού, έπειτα από την έκταση δημοσιότητας που έλαβε, την ερώτηση βουλευτή στον υπουργό και την επέμβαση του εισαγγελέα δρομολογήθηκε για να επιλυθεί με την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Υδρογεωλογική μελέτη για ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στον τομέα Ε της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. (δ.δ. Δολίχης)», στον Γαϊτανόπουλο Αλέξανδρο, μελετητή με Α.Μ. 25860 (Α.Φ.Μ. 138730343, Β’ Δ.Ο.Υ. Λάρισας, Χρυσοχόου 41, Λάρισα), έναντι του ποσού των 7.000,00 € (πλέον 24% Φ.Π.Α.). Μέχρι σήμερα το πρόβλημα δεν επιλύθηκε με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της Δολίχης να είναι εκτεθειμένοι στις υψηλές τιμές των νιτρικών του πόσιμου νερού.

Το χρονικό του Προβλήματος της Ακαταλληλότητας του Πόσιμου Νερού

 1. Το πρόβλημα του πόσιμου νερού της Δολίχης απασχολεί τις δημοτικές αρχές από πολλά χρόνια πριν, και συγκεκριμένατουλάχιστον από το έτος 1999.
 2. Οι ενέργειες που έγιναν για την αντιμετώπιση των διάφορων προβλημάτων του πόσιμου νερού από τον Δήμο Λιβαδίου (η Δολίχη συναποτέλεσε, μαζί με το Λιβάδι, τον καποδιστριακό Δήμο Λιβαδίου από το 1999 έως το 2010) είναι οι εξής:
 • Επειδή είχε διαπιστωθεί ότι το νερό από τις γεωτρήσεις “Δραγασιά” και “Τρόχαλο”, από τις οποίες υδρευόταν ο οικισμός, είχε πρόβλημα αυξημένων τιμών σιδήρου, γύρω στο έτος 2000(επί δημαρχίας Αθ. Καψάλη) τοποθετήθηκαν ειδικά φίλτρα στο κεντρικό υδραγωγείο για να συγκρατούν τα μέταλλα του νερού.
 • Γύρω στο 2005 (επί δημαρχίας Ι. Γκούμα) εξορύχτηκε νέα υδρευτική γεώτρηση στη θέση “Ξηρολάκκι”, προκειμένου να λυθεί οριστικά το πρόβλημα με το πόσιμο νερό. Το νερό, όμως, της γεώτρησης “Ξηρολάκκι” έχει αυξημένα νιτρικά, παρόλα αυτά όμως, εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αποτελεί την κύρια πηγή ύδρευσης της Κοινότητας.
 • Για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα με τα νιτρικά εξορύχτηκε νέα υδρευτική γεώτρηση στη θέση “Καλόγηρος” το έτος 2009 (επί δημαρχίας Γ. Γαλάνη). Η γεώτρηση αυτή, παρόλο που συνλειτουργεί με την προβληματική στη θέση “Ξηρολάκκι”, δεν καταφέρνει να μειώσει επαρκώς το επίπεδο των νιτρικών του πόσιμου νερού.
 • Με το πρόγραμμα του Καλλικράτη (ν. 3852/2010) η κοινότητα της Δολίχης αποτελεί κοινότητα του Δήμου Ελασσόνας(δημοτική ενότητα Λιβαδίου) και οι μόνες ενέργειες που γνωρίζουμε ότι έγιναν είναι η εκπόνηση μιας μελέτης στη θέση “Πόρος” στα όρια του Κοκκινοπηλού, ώστε να υδροδοτηθούν οι οικισμοί που έχουν πρόβλημα, μεταξύ των οποίων και η Δολίχη (επί δημαρχίας Γ. Πασχόπουλου, 2011-2014). Έτσι δήλωσε ο κ. Πασχόπουλος όταν θίχτηκε το θέμα του πόσιμου νερού της Δολίχης στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Ελασσόνας (30.11.2016), αναλαμβάνοντας κι αυτός την ευθύνη. Η διοίκηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Δολίχης, τη διετία 2010-2012, με πρωτοβουλία του Συλλόγου στις 31.8.2011 ανέλαβε την ανάλυση του πόσιμου νερού σε ιδιωτικό εργαστήριο (ΙΡΙΣ Εργαστηριακή-Κτηνιατρική) και τα νιτρικά βρέθηκαν 49 mg/ml. Τα αποτελέσματα κοινοποιήθηκαν, προφορικά και δια ζώσης, στη ΔΕΥΑΕΛ, χωρίς να γίνει αποδεκτή η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Αναρτήθηκαν, όμως, σε εμφανή σημεία της Κοινότητας Δολίχης, ώστε να ενημερωθούν οι κάτοικοι για την ποιότητα του νερού.
 • Τέλος, επί δημαρχίας Γ. Πασχόπουλου, στις 15.8.2014αφαιρέθηκε το υποβρύχιο από τη γεώτρηση “Καλόγηρος” για να τοποθετηθεί στη γεώτρηση “Ξηρολάκκι” της οποίας το υποβρύχιο έπαθε βλάβη. Αποτέλεσμα ήταν να μην μειώνονται έστω ελάχιστα τα νιτρικά από τη συνλειτουργία των δύο γεωτρήσεων μέχρι στις2.16 που τοποθετήθηκε νέο υποβρύχιο στη γεώτρηση “Καλόγηρος”.
 • Σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν κατά τη θητεία του τρέχοντος τοπικού συμβουλίου (από 9/2014 έως και σήμερα) έγιναν τα εξής:
 1. Γνωρίζοντας το πρόβλημα από το παρελθόν και ότι δεν έγιναν οι δέουσες ενέργειες για την επίλυσή του, συζητώντας με το διευθυντή της ΔΕΥΕΛ και ζητώντας του αντίγραφα των αναλύσεων, ήδη με την ανάληψη των καθηκόντων μας, από την πρώτη συνεδρίαση 9.2014, το θέμα του νερού τέθηκε επί τάπητος εκ νέου, προτείνοντας λύσεις προς το Δήμο, οι οποίες σχετίζονταν με τον έλεγχο της γεώτρησης “Καλόγηρος”, προκειμένου να ελεγχθεί ως προς την ποσότητα παροχής νερού, ως προς το ενδεχόμενο βαθύτερης τομής της γεώτρησης και για την τοποθέτηση του υποβρυχίου ώστε να επαναλειτουργήσει η γεώτρηση. Ζητήσαμε ακόμη να ελεγχθεί η υφιστάμενη εφεδρική γεώτρηση βορειότερα του “Καλόγηρου” και ζητήσαμε επίσημες απαντήσεις (Πρακτ. 1/ Αποφ. 6(Α)/25.9.14, αρ. Πρωτ. 30211/26-9- 14).
 2. Κατά τους πρώτους μήνες της θητείας μας, επισκέφθηκε τη Δολίχη ο πρόεδρος της ΔΕΥΕΛ Φ. Καραγκόγκος με τον διευθυντή Λ. Πάππα και μαζί με τα μέλη του τοπικού συμβουλίου μεταβήκαμε στην εφεδρική γεώτρηση βορειότερα της γεώτρησης “Καλόγηρος” και διαπιστώσαμε, καταρχήν, την ύπαρξή της. Ο πρόεδρος της ΔΕΥΕΛ είχε δεσμευτεί ότι θα προβεί σε εξέταση της εν λόγω γεώτρησης για την ποσότητα και την ποιότητα του νερού. Στις 10.2014 επισημάνθηκε το πρόβλημα εκ νέου αποτελώντας την πρώτη πρόταση για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του δήμου Ελασσόνας (Πρακτ. 2/Αποφ.12(1)/20.10.14, αρ. Πρωτ. 32700/22-10-14).
 3. Στις 10.2015 με έγγραφο επισημάνθηκε προς το Δήμο και τη ΔΕΥΕΛ (πρωτ. 25621 και 1238/15-10-15 αντίστοιχα) η αναγκαιότητα τοποθέτησης υποβρυχίου στη γεώτρηση “Καλόγηρος” για να μειωθούν τα νιτρικά. Το υποβρύχιο τοποθετήθηκε τελικά στη γεώτρηση “Καλόγηρος” την 10-2-2016, το νερό της οποίας αναμιγνύεται με το νερό της προβληματικής στη θέση “Ξηρολάκκι”και η μείωση των νιτρικών δεν είναι ικανοποιητική.
 4. Στις 11.2016 επισημάνθηκε ξανά ως πρώτο θέμα στις προτάσεις κατάρτισης του τεχνικού προγράμματος (Πρακτ. 2/Απόφ.2(Α1)/25.11.2016 αρ. Πρωτ. 27655/29-11-16).
 5. Στις 11.2016 πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση δημοτών με πρωτοβουλία του προέδρου και δημοτών της Κοινότητας, η οποία απέκτησε μορφή συνέλευσης κατοίκων. Στη συγκέντρωση παρευρέθηκε ο Κ. Γκόγκος με τον επιστημονικό του συνεργάτη Δημ. Σαραμάντο. Παρευρέθηκε και ο βουλευτής Λάρισας Γ. Κατσιαντώνης. Επισημάνθηκε για άλλη μια φορά η ακαταλληλότητα του νερού και συστήθηκε στους κατοίκους, με βάση τα αποτελέσματα από τις υπάρχουσες έως εκείνη τη χρονική στιγμή μετρήσεις – αναλύσεις, να μην το πίνουν και να μην το χρησιμοποιούν μέχρι να βρεθεί λύση. Το πρακτικό που υπογράφτηκε από δεκάδες δημότες και υποβλήθηκε στο Δήμο(αρ. πρωτ. 27657/29-11-2016), περιλάμβανε προτάσεις όπως τοποθέτηση φίλτρων απονιτροποίησης στην κεντρική δεξαμενή, έλεγχος όλων των αρδευτικών γεωτρήσεων για την ποιότητα νερού, έλεγχος της γεώτρησης “Καλόγηρος” για βαθύτερη τομή, έλεγχος της υφιστάμενης γεώτρησης βορειότερα της γεώτρησης “Καλόγηρος” για την ποσότητα και ποιότητα του νερού, περιορισμός του νερού εντός του οικισμού και το δίκτυο εκτός του οικισμού να συνδεθεί με την κτηνοτροφική γεώτρηση. Ζητήθηκαν σαφείς απαντήσεις για τις ενέργειες που προτίθεται να κάνει ο δήμος με τη ΔΕΥΑΕΛ σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 1. Η απάντηση ήταν άμεση (29.11.2016) από το γραφείο τύπου του Δήμου Ελασσόνας, με δελτίο τύπου, στο οποίο αναφερόταν ότι οι υπηρεσίες παρακολουθούν στενά το πρόβλημα και ότι τοποθετήθηκε το υποβρύχιο στη γεώτρηση “Καλόγηρος”, ενώ αναφέρεται, αβάσιμα και ανυπόστατα, και σε εποχικότητα του προβλήματος. Αναφέρει, ακόμη, ο Δήμος στο δελτίο του αβάσιμα και ανυπόστατα, ότι έχει βάλει σε προτεραιότητα την εν λόγω γεώτρηση στο δίκτυο και, εφόσον υπάρχει υπερκατανάλωση, γίνεται χρήση της εφεδρικής (δηλαδή στο “Ξηρολάκκι”), στην οποία έχει παρατηρηθεί περιεκτικότητα νιτρικών άνω του ορίου. Αναφέρει ακόμη, ομοίως αβάσιμα και ανυπόστατα, ότι ζητήθηκε από τον Πρόεδρο της Κοινότητας να ενημερώσει τους ιδιοκτήτες γεωτρήσεων να επιτρέψουν την παροχή δείγματος από τις γεωτρήσεις τους και εφ’ όσον βρεθεί κατάλληλη γεώτρηση να παραχωρηθεί στη ΔΕΥΑΕΛ, έτσι ώστε να μετριασθεί το πρόβλημα. Επιτέθηκε στο πρόσωπο του Προέδρου χαρακτηρίζοντας τις κινήσεις σχετικά με την επίλυση του προβλήματος ως επικοινωνιακές για τη δημιουργία φθηνών εντυπώσεων και για εξυπηρέτηση άλλων σκοπών. Άμεση ήταν και η απάντηση του Προέδρου (29.11.2016), με δελτίο τύπου στον τοπικό τύπο ότι απαιτούνται σαφείς απαντήσεις για τις ενέργειες που προτίθεται ο Δήμος με τη ΔΕΥΑΕΛ να προβούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και η Δημοτική αρχή, αντί να αναλώνεται στη σύνταξη ανυπόστατων και αβάσιμων δελτίων τύπου, να σκύψει πάνω από το πρόβλημα, να ενημερώσει επίσημα ως αρμόδια Αρχή τους κατοίκους της Δολίχης για την ακαταλληλότητα του νερού και να βρει ουσιαστική λύση.
 2. Στις 11.2016 ο Πρόεδρος της Κοινότητας παρουσιάστηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να συζητηθεί το πρόβλημα και να πάρει απαντήσεις σχετικά με τα ανυπόστατα δημοσιεύματα του δήμου. Το θέμα εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης Β. Βαρνάς, ζητώντας από το Δημοτικό Συμβούλιο να παρέμβει και να αναλάβει πρωτοβουλία, με στόχο την άμεση λύση του προβλήματος. Ο Δήμαρχος αρνήθηκε τη βαρύτητα του προβλήματος, απαντώντας μάλιστα στον Πρόεδρο της Κοινότητας ότι, σύμφωνα με εκείνον, το νερό είναι κατάλληλο. Ο Γ. Πασχόπουλος, ωστόσο, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ανέφερε χαρακτηριστικά πως“έχουμε κι εμείς ευθύνη”, παραδεχόμενος την ευθύνη της πρώην δημοτικής αρχής που εκπροσωπούσε. Ανέφερε επίσης ότιεπί δημαρχίας του εκπονήθηκε μια μελέτη στη θέση “Πόρος” Κοκκινοπηλού με σκοπό την ύδρευση των οικισμών που έχουν πρόβλημα, μεταξύ των οποίων και η Δολίχη, ενώ η σημερινή δημοτική αρχή δήλωσε άγνοια για την ύπαρξη της μελέτης. Οι παρατάξεις του Δ. Γκουνού και Δ. Αβρανά δήλωσαν υπέρ της άμεσης λύσης του προβλήματος.
 1. Στις 18.1.2017 ζητήθηκε και εν τέλει λήφθηκε στις 2.2017 (αρ. πρωτ. 146) από τη ΔΕΥΑΕΛ επίσημη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων από τις αναλύσεις του πόσιμου νερού της Δολίχης για την περίοδο 2014-2016 που διενήργησε η ΔΕΥΑ Λάρισας, προκειμένου να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του προβλήματος και να γνωστοποιηθεί εκ νέου στους κατοίκους της κοινότητας αλλά και στις αρμόδιες Αρχές. Όπως προκύπτει από τις αναλύσεις, η τιμή των νιτρικών ανέρχεται τον μήνα6/2016 σε 51 mg/l και τον μήνα 7/2016 σε 56 mg/l. Τον μήνα 7/2015 σε δείγμα από τη γεώτρηση η τιμή των νιτρικών ανερχόταν σε 84 mg/l, τον μήνα 6/2015 σε 71 mg/l και τον μήνα 7/2015 σε 66 mg/l. Σε άλλο δείγμα από τη γεώτρησητον μήνα 9/2014 η τιμή ανερχόταν σε 53 mg/l.
 2. Στις 3.2017 ο Πρόεδρος της Κοινότητας απέστειλεέγγραφο προς τη ΔΕΥΑΕΛ (αρ. πρωτ. 482) με κοινοποίηση στο Δήμαρχο Ελασσόνας (αρ. πρωτ. 5837),τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας και τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Λάρισας (email), με τεκμηρίωση των αρνητικών συνεπειών της εν λόγω ποιότητας του νερού στην ανθρώπινη υγεία, επισυνάπτοντας τα αποτελέσματα των αναλύσεων που έλαβα από τη ΔΕΥΑΕΛ.
 3. Στις 5.2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση επιτροπής (αποτελούμενη από πρόεδρο κοινότητας, ιερέα, πρόεδρο αθλητικού ομίλου, συλλόγου γυναικών, εκπρόσωπο πολιτιστικού συλλόγου και Πάρη Λιόλιο) με τονΠεριφερειάρχη Θεσσαλίας, ο οποίος δήλωσε γνώστης του προβλήματος και πρόθυμος για κάθε βοήθεια εφόσον του ζητηθεί από το Δήμο Ελασσόνας, καθώς μέχρι τότε δεν του ζητήθηκε.
 1. Την 9.2017 προβλήθηκε το ζήτημα του προβλήματος ως θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας “Ελευθερία”, ενώ από τον Πρόεδρο της Κοινότητας δόθηκε και συνέντευξη στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Λάρισας.
 2. Στις 9.2017 έγινε ερώτηση από τον βουλευτή Λάρισας Γεώργιο Κατσιαντώνη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη για το νερό της Δολίχης.
 3. Τον ίδιο μήνα (9ο του 2017) ο Πρόεδρος της Κοινότητας ενημερώθηκε προφορικά από το νέο πρόεδρο της ΔΕΥΑΕΛ Αν. Σερετίδη ότι, μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ζητήθηκαν στοιχεία για το πρόβλημα του νερού της Δολίχης. Ακόμη, ενημέρωσε ότι έγινε ανάθεση σε εργολάβο, ώστε να γίνει νέα ανόρυξη γεώτρησης στη θέση “Χατζηγώγου”, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για κατάλληλο και επαρκές νερό στην περιοχή. Εφόσον πετύχει η ενέργεια θα ζητηθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας να συνδράμει οικονομικά για την κατασκευή αγωγού και για ό,τι άλλο χρειαστεί.
 4. Την 09.2017, στη συνεδρίαση τοπικού συμβουλίου Δολίχης, το πρόβλημα του πόσιμου νερού αποτέλεσε ξανά την πρώτη πρόταση για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ελασσόνας (Πρακτ. 3/ Αποφ.12(Α1)1/01.10.17 (αρ. Πρωτ. 20084/02-10-17). Στο ίδιο πρακτικό (απόφ. 15) το τοπικό συμβούλιο της Δολίχης επανήλθε με αίτημα προς το Δήμο και τη ΔΕΥΑΕΛ για να επικαιροποιήσει το αίτημα της επίλυσης του προβλήματος και να προτείνει πιθανές καλύτερες λύσεις. Στη συνεδρίαση αυτή προτάθηκε ως η καλύτερη και πιο άμεση λύση η μεταφορά νερού από την υπερχείλιση της υδρευτικής γεώτρησης της κοινότητας Λιβαδίου στην υδρευτική γεώτρηση της Δολίχης στη θέση “Καλόγηρος” για την οποία απαιτείται κατασκευή 10 περίπου χιλιομέτρων αγωγού. Η πρόταση διατυπώθηκε από τον τοπικό σύμβουλο Τσακνάκη Παναγιώτη, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της κοινότητας την προηγούμενη περίοδο, καθώς και την περίοδο που εξορύχθηκε η γεώτρηση “Καλόγηρος”. Ως δεύτερη καλύτερη λύση προτάθηκε η αξιοποίηση της υφιστάμενης γεώτρησης δύο χιλιόμετρα ανατολικά από το φράγμα στη θέση “Μαρούλι”, βορειότερα της γεώτρησης “Καλόγηρος” για την οποία έχει γνώση η ΔΕΥΑΕΛ, καθώς την είχε επισκεφθεί ο πρώην πρόεδρος της δημοτικής επιχείρησης με τον διευθυντή και τα μέλη του τοπικού συμβουλίου. Ως τρίτη καλύτερη λύση προτάθηκε η ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης, αντί για τη θέση “Χατζηγώγου” στη θέση “Ψόφος” η οποία είναι πιθανόν να μην έχει νιτρικά επειδή δεν υπάρχουν τριγύρω αγροτεμάχια που λιπαίνονται. Οι λύσεις αυτές θεωρήθηκαν ως καλύτερες επειδή βρίσκονται κοντά χιλιομετρικά στην υδρευτική γεώτρηση “Καλόγηρος” και στο νέο υδραγωγείο, απαιτούνται λιγότερα μέτρα αγωγού και μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα.
 5. Στις 10.2017, ο Πρόεδρος της Κοινότητας προσκάλεσε τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Δολίχης σε τακτική συνεδρίαση ώστε να ενημερώσει στο σώμα την κλήση του ως μάρτυρας και ως Πρόεδρος της Κοινότητας στο Πταισματοδικείο Λάρισας, σχετικά με το θέμα του πόσιμου νερού της Δολίχης. Σκόπευε να εισηγηθεί την ανακεφαλαίωση του χρονικού του προβλήματος, των ενεργειών και των προτάσεων του Τοπικού Συμβουλίου και, στη συνέχεια, να ζητήσει εξουσιοδότηση από τα μέλη να καταθέσει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και τα οποία ούτως ή άλλως τελούν σε γνώση τους. Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, όμως, δεν εμφανίστηκαν και η συνεδρίαση δεν πραγματοποιήθηκε. Υπογράφτηκε σχετικό πρακτικό παρουσία μαρτύρων.
 6. Τα παραπάνω αποτέλεσαν στοιχεία τα οποία συμπεριλήφθηκαν στο υπόμνημα το οποίο κατατέθηκε από τον Πρόεδρο της Κοινότητας στην αρμόδια Ανακρίτρια.
 7. Στις 11.2017 δημοσιεύθηκε η απάντηση από τον Αναπλ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας η οποία αναφέρει ότι ο έλεγχος της ποιότητας του πόσιμου νερού ανήκουν στο Υπουργείο Υγείας και ότι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των δήμων και των αντίστοιχων ΔΕΥΑ, προγραμματίζονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για αποκατάσταση της υδροδότησης με ποιοτικό πόσιμο νερό, σύμφωνα με τα συνημμένα έγγραφα τα οποία συνοδεύουν την απάντηση. Από τα συνημμένα έγγραφα προκύπτουν τα εξής:
  • Στις 09.2017 η ΔΕΥΑΕΛ απάντησε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (αρ. πρωτ. 1663) ότι το πρόβλημα της ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού έχει καταγραφεί τουλάχιστον από το έτος 2000 και γι’ αυτό τέθηκε σε λειτουργία η γεώτρηση «Ξηρολάκκι» το έτος 2005, αλλά μετρήθηκαν αυξημένα νιτρικά στη γεώτρηση. Το 2009 ανορύχθηκε νέα γεώτρηση στη θέση «Καλόγηρος» με ποιοτικό νερό, το οποίο δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών. Από την ανάμιξη του νερού των δύο γεωτρήσεων τα νιτρικά είναι κοντά στο νομοθετημένο όριο. Η ΔΕΥΑΕΛ έχει προβεί σε δειγματοληψία άλλων γεωτρήσεων για να λυθεί το πρόβλημα και τελικά κατέφυγε στη δρομολόγηση επειγουσών διαδικασιών για σύνταξη υδρολογικής μελέτης για ανόρυξη νέας γεώτρησης στην περιοχή Σαρανταπόρου. Μέχρι την ολοκλήρωση των προαναφερθέντων διαδικασιών η ΔΕΥΑΕΛ θα προσπαθήσει σε συνεργασία με την Τοπική Αρχή να περιορίσει δραστικά την κατανάλωση του νερού στο υδρευτικό δίκτυο και εάν δεν επιτευχθεί μείωση των νιτρικών να διακοπεί η υδροδότηση (πόση) και να κατασκευαστούν κοινόχρηστες βρύσες μέσα στο χωριό οι οποίες θα τροφοδοτούνται από τη γεώτρηση με το κατάλληλο νερό.
  • Στις 09.2017 η Υπηρεσία της Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, απάντησε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση (αρ. πρωτ. 5858) ότι είχε λάβει το έγγραφο του Προέδρου της Κοινότητας Δολίχης στις 7-4-2017 το οποίο της είχε κοινοποιηθεί. Κατόπιν του εγγράφου του Προέδρου της Δολίχης η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Υγιεινής ζήτησε εγγράφως από τη ΔΕΥΑΕΛ να διερευνήσει τις καταγγελίες και να εξασφαλιστεί η παροχή ποιοτικού νερού, ενώ η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Υγιεινής είχε προβεί ήδη στη λήψη δείγματος, το αποτέλεσμα του οποίου κατέδειξε την υπέρβαση του ορίου των νιτρικών.
  • Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας στις9.2017 (πρωτ. 12124/150022) απάντησε, με τη σειρά της, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας όλα όσα της γνωστοποιήθηκαν από τη ΔΕΥΑΕΛ.

Δεν έγινε καμία ενέργεια μέχρι τώρα σχετικά με αυτές που αναφέρει η απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς το Υπουργείο. Δεν έγινε, δηλαδή, καμία ενέργεια για να περιοριστεί η κατανάλωση, ούτε, βέβαια, κατασκευάστηκαν κοινόχρηστες βρύσες. Παρά μόνο ανατέθηκε η ανόρυξη νέας γεώτρησης στα όρια του Σαρανταπόρου και η διαδικασία βρίσκεται ακόμη υπό γραφειοκρατική αγκύλωση. Οι κάτοικοι της Δολίχης εξακολουθούν να πίνουν το ακατάλληλο νερό, το οποίο περιέχει νιτρικά πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

          ΙΑ. Άρδευση

Ζητήθηκαν από το Δήμο:

 Υλοποιήθηκαν:

 1. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου έχει επέμβει άμεσα για την αποκατάσταση των βλαβών όποτε της ζητήθηκε. Η άρδευση στη Δολίχη λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο τα τελευταία χρόνια με επιτυχία.
 2. Στις γεωτρήσεις Δραγασιά, Τρόχαλο, Φωτίου και Ψόφος τοποθετήθηκαν πόρτες και παράθυρα για την ασφάλεια και συντήρησή τους.
 3. Στις γεωτρήσεις Δραγασιά, Τρόχαλο, Φωτίου, Λούκια και Σφαγείο εγκαταστάθηκαν συσκευές χρήσης ψηφιακής κάρτας (USB) από τους αρδευτές των κτημάτων, οι οποίες δεν τέθηκαν ακόμη σε λειτουργία.
 4. Το έτος 2015 προσλήφθηκε υδρονομέας μερικής απασχόλησης για τις ανάγκες της άρδευσης, το 2016 προσλήφθηκε με πλήρη απασχόληση για πέντε (5) μήνες. Το έτος 2017, 2018 και 2019 επαναπροσλήφθηκε υδρονομέας με καθεστώς μερικής απασχόλησης (δεν υπήρξε σχετική εισήγηση από το Τοπικό Συμβούλιο).
 5. Για την επέκταση του αγωγού της γεώτρησης “Φωτίου” από ποιμν. Νικ. Τζίκα μέχρι τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του Παν. Μαντζάρα (αίτηση 13 δημοτών) αποκαταστάθηκε η βλάβη στο ύψος των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του Ν. Τζίκα, με σκοπό η άρδευση να επεκτείνεται μέχρι την εγκατάσταση του υφιστάμενου αγωγού, ο οποίος τελεί υπό έλεγχο για την ποιότητα και την αντοχή του.

Δεν υλοποιήθηκαν:

Κανένα άλλο αίτημα δεν υλοποιήθηκε. Ούτε η επέκταση του αγωγού άρδευσης της γεώτρησης «Δραγασιάς» από το τερματικό του στην περιοχή του «Κάμπου» μέχρι το ύψος του αγωγού της γεώτρησης «Φουσκίνα» 600 περίπου μέτρα βορειότερα από το τερματικό της γεώτρησης της πρώτης (αίτηση 20 δημοτών), η οποία αποτελεί χρόνιο αίτημα δημοτών.

ΙΒ. Καθαριότητα – Πράσινο – Φωτισμός

Ζητήθηκαν από το Δήμο:

 Υλοποιήθηκαν:

 1. Η Υπηρεσία του Δήμου στον τομέα του πρασίνου, μέχρι σήμερα, ανταποκρίθηκε και λειτούργησε σε ικανοποιητικό βαθμό, δεδομένης της τακτικής αποψίλωσης των μεγάλων και ανοικτών χώρων της Κοινότητας.
 2. Στο τομέα της καθαριότητας, επίσης, δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα προβλήματα.
 3. Φωταγωγήθηκαν μόνο το δημοτικό σχολείο και το πάρκο Λιολιάδων, όπου υπήρχε η εγκατάσταση και έγινε η σωστή ρύθμιση.
 4. Ο δημοτικός φωτισμός επεκτάθηκε κατά δύο λαμπτήρες στην είσοδο της Κοινότητας έως την επιχείρηση του Δημ. Αντωνίου.
 5. Χορηγήθηκε για μία περίοδο (2016) πάγια εντολή 1000 ευρώ στον Πρόεδρο της Κοινότητας, ποσό το οποίο διατέθηκε για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών.Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Πρακτικό 10/ αποφ. 87/2016.
Advertisements